جلد 16، شماره 1 - ( 1-1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 73-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (1927 مشاهده)


چکیده

زمینه و هدف: دیابت بیماری پیچیده و مزمنی است که بر کیفیت زندگی بیماران اثر می‌گذارد، هدف این مطالعه تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ارتباط آن با کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان سیرجان در سال 1395 بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد و تعداد 100 نفر بیمار مبتلا به دیابت شهرستان سیرجان به‌صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، پرسشنامه شامل دو بخش بود: اطلاعات دموگرافیک (7 سؤال) و پرسشنامه SF-36 (36-item short-form health survey questionnaire) (36 سؤال). داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های t مستقل، همبستگی پیرسون و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن شرکت‌کنندگان 53/11±92/51 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران دیابتی 38/26±27/59 بود و نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین گلوکز سرم با عملکرد جسمی (68/0=r) و سلامت عمومی (63/0=r) وجود دارد (05/0>P)؛ درحالی‌که بین مقیاس‌های ایفای نقش جسمی، دردهای بدنی، انرژی و نشاط، ایفای نقش عاطفی، سلامت روحی-روانی، عملکرد اجتماعی با گلوکز سرم و میزان HbA1c رابطه معنی‌داری وجود ندارد (05/0<P).

نتیجه‌گیری: میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران دیابتی در حد متوسطی بود و بین برخی از مقیاس‌های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و نمایه قند خون رابطه معنی‌داری وجود دارد و کنترل مناسب قند خون می‌تواند با سطح بالاتری از کیفیت زندگی در افراد دیابتی همراه باشد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، دیابت نوع 2، کنترل دیابت، سیرجان

متن کامل [PDF 214 kb]   (592 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (409 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۱۱