جلد 17، شماره 1 - ( 1-1397 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 39-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده:   (1132 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: رفتارهای پرخطر، سلامت و بهزیستی افراد را با خطر مواجه می‌سازد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت فراوانی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه‌های هوش اخلاقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر دانشجویان انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 96-1395 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 383 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های هوش اخلاقی دانشجویان Lennick  و  Kiel، هوش اجتماعی Tromso و رفتارهای پرخطر جوانان استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام‌به‌گام) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: ضرایب همبستگی نشان داد به‌جز روابط مؤلفه دلسوزی با مصرف الکل و مؤلفه‌های راست‌گویی و بخشش با گرایش به رفتارهای پرخطر جنسی که معنی‌دار نبودند، بین سایر مؤلفه‌های هوش اخلاقی و مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر روابط منفی معنی‌دار وجود داشت (01/0p<). همچنین به‌جز روابط پردازش اطلاعات اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی با گرایش به رفتارهای پرخطر جنسی و رابطه آگاهی اجتماعی با گرایش به خشونت و سیگار کشیدن که معنی‌دار نبودند، بین سایر مؤلفه‌های هوش اجتماعی و مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر روابط منفی معنی‌دار وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مؤلفه‌های هوش اخلاقی و هوش اجتماعی توانستند به‌طور معنی‌داری تمامی مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر را پیش‌بینی نمایند.
نتیجه‌گیری: هوش اخلاقی و هوش اجتماعی نقش مهمی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان دارند؛ بنابراین در برنامه‌های آموزشی برای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر دانشجویان باید به هوش اخلاقی و هوش اجتماعی توجه ویژه داشت.
واژه­های کلیدی: هوش اخلاقی، هوش اجتماعی، رفتارهای پرخطر
 
متن کامل [PDF 363 kb]   (594 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (266 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲