جلد 15، شماره 3 - ( 3-1395 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 247-256 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Narimousa Z, Soltanian S. The Impact of Noise Pollution Caused by Traffic on Public Health of Omidiyeh Citizens in 2015. JRUMS. 2016; 15 (3) :247-256
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-2978-fa.html
نری موسی زهرا، سلطانیان ستار. تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی شهروندان امیدیه در سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1395; 15 (3) :247-256

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-2978-fa.html


دانشجو محیط زیست داشنگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان بهبهان، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)
متن کامل [PDF 664 kb]   (593 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (1499 مشاهده)
متن کامل:   (306 مشاهده)
مقاله پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 15، خرداد 1395، 256-247

تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی شهروندان امیدیه

در سال 1394

زهرا نری موسی[1]، ستار سلطانیان[2]

دریافت مقاله: 18/9/94      ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 10/11/94  دریافت اصلاحیه از نویسنده: 8/2/95        پذیرش مقاله: 18/2/95

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی صوتی از مشکلات زیست محیطی شهرها محسوب می­شود که می­تواند اثرات زیان­باری بر سلامت جامعه داشته باشد. در این مطالعه اثر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی شهروندان شهر امیدیه مد نظر قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی است که در پاییز سال 1394 به ­مدت یک­ ماه انجام شده است. برای اندازه‌گیری صدا از دستگاه صوت سنج Testo 815 استفاده گردید. اندازه‌گیری‌ها در بازه زمانی 9-7 صبح، 14-12 ظهر و 21-19 شب و در سه منطقه در قالب تجاری، تجاری – مسکونی و مسکونی انجام شد. سپس با استفاده از پرسش­نامه سلامت عمومی (GHQ) عوارض عمده آلودگی صوتی از جمله اختلال در تمرکز حواس، اختلال در خواب و... بر سلامت عمومی 4 گروه مختلف از شهروندان مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد و مقایسه میانگین زوج گروه­ها با آزمون Duncan انجام گرفت.

یافته‌ها: تحلیل نتایج نشان داد که شدت تراز صوت در هر سه بازه زمانی و در هر سه منطقه بالاتر از حد استاندارد بوده است. نتایج بررسی پرسش­نامه ای نیز نشان داد که تأثیر عوارض عمده آلودگی صوتی مربوط به زیر شاخص (B و C) و A به ترتیب در عابران و مغازه‌داران خیابان‌های شلوغ بیش از دیگران بوده است (001/0p<)

نتیجهگیری: با توجه به بالاتر از حد استاندارد بودن میزان صدا در این شهر، ضرورت شناسایی منابع ایجاد کننده آلودگی صوتی و برنامه‌ریزی در جهت کاهش تراز صوت توصیه می­شود.

واژه‌های کلیدی: آلودگی صوتی، سلامت عمومی، پرسش‌نامه سلامت عمومی، امیدیه

مقدمه

امروزه وقتی که تمام نگاه­ها به سمت آلودگی هوا معطوف شده، معضل آلودگی صوتی، به صورت کاملاً چراغ خاموش، سلامتی میلیون‌ها نفر به ویژه شهروندان کلان‌شهرها را با خطراتی جدی مواجه می‌سازد. آلودگی صوتی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی انسان‌ها در مناطق شهری در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است ]4-1.[

توزیع فضایی این نوع آلودگی در مناطق شهری به پارامترهای مختلفی که بافت شهری را تشکیل می‌دهند از جمله ساخت و ساز، فضاهای باز، شکل و موقعیت ساختمان‌ها، نوع معابر و توزیع جمعیت وابسته است ]5[.

آثار فیزیولوژیکی و روانی صدا بر روی انسان غالباً به صورت تدریجی ظاهر می­شود و در درازمدت، پیامدهای منفی آن از جمله خستگی روحی و جسمی، استرس و اضطراب، سرگیجه، سردرد، عصبانیت، رفتار پرخاشگرانه، خشونت و عدم تمرکز حواس، اختلال خواب، کاهش بازده کار، کری موقتی و حتی دائمی بروز می­کند ]6[. همچنین سر و صدای ترافیک یکی از برجسته‌ترین عوامل زیست محیطی استرس­زا در شهرها است ]7[.

تا­کنون مطالعات بسیاری توسط محققان داخل و خارج کشور در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است؛ از جمله Mosaferi و همکاران آلودگی صوتی مناطق مرکزی شهر تبریز در ساعات پرتردد را در دو بازه زمانی 14:30-12:30 و 19– 17 و در 5 ایستگاه از شهر مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که آلودگی محیطی صدا در مناطق مرکزی شهر تبریز در ساعات ظهر و عصر بیش از حد مجاز بوده است ]8[. هم­چنین آلودگی صوتی شهر بیرجند با استفاده از تکنیک­های آماری و GIS (Geographical Information System) توسط Sayadi Anari و همکارش انجام گرفت و نتایج این مطالعه نشان داد که ترافیک تأثیر مستقیمی بر میزان آلودگی صوتی این شهر دارد ]9[.

در پژوهشی Lee و همکاران به بررسی رابطه بین ترافیک و آلودگی صوتی در سه شهر آتلانتا، لس‌آنجلس و نیویورک پرداختند. نتایج این مطالعه نیز نشان داد که ترافیک ارتباط مستقیمی با سر و صدا در این سه شهر دارد، به طوری که اهمیت برنامه­ریزی ترافیک در کاهش اثرات بهداشتی مربوط به آلودگی صوتی بسیار مهم است ]10[.Pathak  و همکاران در تحقیقی به مطالعه آلودگی صوتی ناشی از صدای ترافیک و تأثیر آن بر مردم در شهر بنارس (Varanasi) در هند پرداختند. نتایج این مطالعه هم بیانگر این مطلب بود که حدود 90% مردم این شهر صدای ترافیک را دلیل اصلی سردرد خود می‌دانند و از طرفی نیز صدای ترافیک باعث اختلالاتی در فعالیت­های روزانه آنها می­شد ]11[.

در گذشته تصور می­شد که عمده آلودگی صوتی ناشی از ترافیک مختص شهرهای بزرگ است؛ بنابراین اکثر تحقیقات در کلان شهرها صورت گرفته است. اما تحقیقی که در شهرستان انار (در استان کرمان) صورت گرفت نشان داد که متوسط مقادیر تراز صدا در 29 ایستگاه اندازه­گیری آلودگی صوتی بسیار فراتر از استاندارد در مناطق مسکونی است] 12[. استاندارد صدا در هوای آزاد ایران برای مناطق مسکونی در روز 55 و در شب 45 دسی‌بل، برای مناطق مسکونی- تجاری در روز 60 و در شب 50 دسی‌بل و برای مناطق تجاری در روز 65 و در شب 55 دسی‌بل می‌باشد ]13[.

با توجه به گسترش روزافزون این شهر، افزایش درصد تصاعدی در خور توجه وسایل نقلیه و سایر منابع آلودگی صوتی، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی صوتی و تأثیر آن بر سلامت عمومی مردم در نقاط مختلفی از شهر امیدیه انجام شد. بر همین اساس نیز در این مطالعه سعی شده است با ارائه نتایج دقیق و کارشناسانه، اهمیت و ضرورت توجه به تأثیر آلودگی صدا در شهرهای کوچک مانند شهر امیدیه بهتر نمایان گردد و راه‌کارهای لازم در جهت کاهش عوارض ناشی از آلودگی صوتی در شهرهای کوچک نیز اعمال گردد.

مواد و روش­ها

شهرستان امیدیه در جنوب غربی ایران و جنوب شرقی خوزستان بین 30 درجه و 27 دقیقه تا 31 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی و بین 49 درجه و 19 دقیقه تا 50 درجه و 45 دقیقه طول شرقی واقع شده و از آب و هوایی بسیار گرم و خشک برخوردار است. ]14[. پژوهش حاضر یک مطالعه­ مقطعی است که در سطح شهر امیدیه در سال 1394 انجام گرفت. در این تحقیق، شدت صوت بر اساس تراز صوتی معادل (Leq) و بر حسب دسی‌بل، در سه منطقه از این شهر، در قالب مناطق مسکونی، مناطق مسکونی-­تجاری و مناطق تجاری و در سه نوبت صبح (9-7)، ظهر (14-12) و شب (21-19) و به ­مدت یک ماه (از اواسط ماه مهر تا اواسط آبان‌ماه) اندازه­گیری شد. منطقه مسکونی شامل مجموعه مسکونی قدس و فرودگاه، مناطق مسکونی-­تجاری محدوده­ فلکه شهدا و فلکه فرمانداری و منطقه تجاری شامل مجموعه بازار بلوار جانبازان و بلوار معلم بود. در این مطالعه تأثیر رفت و آمد، شلوغی خیابان‌ها، ترافیک، مکان­های تجاری و وجود بازار در نظر گرفته شد و اندازه‌گیری­ها در هر منطقه با میزان استاندارد آلودگی صوتی مقایسه شد.

هم­چنین وضعیت سلامت عمومی شهروندان نیز بر اساس میزان تماس با منابع ایجاد آلودگی صوتی و شدت آن، به­وسیله­ پرسش­نامه GHQ (General Health Questionaries) که متشکل از 28 پرسش چهار گزینه­ای است، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه فرم 28 این پرسش‌نامه در مجموعه­های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای نوعی اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای این مزیت است که برای کل جامعه طراحی شده است و می­تواند به عنوان ابزاری انتخابی، احتمال وجود نوعی اختلال روانی را در فرد تعیین کند. هم­چنین این پرسش­نامه آزمونی است با ماهیت خود اجرا که به­منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته­ای که در وضعیت­های مختلف جامعه یافت می­شود، طراحی شده است و برای نوجوانان و بزرگسالان در هر سنی استفاده می­شود ]15[. این پرسش­نامه دارای 4 زیرشاخص به شرح زیر است. زیرشاخص A شامل مواردی در ارتباط با احساس افراد نسبت به وضع سلامت و دریافت‌های حسی است. زیرشاخص B میزان اضطراب و بی­خوابی افراد را نشان می­دهد. زیرشاخص C خواسته­های حرفه­ای افراد در زندگی روزمره و چگونگی کنار آمدن با موقعیت‌ها را بیان می­کند. زیرشاخصD  در ارتباط با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی است.

در نمره‌گذاری به هر پاسخ از راست به چپ، صفر، یک، دو و سه نمره تعلق می‌گیرد. نمرات در هر زیرشاخص به صورت جداگانه مشخص می­شود و نمره کلی هر فرد از جمع نمره‌های مربوط به 4 زیرشاخص به­دست می­آید ]16[. این پرسش­نامه که شامل بخش­های مشخصات فردی، میزان و تأثیر صدای محیط بر پرسش‌شوندگان، بررسی عوارض عمده صوتی و وضعیت سلامت عمومی بود، به تعداد 100 عدد، به طور تصادفی براساس میزان شدت ترافیک و اطلاع از وضعیت منطقه و مرور منابع موجود، در بین 4 گروه از شهروندان توزیع شد، سپس مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

برای تعیین حجم نمونه ابتدا یک نمونه اولیه 20 نفری از جامعه آماری به­صورت تصادفی انتخاب و پرسش­نامه­ها در میان آنها توزیع شد؛ پس از استخراج داده­های مربوط به پرسش­نامه و تعیین واریانس (065/0s2=)، حجم نمونه از

طریق فرمول AWT IMAGEمحاسبه گردید. در این تحقیق 05/0d= و ضریب اطمینان 95/0 تعیین شده است که بر اساس آن 96/1z= بدست می­آید.

گروه‌های مورد بررسی شامل موارد زیر بودند. گروه1: عابرانی که در خیابان‌های اصلی و پرتردد رفت و آمد می‌کردند. گروه2: عابرانی که در خیابان­های فرعی و خلوت رفت و آمد می­کردند. گروه3: مغازه­دارانی که در خیابان‌های خلوت کار می­کردند و گروه4: مغازه­دارانی که در خیابان­هایی با شدت صوت بیشتر کسب و کار می‌کردند.

برای سنجش صدا از دستگاه صوت سنج Testo 815 ساخت کشور آلمان استفاده شد و به­ منظور کاهش میزان خطا هنگام اندازه­گیری، پوشش کروی در اطراف میکروفون دستگاه تعبیه شد، زیرا شرایط اقلیمی مانند وزش باد ممکن است در میزان تراز فشار صوت تأثیرگذار باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام گردید و برای رسم نمودارها از  Excelنسخه 2013 استفاده شد. از آن­ جایی که شدت آلودگی صوتی در بازه­های زمانی مختلف و مکان­های متفاوت ممکن است یکسان نباشد، به منظور اطلاع از تفاوت شدت آلودگی صوتی از تحلیل واریانس دوطرفه (Two-Way ANOVA) استفاده شد و هم­چنین اثر متقابل زمان و مکان برآورد گردید؛ اما قبل از­انجام این آزمون به منظور اطلاع از نرمال بودن داده­ها، از آزمون ناپارامتری Kolmogorov-Smirnov  بهره گرفته شد؛ از آزمون Duncan هم به­عنوان آزمون تعقیبی برای مقایسه میانگین زوج گروه­ها به­منظور اطلاع دقیق­تر از وضعیت آلودگی هوا و اختلاف شدت آن در هر سه بازه زمانی صبح، ظهر و عصر و هر سه منطقه­ مسکونی، تجاری-مسکونی و تجاری و اثرات متقابل آنها استفاده شد. از آزمون t یک ­نمونه­ای نیز جهت مقایسه میانگین داده­های هر منطقه با میزان استاندارد صدا در ایران استفاده شد. برای انجام این کار ابتدا داده­ها دسته‌بندی شد؛ بدین صورت که میانگین آلودگی صدا در هر روز در هر منطقه به عنوان یک رکورد در نظر گرفته شد و با مقدار استاندارد ویژه خود مقایسه شد. سطح معنی‌داری در آزمون‌ها 05/0 در نظر گرفته شد.

نتایج

نتایج آزمون Kolmogrov-Smirnov نشان داد که تمامی داده­ها، به ­غیر از داده­های زمان صبح، از توزیع نرمال برخوردار هستند (05/0 p>). برای نرمال کردن داده­های زمان صبح نیز از تبدیل لگاریتمی استفاده شد.

هم­چنین نتایج آزمون تجزیه واریانس دو­طرفه به ­منظور برآورد اثر زمان (صبح، ظهر و شب) و مکان (مناطق مسکونی، مناطق مسکونی-­تجاری و مناطق تجاری) بر شدت آلودگی صدا به تفکیک بررسی شد و اختلاف معنی‌داری از نظر شدت آلودگی صوتی بین سه بازه زمانی و سه منطقه مشاهده شد (001/0p<). یعنی شدت آلودگی در صبح متفاوت از ظهر و در ظهر متفاوت از شب بود و در کل شدت آلودگی صوتی در شب­ها بیشتر بود. در سایر مناطق نیز به طور کلی صبح آرام­تر از ظهر و ظهر آرام­تر از شب بود. از سوی دیگر شدت آلودگی صوتی از مناطق تجاری به سمت مناطق مسکونی آهنگی کاهنده داشت و به ­ترتیب شدت این آلودگی در مناطق تجاری بیش از مناطق تجاری-­مسکونی و در مناطق تجاری-مسکونی نیز بیش از مناطق مسکونی بود (001/0P<). به طوری ­که میانگین تراز معادل فشار صوت در مناطق تجاری، مسکونی-­تجاری و مسکونی در شهر امیدیه به ترتیب 86/72، 36/67 و 71/61 دسی­بل اندازه­گیری شد. در این تحقیق اثر متقابل زمان و مکان نیز معنی­دار شد؛ بدین معنی که دو متغیر مکان و زمان به‌طور مشترک می‌توانند در میزان آلودگی صوتی تأثیرگذار باشند و اثر آن­ها مستقل از همدیگر نمی­باشد، بلکه میزان تأثیر یک زمان خاص بر میزان آلودگی صدا به نوع مکان وابسته است و همچنین تاثیر یک مکان خاص بر میزان آلودگی صدا به تغییرات زمانی در طول شبانه روز بستگی دارد. (05/0 p<). به منظور مقایسه­ هر یک از این مقادیر با مقدار استاندارد آن ]13[ از آزمون t یک نمونه­ای استفاده شد. نتایج این آزمون نیز نشان داد که مقدار (001/0>p) است، که این به معنای تفاوت معنی‌دار شدت آلودگی در هر یک از این مناطق از مقدار استاندارد کشوری است (نمودار 1).

نمودار ترسیم ‌شده گویای این مطلب است که در هر سه منطقه و در هر سه بازه زمانی، شدت صوت اندازه‌گیری ‌شده بیش از حد استاندارد است. به­ طوری که میانگین  تراز فشار صوت در منطقه تجاری 86/7 و در منطقه تجاری-­مسکونی 36/7 و در منطقه مسکونی 71/6 بالاتر از حد استاندارد به­دست آمد. در نمودار 2 نیز انحراف معیار تراز فشار صوت مربوط به مناطق مختلفِ مورد بررسی نشان داده شده است.

AWT IMAGE

نمودار 1- میانگین تراز صوت مربوط به مناطق مختلف شهر امیدیه در سال 1394 و مقایسه آن با استاندارد صدا در هوای آزاد ایران

AWT IMAGE

نمودار 2- میزان تأثیر صدای محیط بر افراد در گروه­های مختلف و در مناطق مختلف شهر امیدیه در سال 1394

ابتدا به­ منظور اطمینان از توزیع مناسب پرسش­نامه­ها، افراد پرسش شونده بر حسب جنسیت و رده سنی در گروه‌هایی دسته‌بندی شدند. در این بررسی بیشتر افراد پرسش‌شونده یعنی 55 درصد افراد را مردان تشکیل دادند. هم­چنین در ارتباط با رده سنی، محدوده بین 45- 30 سال با 42 درصد و پس از آن محدوده بین 30- 15 سال بیشترین افراد پرسش‌شونده را به خود اختصاص دادند. در گروه­های مورد مطالعه، نظرسنجی در رابطه با میزان صدای محیط و تأثیر کلی آن بر افراد انجام شد که نظرات پاسخ‌دهندگان در نمودار 2 نشان داده شده است. هم‌چنین گروه‌های مختلف از نظر انواع اختلالات ناشی از آلودگی صوتی با استفاده از روش نمره­دهی بررسی شدند که نمودار 3 گویای این مطلب می‌باشد. هم­چنین میانگین و انحراف معیار نمره‌های زیرشاخص‌ها برای گروه‌های مختلف در جدول 2 ارائه شده است.

AWT IMAGE

نمودار 3- فراوانی انواع عوارض صوتی در گروه­های مختلف و در مناطق مختلف شهر امیدیه در سال 1394

جدول 1- میانگین و انحراف معیار و نمره کل پرسش­نامه سلامت عمومی برای گروه­های مختلف

          گروه ها

زیرشاخص‌ها

عابران خیابان‌های پرتردد

عابران خیابان‌های فرعی

مغازه‌داران خیابان‌های خلوت

مغازه‌داران خیابان‌های شلوغ

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

زیرشاخص A

88/5

57/3

96/2

60/1

68/4

55/2

44/7

99/3

زیرشاخص  B

56/9

21/5

88/3

81/1

48/6

03/3

12/7

41/3

زیرشاخص C

00/7

55/3

48/3

33/2

68/4

69/2

88/4

76/2

زیرشاخصD

48/5

51/4

60/0

17/1

20/2

43/3

40/3

46/4

نمره کل

92/27

-

68/10

-

04/18

-

84/22

-

زیرشاخص A: شامل مواردی در ارتباط با احساس افراد نسبت به وضع سلامت و دریافت‌های حسی، زیرشاخص B: نشان‌دهنده میزان اضطراب و بی­خوابی افراد، زیرشاخص C: خواسته­های حرفه­ای افراد در زندگی روزمره و چگونگی کنار آمدن با موقعیت‌ها و زیرشاخصD : در ارتباط با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی می­باشد.

بحث

میانگین تراز معادل فشار صوت در مناطق تجاری، مسکونی-تجاری و مسکونی در شهر امیدیه در مقایسه با استانداردهای صدا در هوای آزاد ایران به ترتیب 86/7، 36/7 و 71/6 بالاتر بودند. در منطقه تجاریِ بررسی‌شده، افزایش بار ترافیکی در اثر تردد بیش از حد وسایل نقلیه عمومی و شخصی، بوق زدن­ها، رفت­ و آمد مکرر اتوبوس­ها و موتورسیکلت­ها در افزایش بار آلودگی صوتی در این نقطه سهیم می­باشد.

در منطقه مسکونی نیز در دو بازه زمانی صبح و ظهر، تردد زیاد خودوروها و اتوبوس­های مربوط به سرویس مدارس در افزایش سر و صدا بسیار مؤثر می­باشند.

در پژوهش انجام‌شده توسط Nadafi و همکاران، حداکثر تراز معادل فشار صوت در شبکه وزنی A  در روز 7/77 و در شب 72 دسی‌بل بوده است ]17[.Mosaferi  و همکاران، تراز معادل صوت را در مناطق مرکزی شهر تبریز حداکثر 2/90 و به طور میانگین 8/68 دسی‌بل به­دست آوردند ]8[؛ در تحقیق حاضر تراز صوت 90 مشاهده نگردید اما میانگین تراز فشار صوت مشابه با تحقیق مذکور بود که بیانگر آلودگی صوتی بالای شهر امیدیه در مقایسه با شهرهای بزرگ است. در تحقیقی که توسط Moharam nezhad و همکارش در منطقه یک تهران انجام شد، حداکثر تراز معادل صوت در مناطق مسکونی و تجاری به ترتیب 9/71 و 3/81 دسی‌بل بوده است ]18[، که میزان میانگین آن تا حدودی مشابه با پژوهش حاضر می‌باشد. اما در این پژوهش مقدار تراز فشار صوت مشاهده شده کمتر از شهر تهران بود که دلیل آن را می‌توان به بالاتر بودن حجم ترافیک در شهر تهران نسبت به شهر امیدیه و متفاوت بودن بافت شهری در این دو شهر نسبت داد.

در مجموع نتایج این پژوهش مشابه بررسی­های انجام‌گرفته در بسیاری از شهرهای ایران که با معضل آلودگی صوتی مواجه هستند، بوده و به عبارتی میزان صدا در اغلب ساعت‌های روز و شب در ایستگاه­های انتخابی شهر امیدیه نیز بالاتر از حد مجاز می­باشد که این موضوع قابل تأمل است. از جمله عوامل مؤثر در این امر می­توان به فاکتورهای شهرسازی و مهندسی ترافیک اشاره کرد. به طوری که نتایج مطالعه weber و همکاران در شهر لایپزیگ (Leipzig) در آلمان نشان داد که سطح سر و صدا، به نوع ساختار شهری تعیین‌شده توسط معیارهای چشم‌انداز بستگی دارد ]7[.

در پژوهشی که توسطKirrian Fiedler  Eduardo و همکارش در شهر کوریتیبا (Coritiba) برزیل انجام گرفت مشخص شد که با کاهش50% ترافیک، از میزان سروصدا در حدود 3 دسی‌بل کاسته شد ]19[. هم­چنین طبق نتایج پرسش­نامه‌ای در این مطالعه، میزان تأثیر صدا بر روی افراد با توجه به مکانی که در آن قرار دارند، متفاوت بود. بیشترین شدت تأثیر صدا پس از عابران خیابان­های شلوغ، در بین مغازه­داران خیابان­های شلوغ، مشاهده شد. با توجه به این امر که سر­ و­ صدا در اطراف مغازه‌دارانی که در خیابان­های شلوغ کار می­کنند همیشه زیاد است، میزان تأثیر صدا در این گروه بیش از دیگران در حد بسیار ناراحت کننده بود و گروه عابران خیابان­های خلوت به دلیل این­که کمتر در معرض صدای ترافیک هستند نوع تأثیر صدای محیط بیشتر به صورت بی­آزار بوده است (نمودار 2). در نمودار 3 و جدول 1 گروه‌های مختلف از نظر انواع اختلالات ناشی از آلودگی صوتی بررسی شده‌اند که نتایج نشان می­دهد که تأثیر­گذاری عوارض اختلال در خواب، عصبانیت و سردرد و سرگیجه که مربوط به زیرشاخص‌های B و C است، در گروه 1 که شامل عابران خیابان­های شلوغ بود، بیشتر است. هم­چنین در گروه 4 که شامل مغازه­داران خیابان­های شلوغ بود، تأثیر عوارض خستگی زودرس و اختلال در تمرکز حواس که جزء زیرشاخص A محسوب می­شود، بیشتر از سایر گروه­ها بود. افراد این گروه از آن­جایی که بیشتر در معرض صدای ترافیک هستند درصد بیشتری از تأثیر این عوارض را به خود اختصاص دادند.

 با توجه به جدول 1، میانگین و انحراف معیار در گروه‌های 2 و 3 یعنی عابران و مغازه­داران خیابان­های فرعی و خلوت که کمتر در معرض سر­ و ­صدا قرار دارند، کمتر بوده است که نشان­دهنده­ وضعیت مناسب­تر افراد در این دو گروه بود. در مورد زیرشاخص D که مربوط به افسردگی می­باشد، بین گروه­های مختلف مورد بررسی تفاوت معنی­داری مشاهده شد، به طوری که در گروه 2 تأثیر این عارضه نسبت به سایر گروه‌ها کمتر بود. نتایج پژوهش Oveisi و همکاران در شهر یزد نشان داد که تأثیر شدت تراز فشار صوت به ترتیب در مأموران راهنمایی و رانندگی، مغازه­دارانی که در خیابان­های شلوغ کار می‌کنند، مغازه­داران مناطق خلوت و در نهایت در گروه دانشگاهیان بیشتر بوده است] 20[.

طبق نتایج به­دست‌آمده، مشخص شد که عواملی از جمله فعالیت­های مربوط به عبور و مرور موتورسیکلت­ها و خودروها، فعالیت­های مربوط به ساخت و ساز و صدای بلند افراد در هنگام خرید و فروش در ایجاد آلودگی صوتی در این شهر سهم به­سزایی دارند. در ارتباط با محدودیت­های این مطالعه نیز می­توان به هزینه، زمان، سختی مشارکت دادن پاسخ­دهندگان در پر­کردن پرسش­نامه و گرمی هوا در زمان برداشت داده­ها در ظهر اشاره کرد. هم­چنین در مناطق مورد بررسی در شهر امیدیه، آلودگی صوتی در شب بیشتر از روز بود؛ در صورتی­که در بسیاری از تحقیقات انجام‌شده در رابطه با آلودگی صوتی در کشور، مثل پژوهش Kianysadr و همکاران در شهر خرم آباد ]21[ Ghanbari و همکاران در شهر تبریز ]22[، میزان تراز معادل فشار صوت در روز بیشتر از شب بود.

در ارتباط با علت بالا بودن شدت صوت در شب در شهر امیدیه می­توان به گرمسیر بودن منطقه مورد مطالعه اشاره
کرد، چرا که این موضوع باعث می­شود که عمده فعالیت­ها در شب انجام گیرد و همین امر باعث ترافیک بیشتر و در نتیجه ایجاد صدای بیشتری شده است. ایجاد فضای سبز در اطراف خیابان­ها به عنوان جاذب صدا، جلوگیری از عملیات شهرسازی و ساختمان­سازی در برخی ساعت‌های شبانه‌روز، رشد فرهنگی در مدیریت ترافیک، کاهش وسایل نقلیه موتوری به ویژه موتورسیکلت­ها، منع آمد و شد کامیون و تریلی در سطح شهر با بهبود مهندسی ترافیک، به منظور کاهش آلودگی صوتی در این شهر پیشنهاد می‌گردد.

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد که تراز فشار صوت در شهر امیدیه بالاتر از حد استاندارد بوده و تأثیرات قابل توجهی در ارتباط با سلامت عمومی شهروندان داشته است که در راستای حفظ و ارتقای سلامت جسمانی و روانی شهروندان این شهر، ضرورت برنامه­ریزی در جهت کاهش تراز آلودگی صوتی احساس می­شود.

References

[1] Akan Z, Yılmaz A, Özdemir O, Korpınar MA. Noise pollution, psychiatric symptoms and quality of life: noise problem in the east region of Turkey. J Turgut Ozal Med Cent. 2012;19(2):75-81.

[2] Hunashal RB, Patil YB. Assessment of noise pollution indices in the city of Kolhapur, India. Procedia – Social Behav Sci 2012; 37: 448–57.

[3] Silva LT, Mendes JFG. City Noise-Air: An environmental quality index for cities. Sustain Cities Soc 2012; 4: 1–11.

[4] Frei P, Mohler E, Röösli M. Effect of nocturnal road traffic noise exposure and annoyance on objective and subjective sleep quality. IJHEH 2014; 217(2–3):188–95.

[5] Ariza-Villaverde AB, Jiménez-Hornero FJ, Gutiérrez De Ravé E. Influence of urban morphology on total noise pollution: Multifractal description. JSTE 2014; 472: 1–8.

[6] World Health Organization. Environmental health, inequalities in Europe. Denmark: WHO Regional Office for Europe 2012.

[7] Weber N, Haase D, Franck U. Traffic-induced noise levels in residential urban structures using landscape metrics as indicators. JEI 2014; 45: 611–21.

[8] Mosaferi M, Rasoul zadeh Y, Nazari J, Taghi poor H, Dianat I. Evaluation of noise pollution during busy days in the central area of Tabriz city. MJTUMS 2012; 34(4): 112-9. [Farsi]

[9] Sayadi Anari MH, Movaffagh A. Evaluation of noise pollution Due to the use of statistical techniques and GIS. JES 2014; 40(3): 693-710. [Farsi]

[10] Lee Y. E, Jerrett M, Ross Z, Patricia F, Coogan PF, Seto EYW. Assessment of traffic-related noise in three cities in the United States. JER 2014; 132: 182- 9.

[11] Pathak V, Tripathi BD, kumar Mishra V. Evaluation of traffic noise pollution and attitudes of exposed individuals in working place. JAE 2008; 42: 3892–8.

[12] Sayadi AR, Shabani Z, Sayadi MH. Environmental noise study in the city of Anar in Iran. JEEAC 2012; 18(2): 31-4. [Farsi]

[13] Environmental regulations and standards 2008. Office of Air Pollution. EPA Press 128. [Farsi]

[14] Statistical Yearbook of Khuzestan Province. 2014:71. [Farsi]

 [15] Golderberg D, Williams P. A user's guide to the General Health questionnaire. Windsor, UK: NFER-Nelson. 1988.

[16] Estoora B. Tension or stress (new disease of civilization). Translation Parirokh Dadsetan. Tehran: Roshd. 1999: 252.

[17] Nadafi K, Younesian M, Mesdagh nia A, Mahvi A, Asgari A. Noise pollution in Zanjan city in 2007. JZUMS 2008; 16(62): 85-96. [Farsi]

[18] Moharam nezhad N, Safari pour M. The impact of urban development on the noise pollution in the area of Tehran and Management options for recovery. JEST 2008; 4: 43-57. [Farsi]

[19] Eduardo Kirrian Fielder P, Henrique Trombetta Zannin P. Evaluation of noise pollution in urban traffic hubs_ Noise maps & measurements. JEIAR 2015; 51: 1-9.

[20] Oveisi E, Esmaeili sari A, Ghasem pouri M, Azad falah P. The effects of noise pollution caused by traffic on General and mental health of Yazd citizens. JES 2007; 43: 41-50. [Farsi]

[21] Kianysadr M, Nasiri P, Sekhavat jou MS, Abas pour M. Evaluation of noise pollution in the Khorramabad city in order to provide solutions to control and reduce its executive. JES 2009; 35(50): 83-96. [Farsi]

 [22] Ghanbari M, Nadafi K, Mosaferi M, Younesian M, Aslani H. Evaluation of noise pollution in the Tabriz city, commercial areas and residential- commercial traffic. JHEHA 2011; 4(3): 375- 84. [Farsi]

The Impact of Noise Pollution Caused by Traffic on Public Health of Omidiyeh Citizens in 2015

Z. Narimousa[3], S. Soltanian[4]

Received:09/12/2015       Sent for Revision: 30/01/2016      Received Revised Manuscript: 27/04/2016     Accepted: 07/05/2016

Background and Objectives: Noise pollution is one of the environmental problems which can have adverse effects on public health. In this study, the effect of noise pollution on public health of the citizens of Omidiyeh is considered.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in the autumn of 2015 for a month. Sound Level Meter testo 815 was used to measure the sound.  Measurements were done in the 7-9 am, 12-14 am and 19-21 pm periods , at three commercial, residential and commercial-residential locations. Then, using the General Health Questionnaire(GHQ), major complications of noise pollution on public health, including impaired concentration, disturbed sleep ,…,were studied in four different groups of citizens. Data was analyzed using two-way ANOVA and comparison of pair groups was performed by Duncan,s test.

Results: Analysis of the results showed that the intensity of sound levels in all time periods and in all three regions weer higher than standard. The results of the questionnaire showed that the major side effects of noise pollution related to the sub-indices of (B and C) and Ahave respectively been on passers-by and shopkeepers in the crowded streets more than others )p<0.001).

Conclusion: Due to higher than standard levels of noise in the city, the need to identify sources of noise and plan to reduce sound levels is recommended.

Key words: Noise pollution, Public health, GHQ, Omidiyeh

Funding: There was no fund for this article. This article did not have any funds.

Conflict of interest: None declared.

Ethical approval: The Ethice Committee of Behbahan Khatam Alanbia University of Technology approved the study.

How to cite this article: Narimousa Z, Soltanian S. The Impact of Noise Pollution Caused by Traffic on Public Health of Omidiyeh Citizens in 2015. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 15(3): 247-56. [Farsi]

 

[1]- دانشجوی کارشناسی ارشد محیط ‌زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان، بهبهان، ایران

[2]- (نویسنده مسئول) مربی گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان، بهبهان، ایران

     تلفن: 52731662-061 دورنگار: 52731662-061، پست الکترونیکی: satarsoltanian@gmail.com

1- MSc Student of Environment, Faculty of Environment and Natural Resources ,Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran

2- Instructor, Department  of Environment, Faculty of Environment and Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran

 (Corresponding Author) Tel: (061) 52731662, Fax: (061)52731662, Email: satarsoltanian@gmail.com

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۴/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb