جلد 19، شماره 2 - ( 2-1399 )                   جلد 19 شماره 2 صفحات 155-172 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه لرستان
چکیده:   (2313 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی دوران کودکی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تأثیر بازی درمانی شناختی رفتاری و تلفیق آن با آموزش مدیریت والدین بر علائم نارسایی توجه-بیش‌فعالی کودکان 11-7 سال انجام شد.
مواد و روشها: طرح مطالعه، نیمهآزمایشی به شکل پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش، شامل کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیشفعالی 11-7 سال شهر کرمانشاه در سال 1398 بودند که 48 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و در گروههای آزمایش 1 و 2 و گروه گواه به تعداد مساوی جایگزین شدند. در گروه آزمایش 1 بازی ‏درمانی شناختی رفتاری (10 جلسه 90 دقیقهای) و درگروه آزمایش 2 بازی درمانی شناختی رفتاری و آموزش مدیریت والدین (10 جلسه 90 دقیقهای) اجرا شد. گروه گواه (گروه 3) تحت مداخله قرار نگرفت. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه تشخیص علائم نارسایی توجه-بیش‌فعالی Swanson قبل از مداخله و بعد از آن جمعآوری شد. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‏ها: پس از مداخلهها، بین نمرات میانگین شدت علائم نارسایی توجه-بیش‌فعالی در گروه‌ آزمایش 1 (86/1±24/34) و گروه گواه (23/3±80/37) و همچنین گروه آزمایش 2 (07/2±18/31) و گروه گواه (23/3±80/37) تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (001/0P<). همچنین بین مقدار تأثیر دو مداخله بازی درمانی شناختی رفتاری و تلفیق بازی درمانی شناختی رفتاری و آموزش مدیریت والدین تفاوت معنیدار دیده شد (05/0P<). در مقایسه میانگین دو رویکرد، مداخله تلفیقی مؤثرتر بود.
نتیجه‌گیری: به نظر میرسد تلفیق بازی درمانی و آموزش مدیریت والدین در کاهش علائم نارسایی توجه-بیش‌فعالی مؤثر باشد.
واژههای کلیدی: بازی درمانی شناختی رفتاری، آموزش مدیریت والدین، اختلال نارسایی توجه-بیشفعالی
 
 
 
متن کامل [PDF 399 kb]   (3602 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3701 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشكي
دریافت: 1398/7/1 | پذیرش: 1398/11/21 | انتشار: 1399/3/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.