جلد 16، شماره 2 - ( 2-1396 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 155-168 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استاد
چکیده:   (1506 مشاهده)


چکیده

زمینه و هدف: مطالعه فرایندی است که در نتیجه آن اطلاعات به ذهن وارد می‌شود. فراگیری مهارت‌های مطالعاتی توسط دانشجویان می‌تواند باعث موفقیت تحصیلی هر چه بیشتر آنها گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی روش‌های مطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۴ طراحی گردید.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، 508 نفر از دانشجویان به شیوه طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند و برای بررسی عادت‌های مطالعه از پرسشنامه Palsane & Shrama Study Habit Inventory; PSSHI)) استفاده شد. هر دانشجو پرسشنامه را به‌طور خودگزارشی تکمیل کرد. سپس اطلاعات وارد نرم‌افزارSPSS  شد و با استفاده از آزمون‌های آماری نظیر آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر، تجزیه تحلیل گردید. سطح معنی‌داری در آزمون‌ها 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: حداقل و حداکثر نمره عادت‌های مطالعه به ترتیب 23 و 78 بود. وضعیت عادات مطالعه در نمونه‌های تحت بررسی نشان داد که 24 نفر (7/4 درصد) دارای وضعیت نامطلوب، 416 نفر (9/81 درصد) وضعیت نسبتاً مطلوب و 68 نفر (4/13 درصد) وضعیت مطلوب دارند. حیطه توانایی خواندن با متغیر متوسط ساعات خواب در شبانه‌روز رابطه معکوس و معنی‌داری (040/0P=) داشت، درحالی‌که متغیر سن با حیطه انگیزش یادگیری رابطه مستقیم و معنی‌داری (004/0P=) نشان داد.

نتیجه‌گیری: وضعیت عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد متوسط ارزیابی گردید. در این رابطه، توجه به بهبود و ارتقاء وضعیت مطالعه در بین دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: مطالعه، عادت‌های مطالعه، مهارت‌های مطالعه، دانشجو

متن کامل [PDF 242 kb]   (560 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (343 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آمار و اپيدميولوژي
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۱