Close

Logo

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

هیات تحریریه
دکتر میترا عباسی فرد
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکdr.mabbasifardgmail.com
رشته تحصیلیروماتولوژی
نشانی محل کاراستادیار روماتولوژی ، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری های عفونی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، مرکز آموزشی و درمانی علی بن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آخرین بروزرسانی1402/9/4

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: