جلد 20، شماره 3 - ( 3-1400 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 297-312 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
چکیده:   (382 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: بیماران افسرده با مشکلاتی در زمینه امید به زندگی و سلامت روان‌شناختی مواجه هستند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و بهزیستی درمانی بر امید به زندگی و سلامت روان‌شناختی در بیماران افسرده غیربستری سالمند انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش بیماران افسرده غیربستری سالمند مراجعه‌کننده به مراکز و کلینیک‌های خدمات روان‌شناختی شهر اهواز در فصل بهار سال 1399 بودند. تعداد 75 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در سه گروه مساوی جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش به تفکیک 10 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان پذیرش و تعهد و بهزیستی درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش مقیاس‌های افسردگی سالمندان Yasavage و Sheikh، امید به زندگی Snyder و همکاران و سلامت روان‌شناختی Najarian و Davodi بودند. داده‌ها با آزمون‌های مجذور کای، تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی Bonferroni تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که گروه‌ها از نظر جنسیت، سن و سطح تحصیلات تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0<P). همچنین، هر دو روش درمان پذیرش و تعهد و بهزیستی درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود معنی‌دار امید به زندگی و سلامت روان‌شناختی شدند (001/0>P)، اما بین دو روش در بهبود متغیرها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، درمانگران و متخصصان سلامت می‌توانند از هر دو روش درمان پذیرش و تعهد و بهزیستی درمانی برای بهبود ویژگی‌های مرتبط با سلامت به‌ویژه بهبود امید به زندگی و سلامت روان‌شناختی استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: امید به زندگی، بهزیستی درمانی، افسردگی، درمان پذیرش و تعهد، سالمند، سلامت روان‌شناختی
متن کامل [PDF 354 kb]   (196 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (227 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توانبخشي و فيزيوتراپي
دریافت: 1399/12/1 | پذیرش: 1400/2/7 | انتشار: 1400/3/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.