Close

Logo

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

هیات تحریریه
پروفسور مهدی محمودی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکmahmoodiesyahoo.com
رشته تحصیلیبیوشیمی بالینی
نشانی محل کاراستاد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی بالینی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخرین بروزرسانی1402/9/4

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: