مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- اخبار و دستاوردهای مجله
تمایه شدن مجله در پایگاه Safetylit

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تمایه شدن مجله علمی داتشگاه علوم پزشکی رقسنجان در پایگاه SafetyLit


Thank you for your email about your journal.

We have added several of your articles to the SafetyLit database. There are now eight articles from J Rafsanjan Univ Med Sci in the database from volume 6 issue 1 to the current issue. We will soon look at volumes 1 through 5 to identify other articles that may be included.

Please understand that SafetyLit will focus upon articles that are directly relevant to injury prevention and safety promotion. Generally, articles about medical or surgical treatment of injuries are excluded. The exception to this exclusion is if the treatment articles also contain important information about injury prevention or about the outcome of injuries.

With best regards,
David Lawrence

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:
http://journal.rums.ac.ir/find.php?item=1.44.30.fa
برگشت به اصل مطلب