جلد 14، شماره 9 - ( 8-1394 )                   جلد 14 شماره 9 صفحات 728-713 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه اصفهان
چکیده:   (5341 مشاهده)

AWT IMAGEچکیده

زمینه و هدف: مهارت‌های مقابله ای که شامل تغییرات مداوم در تفکر و رفتار افراد برای اداره فشارهای درونی و یا بیرونی است، با عوامل متعددی مرتبط می‌باشد که ممکن است عملکرد خانواده یکی از این عوامل باشد. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه عملکرد خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر روی 120 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1391-1390، انجام شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه عملکرد خانواده Blom (FFS) و پرسش‌نامه مقابله با بحران  Endler, Porker (Clss) جمع‌آوری و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه عملکرد کلی خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی معنی‌دار است (05/0p<). به این طریق که عملکرد خانواده آزادمنش6/20% واریانس سبک مسأله مدار را پیش‌بینی می‌کند (001/0=p). با وارد شدن متغیر ابراز و بیان خود این میزان به 2/24% افزایش می‌یابد (02/0=p). منبع کنترل بیرونی 3/15% واریانس سبک هیجان مدار را پیش‌بینی می‌کند (001/0=p). با وارد شدن بهم تنیدگی این میزان به 4/21% می‌رسد (003/0=p) و برای سبک اجتناب مدار، بُعد خانواده بی قید و بند 5% واریانس را پیش‌بینی می‌کند (014/0=p).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که عملکرد خانواده بر نوع انتخاب سبک‌های مقابله با فشار روانی در فرد اثرگذار است به نحوی که عملکرد خانواده آزادمنشانه، سبک مسأله مدار، عملکرد خانواده به هم تنیده، سبک هیجان مدار و عملکرد خانواده بی‌قید و بند، سبک اجتناب مدار را نتیجه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: عملکرد خانواده، سبک‌های مقابله، سبک مسأله مدار، سبک هیجان مدار، سبک اجتناب مدار، دانشجویان دختر

متن کامل [PDF 273 kb]   (4801 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4909 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشكي
دریافت: 1393/5/13 | پذیرش: 1394/7/21 | انتشار: 1394/9/9

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.