جلد 17، شماره 2 - ( 2-1397 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 157-168 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده:   (1055 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: امروزه توانایی مدیریت ارتباط با کارکنان جهت حمایت از عملکرد سازمانی و حفظ بقاء آن ضروری است. اما مدیران در رویارویی با فعالیت‌های اولیه مدیریت ارتباط، عملکرد ضعیفی دارند. این امر موجب کاهش بهره‌وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی مدیریت ارتباط با کارکنان بر عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شده است.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی می‌باشد. در این مطالعه، از 150 نفر از کارمندان سیستم اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395 که حداقل دارای 5 سال تمام سابقه کار اداری بودند، استفاده شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از دو پرسش‌نامه سنجش روابط مدیران با کارکنان و پرسش‌نامه عملکرد سازمانی کارکنان استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون همبستگی pearson نشان داد که بین مدیریت ارتباط کارکنان و عملکرد سازمانی کارکنان ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد (001/0>P، 759/0=r)، هم‌چنین بین ابعاد رابطه مبتنی بر برابری مدیران (001/0>P، 788/0=r)، رابطه ساختاری (001/0>P، 742/0=r)، پویا (001/0>P، 736/0=r) و تفویضی مدیران (001/0>P ،756/0=r) با عملکرد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌داری مشاهده شد. همچنین بین ابعاد رابطه کنترلی (001/0>P ،603/0-=r) و اجتنابی مدیران با کارکنان (001/0>P، 909/0-=r) با عملکرد سازمانی کارکنان رابطه معکوس و معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که با بهبود روابط مدیران با کارکنان، عملکرد سازمانی آنان افزایش می‌یابد.
واژه‌های کلیدی: عملکرد سازمانی، رابطه ساختاری، رابطه پویا، رابطه تفویضی، رابطه کنترلی، رابطه اجتنابی
 
متن کامل [PDF 190 kb]   (590 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (511 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت و اطلاع رساني پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۴