جلد 15، شماره 4 - ( 4-1395 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 379-386 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
چکیده:   (2525 مشاهده)

AWT IMAGEچکیده

زمینه و هدف: دانشجویان در طول تحصیل خود عوامل استرس‌زای متعددی را تجربه می‌کنند. لذا اتخاذ تدابیری به منظور کاهش استرس و پیش‌گیری از عواقب آن لازم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استرس و روش سازگاری دانشجویان پرستاری گناباد انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 300 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسال 1391، به روش سرشماری انتخاب شدند و از طریق پرسش‌نامه‌های مشخصات فردی، افسردگی، اضطراب و استرس DASS21 و روش‌های سازگاری CISS-48 بررسی گردیدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد اکثر واحدهای پژوهش (7/56%) سطح استرس طبیعی داشتند. 7/41% دانشجویان از سبک مسئله محور استفاده می‌کردند. بین استفاده از روش حل مسئله با استرس (001/0=p، 208/0-=r) و ترم تحصیلی با میزان استرس، همبستگی معکوس و معنی‌داری وجود داشت (035/0=p، 122/0-=r). بین نمره استرس و دارا بودن سابقه بیماری اضطرابی نیز ارتباط معناداری مشاهده شد (001/0=p).

نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج مطالعه حاضر، باید آموزش‌های لازم در مورد روش‌های مقابله مثبت با استرس مانند حل مسئله به دانشجویان داده شود تا تأثیر منفی عوامل استرس‌زا بر کیفیت آموزش‌های بالینی تا حدامکان کاهش یابد.

واژه‌های کلیدی: استرس، روش سازگاری، دانشجو

واژه‌های کلیدی: استرس، روش سازگاری، دانشجو
متن کامل [PDF 311 kb]   (1069 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (786 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۴/۲۸