جلد 16، شماره 12 - ( 12-1396 )                   جلد 16 شماره 12 صفحات 1114-1125 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده:   (1236 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: امروزه پدیده فرسودگی شغلی پرستاران به دلیل سطح شدید استرس شغلی به عنوان یکی از معضلات جامعه پرستاری تبدیل شده است که می‌تواند باعث تمایل به ترک حرفه افراد شود. بنابراین، این تحقیق با هدف تعیین همبستگی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک حرفه در میان کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های خراسان جنوبی در سال 1395 انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی در سال 1395 به صورت سرشماری انجام شده است. جامعه آماری شامل پرسنل اتاق عمل بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (157نفر) می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که حاوی سه بخش اطلاعات دموگرافیک (9سوال)، پرسش‌نامه فرسودگی شغلی مسلش (Maslash Burnout questionnaire) (22سوال) و پرسش‌نامه تمایل به ترک حرفه (15 سوال) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، واریانس یک طرفه، T مستقل و شاخص‌های توصیفی میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در جامعه مورد مطالعه فرسودگی شغلی در بعد تحلیل عاطفی کم (60/5±44/11)، در بعد مسخ شخصیت متوسط (45/4±40/6) و در بعد عدم موفقیت فردی در سطح زیاد (37/6±18/27) می‌باشد. همچنین میزان تمایل به ترک حرفه در سطح پایین (5/1 از 5) قرار داشت؛ و همبستگی معنا داری بین ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و نمره تمایل به ترک حرفه وجود دارد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، و ارتباط فرسودگی شغلی و تمایل به ترک حرفه، مسئولین و مدیران پرستاری و اتاق عمل بایستی با انجام اقداماتی نظیر برگزاری جلسات روانشناسی، راهکارهایی برای کاهش استرس‌های وارده به پرسنل درمانی و کاهش میزان فرسودگی شغلی پرستاران اتخاذ نمایند.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، تمایل به ترک حرفه، اتاق عمل، خراسان جنوبی
متن کامل [PDF 235 kb]   (587 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (292 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳