جلد 18، شماره 3 - ( 3-1398 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 304-285 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akya A, Salimi Ghale E, N.. Resistance to Aminoglycoside Antibiotics in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Iran in 2000-2012: A Systematic Review. JRUMS. 2019; 18 (3) :285-304
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4034-fa.html
اکیا علی شا، سلیمی قلعه الهام، ایزدی ندا. ارزیابی مقاومت اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری به آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی در ایران (1391-1380): یک مرور سیستماتیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1398; 18 (3) :304-285

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4034-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی همدان
متن کامل [PDF 426 kb]   (631 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (1788 مشاهده)
متن کامل:   (2855 مشاهده)
مقاله مروری
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 18، خرداد 1398، 304-285
 
ارزیابی مقاومت اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری به آنتی‌بیوتیک­های آمینوگلیکوزیدی در ایران (1391-1380): یک مرور سیستماتیک
 
علی‌شا اکیا[1]، الهام سلیمی قلعه[2]، ندا ایزدی[3]
 
دریافت مقاله: 9/8/96     ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 2/3/97      دریافت اصلاحیه از نویسنده: 8/10/97         پذیرش مقاله: 16/10/97
 
 
 

چکیده
زمینه و هدف: مقاومت به آمینوگلیکوزیدها به دلیل استفاده وسیع از این گروه آنتی‌بیوتیکی به یک مشکل بزرگ در درمان عفونت ادراری تبدیل شده است. نظر به میزان افزایش مقاومت اشرشیا کلی به آمینوگلیکوزیدها این مطالعه به بررسی سیستماتیک مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در طول 12 سال اخیر در ایران پرداخت.
مواد و روش‌ها: در این مرور سیستماتیک داده‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در جدایه‌های عفونت ادراری اشرشیا کلی در ایران از 1380 تا 1391 با بررسی 43 مطالعه (14129 مورد) از جمله مقالات انگلیسی و فارسی، سایت‌های معتبر داخلی و خارجی (بانک نشریات کشور,PubMed , Science Direct)، پایان نامه‌ها، خلاصه کتابچه کنفرانس‌های میکروب شناسی انجام شد.
یافته­ها: مقاومت به آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین به ترتیب در37 ،24 و 5 مطالعه بررسی شد. در مجموع 24 مطالعه بر روی بیماران سرپایی، 11 مطالعه بستری و 8 مطالعه روی هر دو سرپایی و بستری موجود بود. در 39 مطالعه از دیسک دیفیوژن، 2 مطالعه E test و 2 مطالعه MIC ) (Minimum inhibitory concentration استفاده کرده بودند. طبق آنالیز آماری، میزان مقاومت به آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین به ترتیب 84/30،20/12و 66/43 درصد برآورد شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به روش­های مختلف سنجش مقاومت و شاخص­های آماری، یک ناهمگنی و نوسان در میزان مقاومت به آمینوگلیکوزیدها از جمله روند صعودی مقاومت به جنتامایسین و توبرامایسین در ایران مشاهده می­شود. استفاده مناسب از این گروه آنتی­بیوتیکی همراه با سنجش مقاومت ایزوله­ها در کنار نظارت بر اپیدمیولوژی مقاومت­های منطقه­ای ضرورت دارد.
واژه‌های کلیدی: مقاومت آمینوگلیکوزیدی، اشرشیا کلی، عفونت ادراری، مرور سیستماتیک، ایران
 
 

مقدمه
عفونت ادراری از شایع­ترین عفونت­های باکتریایی و عامل50-40 درصد از عفونت‌های بیمارستانی بوده و از علل عمده مراجعات سرپایی بیماران به مراکز بهداشتی درمانی می باشد ]2-1 .[این عارضه نوعی پاسخ التهابی مجاری ادراری به تهاجم عوامل عفونی از جمله باکتری­ها است. در میان همه عوامل باکتریایی عفونت ادراری در بیماران سرپایی و بستری، اشرشیا کلی شایع­ترین ارگانیسم عامل عفونت بوده که با عوارض خطرناک اختلال در سیستم ادراری، اورمی و مرگ همراه است ]5-3[. علی‌رغم دسترسی فراوان به طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک­ها، عفونت ادراری هم‌چنان یکی از شایع­ترین عفونت­های باکتریایی در جمعیت­های انسانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه می­باشد که به صورت تجربی درمان می­گردد ]6[.
آمینوگلیکوزیدها آنتی­بیوتیک­های کشنده باکتری با طیف گسترده که همراه با بتالاکتام­ها جهت درمان عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infection) به کار می‌روند ]7[. اهمیت بالینی آمینوگلیکوزیدها، مؤثر بودن بر طیف وسیعی از باکتری­های گرم منفی و بسیاری از باکتری­های گرم مثبت و نیز اثر هم‌افزایی در استفاده هم زمان با آنتی‌بیوتیک بتالاکتام مؤثر بر دیواره سلولی باکتری، بر روی جدایه­های حساس در درمان عفونت‌های شدید می­باشد ]8[. فعالیت کشندگی آمینوگلیکوزیدها به واسطه ایجاد اختلال در رونویسی نسخه mRNA است که باعث تولید پروتئین‌های ناقص می‌گردد ]10-9[. کاهش نفوذپذیری، تغییر ساختارهای ریبوزومی، غیرفعال سازی آنزیماتیک به واسطه حضور آنزیم‌های استیل ترانسفراز، نوکلئوتیدیل ترانسفراز و فسفوترانسفراز سه عامل مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آمینوگلیکوزید‌ها است. در این میان معمول­ترین مکانیسم مقاومت به این نوع آنتی‌بیوتیک ها در اشرشیاکلی، تغییر آنها به واسطه وجود آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها است ]11[.
در عفونت مجاری ادراری درمان اولیه آنتی‌بیوتیکی معمولا" به صورت تجربی انجام می­شود و دسترسی کمتری به اطلاعات دقیق و به روز از الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه­های منطقه­ای وجود دارد ]1[. نظر به میزان افزایش مقاومت اشرشیا­کلی به آمینوگلیکوزیدها آگاهی و دانش کافی به منظور توسعه یک استراتژی کارآمد علیه مقاومت آنتی‌بیوتیکی، عامل کلیدی مهمی به شمار می­رود. لذا جمع­بندی داده­های مطالعات مختلف در یک بازه زمانی دوازده ساله می­تواند اطلاعات جامع­تری از وضعیت مقاومت و نیز روند صعودی یا نزولی آن را نشان دهد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف ایجاد دیدگاهی روشن و کاربردی در زمینه روند کلی مقاومت جدایه­های عفونت ادراری اشرشیاکلی به آمینوگلیکوزیدهای رایج درمانی در ایران صورت گرفت.
مواد و روش‌ها
در این مطالعه مرور سیستماتیک مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در جدایه­های عفونت ادراری اشرشیا­کلی در ایران طی بازه زمانی 1391-1380 کلیه مقالات مرتبط و موجود در پایگاه‌های علمی معتبر خارجی (PubMed، ScienceDirect،Scopus, Embase، Springer Link Contemporary، Web of Knowledge (ISI)، BioMed Central، BMJ Journals، Cochrane Library Directory of Open Access Journals (DOAJ)،Ebscohost، Emerald Journals، Google Scholar MD Consult،Ovid SP،Oxford Journals ، ProQuest، and Wiley Inter Science Journals) و داخلی (بانک اطلاعات نشریات کشور، بانک اطلاعات علمی، پژوهش‌گاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بانک اطلاعاتی مقالات علوم پزشکی ایران، بانک تخصصی مقالات پزشکی، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری) بررسی شدند. هم­چنین چکیده کتاب­چه­های میکروبیولوژی، باکتریولوژی، مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک و بیماری­های عفونی کنگره های ایرانی طی سال­های 1380 تا 1391 مورد جستجو قرار گرفت. وب سایت­های دانشگاه­های علوم پزشکی ایران نیز به منظور یافتن همایش­ها، طرح­های پژوهشی و پایان­نامه­های مرتبط بررسی شدند. برای فرآیند بررسی از توصیه­های موارد ترجیحی در گزارش مقالات مروری، Pereferred Reporting Items for Systematic Reviews پیروی شد.
جهت جستجو از کلید واژههای موجود در پایگاه اطلاعاتی MeSH Medical Subject Headings (عنوان موضوع‌های پزشکی) شامل اشرشیا کلی یا E.coli و مقاومت به آمینوگلیکوزیدها، عفونت ادراری، مرور سیستماتیک، مقطع زمانی و ایران
مطالعاتی که شامل حداقل یکی از مواردی که در فلوچارت ذیل ذکر شده بودند، از بررسی خارج شدند:
1- مطالعات گزارش موردی
  1. مطالعاتی با حجم نمونه کم (کمتر از 20 مورد)
  2. مواردی که در آن‌ها روش تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی در مطالعه مشخص نبود.
مواردی که منشاء نمونه‌ها و یا تاریخ نمونه‌گیری روشن نبود.
  1. انتشارات تکراری به دو زبان فارسی و انگلیسی (در این موارد اطلاعاتی که با تأخیر و یا با جزئیات بیش‌تری نشر یافتند، انتخاب و وارد این بررسی گردید).
از میان تمام منابع اطلاعاتی مرتبط (مقاله، چکیده، پایان نامه‌ها) تنها مواردی با ویژگی­های زیر وارد مطالعه شدند:
1- داشتن اطلاعات در مورد مقاومت اشرشیا کلی، حداقل به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین
2- اشرشیا کلی جدا شده از نمونه­های ادراری
3- پژوهش­هایی که در آن­ها الگوی حساسیت به آنتی­بیوتیک­ها با روش­های استاندارد MIC، E test و دیسک دیفیوژن تعیین شده بود.
هشتاد منبع فارسی و انگلیسی توسط سه گروه میکروبیولوژیست، اپیدمیولوژیست و متخصص عفونی مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 37 مورد به دلایل اشاره شده در بالا از مطالعه خارج شدند. بنابراین داده­های 43 منبع استخراج و تجزیه و تحلیل گردید جدول (1 و 2). متغیرهای مرتبط با این بررسی، روش نمونه‌گیری، زمان و مکان مطالعه، نوع رسیدگی به بیمار (بستری یا سرپایی)، روش انجام تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی، نوع آنتی‌بیوتیک و هم‌چنین سن و جنس بیماران ثبت شدند. در نهایت تمام داده‌ها جمع­آوری و وارد نرم افزار Excel نسخه 2007 گردید.
 
 


فلوچارت مراحل ورود به مطالعه متاآنالیز
 
 
واریانس مقاومت آنتی بیوتیک در هر مطالعه بر اساس فرمول توزیع دو جمله ای محاسبه شد. برای ارزیابی هتروژنیتی از آزمون Q کوکران استفاده شد. هم­چنین به علت محدودیت­های این آزمون جهت تشخیص هتروژنیتی، شاخص Higgins & Thompson’s I2 مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس معنی­دار بودن یا نبودن آزمون هتروژنیتی و هم­چنین بزرگ بودن شاخص I2، از مدل اثرات ثابت یا تصادفی استفاده گردید. برای به حداقل رساندن تغییرات تصادفی، برآورد نقطه­ای همه مطالعات با استفاده از Bayesian محاسبه شد. نتایج به صورت نمودارهای برآورد نقطه ای و 95  درصد فاصله اطمینان آنها نشان داده شد. در مرحله بعد برای بررسی اثر سال مطالعه، سن بیماران، نوع بیماران و روش نمونه­گیری ادرار به عنوان منابع احتمالی استفاده شد. تمام داده­ها در Excel ثبت شد. تجزیه و تحلیل­ها با استفاده از نرم افزار  STATAنسخه 11 انجام شد و برای کلیه آزمون­ها 05/0P< معنی­دار در نظر گرفته شد.
نتایج
داده­های 43 مطالعه مقطعی مقاومت جدایه­های ادراری اشرشیا کلی به آمینوگلیکوزیدها از 22 منطقه مختلف ایران استخراج گردید (جدول 1 و 2). مقاومت به آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین به ترتیب در 37، 24 و 5 مطالعه بررسی شد. که 24 مطالعه روی بیماران سرپایی، 11 مطالعه بستری و 8 مطالعه سرپایی و بستری بود. 39 مطالعه از دیسک دیفیوژن، 2 مطالعه E test و 2 مطالعه MIC (Minimum inhibitory concentration) استفاده کرده بودند.
 
 
جدول 1- یافته­های استنتاج شده از 43 مطالعه مرورسیستماتیک (1391-1380)
 
متغیرها زیر گروه­های متغیرها تعداد رفرنس
سال انجام مطالعه 1382-1380 5
1385-1383 9
1388-1386 19
1391-1389 10
تعداد نمونه بیش‌تر از 50 و کم‌تر از 200 23
500-200 19
2000-1000 1
سن بیماران تمام سنین 28
زیر 65 سال 15
روش سنجش حساسیت آنتی­بیوتیکی دیسک دیفیوژن 39
MIC 2
E test 2
بیماران سرپایی 33
بستری 18
درصد مقاومت به آمیکاسین
 
بیش‌تر از 1 و کم‌تر از 10 19
بیش‌تر از 10 و کمتر از 20 4
بیش‌تر از 90 و کم‌تر از 100 1
درصد مقاومت به جنتامایسین
 
10-1 40
بیش‌تر از 10 و کم‌تر از 50 9
بیش‌تر از 50 و کم‌تر از 100 2
درصد مقاومت به توبرامایسین بیش‌تر از 10 و کم‌تر از 100 4
 
 
از 43 مطالعه انجام شده، در 3 مطالعه تنها مردان و 2 مطالعه تنها زنان و اما در 40 مطالعه هر دو جنس مورد بررسی قرار گرفته بودند. ناهمگنی بین این مطالعات با توجه به روش متارگرسیون(metaregression)، در جدول 3 مورد ارزیابی قرار گرفت. توزیع و پراکندگی مقاومت به هر یک از آنتی‌بیوتیک­های نام برده در مطالعات مورد بررسی به تفکیک سال در نمودارهای 1، 2 و 3 به صورت جداگانه ذکر شده است. داده­ها به منظور یافتن میزان مقاومت آمینوگلیکوزیدها تجزیه و تحلیل گردید که نتایج آن در جدول­های 1 تا 4 آمده است. هم­چنین توزیع میانگین مقاومت به آنتی بیوتیک­های نامبرده در سطح کشوری در نقشه کشوری ارائه گردید (شکل 1). در این مطالعات به ترتیب میزان مقاومت به آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین 20/12 ،84/30 و 66/43 با فاصله اطمینان 95 درصد برآورد گردید. پایین­ترین درصد مقاومت آنتی‌بیوتیکی برای آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین به ترتیب 1 درصد، 4/2 درصد و 15 درصد و بالاترین درصد مقاومت برای آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین به ترتیب 7/56 درصد، 9/83 درصد و 96‌ درصد برآورد شد. درصد تجمعی مقاومت برای هر یک از آنتی‌بیوتیک­ها با استفاده از مدل تصادفی ارائه گردید (جدول 3)، و نتایج بیش‌تر مطالعات به طور معنی­داری ناهمگون به دست آمد (001/0p<).
 
 
جدول 2- یافته­های 43 مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 
توبرامایسین جنتامایسین آمیکاسین نوع روش جنس سن تعداد نمونه سال نام نویسنده
(رفرنس)
ردیف
    4/7 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 834 2008 Mohajeri
[44]
1
  15/6 3/1 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 90 2009 Farshad [49] 2
  15/6   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 146 2008 Tashakori [46] 3
96 82   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 250 2009 Soleimani [15] 4
  15   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 200 2009 Mohajeri [26] 5
  27 16 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 100 2005 Moulana [51] 6
    2/4 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 127 2002-2001 Tarhani [34] 7
  17 6 بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 160 2005-2002 Savadkouhi
[25]
8
  43/5 32 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 822 2006 Kanani [43] 9
  14/8 8 سرپایی E test زن و مرد زیر 18سال 87 2007-2006 Ghadiri [17] 10
15   1 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 100 2007 Mohebi [27] 11
  24   بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 125 2008-2005 Nateghian [28] 12
  15/8   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 190 2006-2005 Alaei
[58]
13
  2/4   بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 200 2007 Siadati [29] 14
  27/8   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 91 2010-2009 Jalalpoor [30] 15
  36/1 11/8 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 1 2006-2004 Ghorashi [59] 16
  15/4 3/2 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر18 سال 96 2005-2004 Emamghoraishi [31] 17
  50/7   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 578 2009-2006 Kashef [38] 18
  83/9   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 631 2007-2006 Rostamzadeh [14] 19
2/22 18/8 6/1 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر18 سال 179 2006-2004 Mashouf [37] 20
  3 2/2 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 504 2006 Farajnia
[48]
21
  24/8   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 492 2001-2000- Nateghian
 [28]
22
    56/7 هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 520 2003 Nahaei
[13]
23
    9 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 90 2004 Hossainzadegan [56] 24
  13/8 6/6 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 426 2002 Peyvandi
 [57]
25
7/24 21/4 9/9 بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 666 2007 Sharifian
 [33]
26
  52/3   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 300 2007-2006 Sefaddini
 [55]
27
  14/3   هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 174 2008 Nafisi
[54]
28
  36/3 16 هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 169 2004-2003 Ghotaslou
 [40]
29
  24   بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 118 2005-2004 Eghbalian
 [42]
30
  62/2   بستری MIC زن و مرد تمام سنین 250 2005 Erfani
[19]
31
  63/1 15/5 بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 392 2005-2004 Mirsalehian [47] 32
  43/3   هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 824 2007 Madani
[39]
33
  59/7   سرپایی دیسک دیفیوژن زن تمام سنین 360 2009 Barati
 [35]
34
97/59 75 41/99 سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 1899 2002 Saraj
[45]
35
  8/5   سرپایی دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 443 2003-2001 Modanlo
[60]
36
  17 7/5 بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 112 2002-2001 Sorkhi
 [41]
37
  13/6 5/9 بستری E-test مرد تمام سنین 64 2007-2005 Khorvash
[16]
38
  18 4 هر دو MIC زن و مرد زیر 18 سال 100 2010-2009 Pourakbari
[18]
39
  37 14 هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد زیر 18 سال 240 2006 Klantar
[5]
40
    9/5 هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 326 2009 Amin
[61]
41
  15/1   هر دو دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 484 2003-2001 Saderi
 [36]
42
  32/6   بستری دیسک دیفیوژن زن و مرد تمام سنین 70 2004 Rafiee
[52]
43
 
 
جدول 3- درصد تجمعی مقاومت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه با استفاده از مدل تصادفی
 
  مقدار p درجه آزادی آزمون عدم تجانس برآورد میزان مقاومت (فاصله اطمینان 95 درصد) آنتی‌بیوتیک
<001/0 27 53/1828 20/12 (49/17-91/6) آمیکاسین
<001/0 38 82/7213 84/30 (18/40-50/21) جنتامایسین
<001/0 4 27/1591 66/43 (46/73-86/13) توبرامایسین
 
آزمون کای کوکران، 5./.> P معنی دار
 

جدول 4- نتایج حاصل از مدل متارگرسیون آنتی بیوتیک های جنتامایسین و آمیکاسین
 
مقدار P خطای استاندارد ضریب   آنتی‌بیوتیک/متغیرها
479/0 49/1 7/1 سال مطالعه جنتامایسین
168/0 34/7 -36/10 گروه سنی بیماران
413/0 73/4 -92/3 نوع بیماران
220/0 57/2 -21/3 روش نمونه­گیری
068/0 07/1 -08/2 سال مطالعه آمیکاسین
117/0 59/4 -54/7 گروه سنی بیماران
125/0 24/3 19/5 نوع بیماران
923/0 82/1 -17/0 روش نمونه­گیری
 

نمودار 1- روند تغییرات سطح مقاومت به آمیکاسین در مطالعات مختلف و برآورد کلی آن در ایران (1391-1380)
 

 
شکل 1- توزیع میانگین مقاومت آمینوگلیکوزیدها در سطح کشوری در سال(1391-1380)
 

 
نمودار 2- روند تغییرات سطح مقاومت به توبرامایسین در مطالعات مختلف و برآورد کلی آن در ایران (1391-1380)
 

نمودار 3- روند تغییرات سطح مقاومت به جنتامایسین در مطالعات مختلف و برآورد کلی آن در ایران(1391-1380)
 
 
بحث
علی­رغم پیشرفت­های قابل قبول در درمان انتخابی و تلاش برای کشف داروهای جدید، گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میکروارگانیسم‌ها به عنوان مشکلی اساسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه در درمان بیماری‌های عفونی تبدیل شده است ]12[. امروزه به دلیل کسب ژن‌های مقاومت، تغییر الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و افزایش جهانی مقاومت­های دارویی در میان باکتری­های مولد عفونت مجاری ادراری به خصوص اشرشیا­کلی، نوع آنتی‌بیوتیک انتخابی برای درمان تجربی یک چالش است ]9-3[. لذا بررسی سیستماتیکی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و کسب اطلاعات در این زمینه در سطح کشور ضروری به نظر می رسد.
در مطالعه حاضر مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشرشیا‌کلی به آمینوگلیکوزیدها در بین مطالعات انجام شده به طور قابل ملاحظه­ای هتروژنیک می باشد. با توجه به مطالعات انجام شده در طی سال های 1391-1380 که در 22 شهر مختلف کشور و بر روی نمونه­های ادراری و بیماران مختلف صورت گرفته بیش­ترین شیوع مقاومت به آمیکاسین (7/56 درصد) در مطالعه انجام شده در سال 2003 در تبریز بر روی 520 جدایه ادراری بیماران سرپایی و بستری بود ]13[. بالاترین مقاومت در مورد آنتی‌بیوتیک جنتامایسین (9/83 درصد) در بازه زمانی سال 2007- 2006 بر روی 631 نمونه ادرار بیماران سرپایی در شهر ارومیه بوده است ]14[.
در مطالعه­ای که در سال 2009 در تهران بر روی 250 نمونه ادرار بیماران سرپایی انجام شده، بالاترین میزان مقاومت در مورد توبرامایسین (96 درصد) گزارش شده است ]15[. ناهمگنی بین این 3 مطالعه که بیش­ترین شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی را نسبت به مطالعات دیگر داشته، با توجه به روش متارگرسیون انجام شده از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده و علت این ناهمگنی و تفاوت در مقاومت آنتی‌بیوتیکی ممکن است به واسطه وجود متغیرهایی از جمله تعداد جدایه­های مورد آزمایش، سن، تفاوت در منطقه جغرافیایی، جنس، نوع بیماران (سرپایی و بستری) و روش سنجش حساسیت آنتی‌بیوتیکی باشد.
در 43 مطالعه انجام شده، روش غربال‌گری و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی قابل توجه است. به طوری‌که در 2 مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی به روش  E test مقاومت به آمیکاسین و جنتامایسین به ترتیب 9/5 درصدو6/13 درصد]16[. و در مطالعه دیگر به ترتیب 8 درصد و 8/14 درصد بود ]17[. در حالی که در مطالعه­ای که به روش MIC انجام گرفته میزان مقاومت به این دو آنتی بیوتیک به ترتیب 4 و 18درصد گزارش شده ]18[. که این میزان مقاومت برای جنتامایسین در مطالعه دیگری که به همین روش و بر روی 250 بیمار بستری در شهر تهران صورت گرفته 2/62 درصد بوده است ]19[. این تفاوت در میزان مقاومت آنتی بیوتیکی ممکن است در نتیجه تفاوت در روش سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی، سطح جغرافیایی منطقه (سطح انتشار عفونت در منطقه، تفاوت دانش در نحوه استفاده از آنتی‌بیوتیک)، سویه باکتری و نوع بیماران باشد.
با توجه به یافته­های حاصل از متاآنالیز داده­ها، درصد مقاومت آنتی‌بیوتیکی به اشرشیا کلی­های جدا شده از نمونه‌های ادراری در زمان های مورد مطالعه در بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته، روندی هر چند نوسان ولی رو به افزایش داشته است که با نتایج مطالعات در کشورهای دیگر هم­خوانی دارد. در مطالعه­ای که بر روی شیوع مقاومت اشرشیا کلی در بیمارستانی در لندن طی سال­های 2000-1995 انجام شده مقاومت به جنتامایسین از 4/. درصد در سال 1995 به 2/3 درصد در سال 2000 رسیده است ]20[. در مطالعه دیگری در ترکیه درصد مقاومت به جنتامایسین از 7/0 درصد در سال 1998 به 8/13 درصد در سال 2003 افزایش یافته است ]21[. هم­چنین درمطالعه­ای که بر روی 577/25 سویه اشرشیا کلی جداشده، در ترکیه انجام گرفته درصد مقاومت به آنتی‌بیوتیک جنتامایسین در بین بیماران از 6/11 درصد در سال 2001-1997 به 6/16 درصد در سال 2007-2002 افزایش یافته است ]22[. در مطالعه حاضر میزان روند مقاومت به آنتی‌بیوتیک جنتامایسین در ایران، از 1/15 درصد در سال 2001 به 8/27 درصد در سال 2010-2009 رسیده است. به طورکلی نوسان میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات صورت گرفته بالا به عوامل چندگانه و دلایل احتمالی ازجمله تفاوت در روش­های غربال­گری، مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، نوع بیماران و حساسیت دیسک های آنتی بیوتیکی بستگی دارد که در مطالعات مختلف تفاوت در نتایج را ایجاد می کنند.
در مطالعه­ای در چین، درصد مقاومت آنتی‌بیوتیکی به ترتیب برای آمیکاسین، توبرامایسین و جنتامایسین 18/18 درصد، 82/56، 36/61 گزارش گردید ]23[. در مطالعه­ای که بر روی 607 جدایه اشرشیا­کلی ایزوله شده در سال2006 در ماداگاسکار انجام گرفت بیش­ترین درصد مقاومت به آنتی‌بیوتیک­های آمینوگلیکوزیدی برای جنتامایسین، آمیکاسین و توبرامایسین به ترتیب 1/9 درصد، 16.6 درصد گزارش شده است ]24[. که بسیار کم‌تر از درصد مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی شده در مطالعه حاضر در ایران برای توبرامایسین، جنتامایسین و آمیکاسین بوده است.
اگرچه از لحاظ روند صعودی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، مشابهت­هایی در نتایج مطالعات فوق با مطالعه حاضر مشاهده گردید. اما قابل ذکر است که هیچ یک از مطالعات فوق به صورت مرور سیستماتیک نبوده و در گستره زمانی و مکانی محدودی اجرا شده اند. از طرفی تعداد نمونه­های مورد بررسی در مطالعات فوق در مقایسه با مطالعه حاضر بسیار کم‌تر بوده است، لذا وجود این عوامل ممکن است از دلایل احتمالی اختلاف در نتایج مقاومت آنتی‌بیوتیکی باشد.
در مطالعه حاضر درصد مقاومت به آمیکا­سین کم‌تر از دو آنتی‌بیوتیک دیگر بود که ممکن است به دلیل مصرف کم‌تر این آنتی‌بیوتیک در ایران باشد. از طرفی مطالعات و بررسی‌های انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر مقاومت آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدها نشان داده که وجود آنزیم­های فسفوترانسفراز، نوکلئوتیل ترانسفراز و استیل ترانسفراز تاثیر کمتری بر روی مقاومت آمیکاسین نسبت به دیگر آنتی‌بیوتیک­های آمینوگلیکوزیدی دارند که شاید توجیحی برای مقاومت کم‌تر به این آنتی‌بیوتیک در این مطالعه باشد ]8[.
مقاومت بالای توبرامایسین در مقایسه با دو آنتی بیوتیک دیگر ممکن است به علت تعداد کم نمونه باشد که طبق بررسی­های آماری هرچه تعداد نمونه کم، فاصله اطمینان وسیع­تر بوده و به همان میزان نیز احتمال رسیدن به میزان واقعی کمتر است (جدول و نمودار2). لذا نمی توان در مورد درصد بالای مقاومت به این آنتی‌بیوتیک نظر مطمئنی ارائه نمود.
از محدودیت­های این مطالعه نبود رویه یک‌سان در روش سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله‌ها می باشد به طوری که از سه روش بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی که در 43 مقاله گردآوری استفاده شده نتایج این مطالعات عمدتا" بر پایه روش دیسک دیفیوژن است و به دلیل کم بودن تعداد مقالات به روش E test (2 مطالعه) و MIC(2 مطالعه) این نتایج از نظر آماری قابل مقایسه با دو روش دیگر نیست.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالعات انجام شده طی بازه زمانی مذکور مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در کشور ما روندی هر چند نوسان دار ولی رو به افزایش دارد. بیش‌ترین مقاومت به ترتیب به آنتی‌بیوتیک توبرامایسین، جنتامایسین و آمیکاسین بوده اما با توجه به بررسی­های آماری روش متارگرسیون برای توبرامایسین، به دلیل تعداد کم مطالعات قابل انجام نبوده و همین امر یکی از دلایل نوسان و ناهمگنی می باشد. بنابراین چنان­چه مطالعات به صورت همگن و بر روی هر سه آنتی بیوتیک با روش­های سنجش مقاومت یک‌سان صورت می گرفت می­توانست به نتایج قابل قبول­تری از لحاظ آماری دست یافت. بنابراین استفاده مناسب از این گروه آنتی بیوتیکی همراه با سنجش مقاومت ایزوله­ها در کنار نظارت مداوم بر اپیدمیولوژی مقاومت­های منطقه­ای ضرورت دارد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی افرادی که در گرد آوری و آنالیز داده­های این مطالعه یاری کردند سپاس­گزاری می گردد.
 
 
 
 
 
 
References
 
 
[1] Khodadoost M, Akya A, Ale Taha S M, Adabagher S. The frequency of antibiotic resistance and ctx-m gene in Escherichia coli isolated. J UrmiaUniv Med Sci 2013; 24 (5): 318-28.
[2] Akya A, Gheisari H, Mohammadi GH, Khodadoost M .Study of the pattern of plasmid and antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from outpatients with urinary tract infection. SJKU 2015; 20 (1): 89-96.
[3] Khalili M, MK SY, Ebadi M, Sadeh M. Correlation between urine analysis and urine culture in the diagnosis of urinary tract infection in Yazd central laboratory. TUMS Publications 2007; 65 (9): 53-8.
[4] Tuem KB, Gebre AK, Atey TM, Bitew H, Yimer EM, Berhe DF. Drug Resistance Patterns of Escherichia coli in Ethiopia: A meta-analysis. BioMed Research International 2018; 2018.
[5] Akya A, Khodadoost M, Rashiditabar E. Prevalence of blaTEM Gene in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections of Outpatients in Kermanshah. ZUMS Journal 2013; 21 (88) :84-94.
[6] Savas L, GuvelS, OnlenY, Savas N, Duran N. Nosocomial urinary tract infections: micro-organisms, antibiotic sensitivities and risk factors. West Indian Medical Journal 2006.
[7] Mingeot-Leclercq M-P, Glupczynski Y, Tulkens PM. Aminoglycosides: activity and resistance. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1999; 43 (4): 727-37.
[8] Vakulenko SB, Mobashery S. Versatility of aminoglycosides and prospects for their future. ClinMicrobiol Rev 2003; 16 (3): 430-50.
[9] Sutcliffe JA. Improving on nature: antibiotics that target the ribosome.CurrOpinMicrobiol 2005; 8 (5): 534-42.
[10] Zembower TR, Noskin GA, Postelnick MJ, Nguyen C, Peterson LR. The utility of aminoglycoside in an era of emerging drug resistance.Int J Antimicrob Agent 1998; 10 (2): 95-105.
[11] Bellaaj A, Bollet C, Ben-Mahrez K. Characterization of the 3-N-aminoglycoside acetyltransferase gene aac(3)-IIa of a clinical isolate of Escherichia coli. Ann Microbiol 2003; 53: 211-17.
[12] Ganguly NK, Arora NK, Chandy SJ, et al. Rationalizing antibiotic use to limit antibiotic resistance in India. Indian J Med Res 2011; 134: 281-94.
[13] Nahaei MR, Yousefi S, Sharifi Y, ZareiKar B. The sensitivity of E. coli strains isolated from urinary tract infections to common antibiotics, inpatient and outpatient. Seventh National Congress of Microbiology Iran, Semnan 2004.[Farsi]
[14] Rostamzadehkhameneh Z, TaghizadehAfshar A.Antimicrobial susceptibilitiy Pattrn of Urinary Tract Pathogens. Saudi J Did Transpl 2009; 20 (2): 251-53.[Farsi]
[15] Soleimani N,Sattari M,Broumand MA,SepehriSeresh S. A molecular study of aac(3)– IIa (aacC2) gene in aminoglycoside resistant Escherichia coli isolated from urine 2010; 13 (3): 23-30.[Farsi]
[16] Khorvash F, Zarefar S, Mobasherizadeh S, Mostafavizadeh k. Antibiotic Susceptibility Pattern of Organisms Causing Urinary Tract Infection in Spinal Cord Injured Patients with E test. JRM S 2007; 9 (4): 9-15.[Farsi]
[17] Ghadiri K, Ahmadi P, Abiri R, Saidzade S, Babaei H, Salehi A et al . The MIC Study of Antibiotics Used in the Treatment of Children with Urinary Tract Infections caused by E.coli using E-test and ts Comparison with Disk Diffusion.ZUMS Journal 2009; 17 (67) : 89-98.[Farsi]
[18] Pourakbari B,Mahmoudi Sh,Tymuri M,Sabouni F,Hydari H,HaghiAshtiaani M.Increast resistant rates and ESBL production between E.coli isolates causing urinary tract infection in young patients from iran.Braz. J. Microbiology 2012: 766-69.
[19] Erfani Y, Safdari R, Chobineh H, Mir Salehian A, Rasti A, Eynollahi N, et al . Comparison of E.test and Disk Diffusion Agar in Detection of Antibiotic Susceptibility of E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Tehran Shariati Hospital. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2008; 15 (2): 27-31.[Farsi]
[20] Kevin P. Shannon and Gary L. Frenc. Increasing resistance to antimicrobial agents of Gram-negative organisms isolated at a London teaching hospital, 1995–2000. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004 ; 53: 818–25.
[21] Kurutepe S, Surucuoglu S, Sezgin C, Gazi H, Gulay M, Ozbakkaloglu B. Increasing antimicrobial resistance in Escherichia coli isolates from community-acquired urinary tract infections during 1998-2003 in Manisa, Turkey. Jpn J Infect Dis 2005; 58 (3): 159-61.
[22] MTasbakan, H Pullukcu, OR Sipahi, TansuYamazhan, ,B Arda, S ulusoy. Pooled Analysis of Resistance Patterns of Escherichia coli Strains Isolated From Urine Cultures in Turkey: Comparison of 1997–2001 and 2002–2007 Periods. urk J Med Sci 2011; 41 (3): 557-64.
[23] Kong HS, Li XF, Wang JF, Wu MJ, Chen X, Yang Q. Evaluation of aminoglycoside resistance phenotypes and genotyping of acetyltransferase in Escherichia coli. ZhejiangDaXueXueBao Yi Xue Ban 2006; 35 (1): 83-6.
[24] Randrianirina F, Soares JL, Carod J, RatsimaE,Thonnier V, Combe P, Grosjean. Antimicrobial resistance among uropathogens that cause community-acquired urinary tract infections in Antananarivo, Madagascar.J Antimicrobial Chemotherapy 2007: 59(2); 309–12.
[25] Savadkouhi R, Sorkhi H, Pournasrollah M. Antibiotic resistance of bacteria causing urinary tract infections in hospitalized patients in the pediatric subspecialty Hospital of Amirkala, Babol, 2002-2005 Persian. Iran J Infect Dis Trop Med 2007; 39 (12): 25-8.[Farsi]
[26] Mohajeri P, Izadi B, Rezai M, Falahi B, Khademi H, Ebrahimi R. Assessment of the frequency of Extended Spectrum Beta Lactamases Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections and its Antibiotic Resistance Pattern in Kermanshah. J Ardabil Univ Med Sci 2011; 11 (1): 86-94.[Farsi]
[27] Mohebi R, Pakzad I, Sadeghifard N, Maleki A, Maleki H, Hematian A,Ghafoorian S. A Study of Antibiotic Resistance Pattern and Plasmid Profile of Uropathogenic Escherichia coli Isolated in Ilam(western Iran). Scientific J IlamUniv MedSci 2008; 17 (2): 44-9.[Farsi]
[28] Nateghian A, Parvin M, Rohani P, Tabrizi M. Incidence and Risk Factors for Gentamicin and Ceftriaxone Resistant E.coli Causing Urinary Tract Infection in Children Admitted in Hazrat-e-Ali Asghar Hospital. RJMS 2009; 16 (66) :10-17.
[29] Siadati SM, Ranjbar R, Badami N, Mohammadi Nasr E, Karami A. The prevalence of urinary tract infections in the disabled with spinal cord injury and drug susceptibility testing of isolated bacteria. Infect Tropic dis 2008; 13 (42): 49-52.
[30] Jalalpoor Sh, Mobasherizadeh S. The prevalence of ESBLs and antibiotic resistance in Escherichia coli and Klebsiellapneumoniae strains isolated from the patients with urinary tract infections in Isfahan 2009-2010. JWM 2009; 2 (2): 105-11.
[31] Emamghoraishi F,Farshad SH,Kalani M.and.The prevalence O serolgrroups of Escherichia coli strain causing Acut Urinary Tract Children in Iran.Saudi J Did Transpl 2011; 22 (3): 597-601.
[32] Borji A, ShahrakiZahedani Sh, MoradiA.Drug resistant E.coli strains isolated from urinary tract infections in Zahedan2000-2001. J ZanjanUniv Med Sci 2001; 9 (37): 28-32.
[33] Sharifian M, Karimi A, Tabatabaei SR, Anvaripour N. Microbial sensitivity pattern in urinary tract infections in children: a single center experience of 1,177 urine cultures. Japanese journal of infectious diseases 2006; 59 (6): 380.
[34] Tarhani F, KazemiMoghadami AH, Abedini MR, Shahidi R. Resistance to antibiotics in children with urinary tract infection hospitalized at ShahidMadani in Khorramabad 2001-2002. Zanjan Quarterly Univ Med 2003; 5(2): 39-44. [Farsi]
[35] Barati L, Ghezelsofla F, Azarhoush R, Heidari F, Noora M. Antibiotic sensitivity of isolated E.coli from pregnant women urine. J GorganUni Med Sci 2011; 13 (3): 101-07.[Farsi]
[36] Saderi H, Owlia P, JalaliNadoushan MR, Zaeri F, Zandieh E. A 3-Year Study Of Demographic Characteristics Of Patients With Urinary Tract Infection, Microbial Etiology, And Susceptibility Of Isolated Bacteria To Antibiotics In ShaheedMostafa Khomeini Hospital. Iranian Journal of Pathology 2006; 1 (3): 99-104.
[37] Mashouf RY, Babalhavaeji H, Yousef J. Urinary tract infections: bacteriology and antibiotic resistance patterns. Indian Pediatr 2009; 46 (7): 617-20.
[38] Kashef N,Esmaeeli D GH,Shahbazi S. Antimicrobial susceptibility patterns of community-acquired uropathogens in Tehran, Iran. J Infect DevCtries 2010; 4 (4): 202-06.
[39] Madani H, Khazaee S, Kanani M, Shahi M. Antibiotic Resistance Pattern of E.coli Isolated from Urine Culture in Imam Reza Hospital Kermanshah-2006. Behbood Journal 2008; 12 (3): 287-95.[Farsi]
[40] Ghotaslou R,Abdoli Sh,Mesri A.The in vitro activity of ciprofloxacin on isolated organism from urinary tract infection in a pediatric hospital. jornal of pharmacy 2005; (2): 32-9.
[41] SorkhiH, Jabbarian AmiriA, AskarianA. Escherichia coli and drug sensitivity in children with urinary tract infection. Jornal Med Faculty GuilanUniv Medical Sci 2005; 14 (54): 28-23. [Farsi]
[42] Eghbalian F,YousefiMashouf R.Determinig the frequency of the bacterial agents urinary tract infectin in hospitalized patients under 18 years old in Ekbatan Hospital. J Amy univmedsci the I.r iran 2005; 3 (11): 635-39.[Farsi]
[43] Kanani M,Madani S H,Khazaei S,Shahi M.The survey antibiotic resistance in gram negative bacill isolated from urin culture specimens ,imam Reaza hospital Kermanshah.Urmia Medical Journal 2010; 21 (1): 75-81.[Farsi]
[44] Mohajeri P, Izadi B, Naghshi N. Antibiotic sensitivity of escherichia coli isolated from urinary  tract infection referred to Kermanshah central laboratory. J Kermanshah Univ Med Sci 2011; 15 (1).[Farsi]
[45] Saraj M S, Mowla K, Ghorbani A, Etemadi A, Cheraghy M, Mahmoodlo A et al . Identification of Outpatient Urinary Pathogens and Antibiotic Susceptibility Pattern in Ahwaz, Iran 2002-2003.Yafteh 2005; 6 (4): 41-7.
[46] Tashakori M, Farokhnia M, Sheikhaleskami N Zia, Mirzaei T, Yosefi H, Mokhtari F, Mohyadini A. Evaluation of Producing Extended Spectrum β- lactamase among Isolated Escherchia Coli from Patient Suffering from Urinary Tract Infections. J Rafsanjanuni MD 2001; 10 (1): 1-8. [Farsi]
[47] Mirsalehian A, Jabalameli F, Mirafshar S.M, Bazarjani F, Gorjipor A, Goli H.R. Determination of antimicrobial resistance patterns and extended spectrum β lactamases in clinical isolates of E. coli.TehranUniv MD J 2008; 66 (6): 373-78. [Farsi]
[48] Farajnia S, Alikhani MY, Ghotaslou R, Naghili B, Nakhlband A. Causative agents and antimicrobial susceptibilities of urinary tract infections in the northwest of Iran. International Journal of Infectious Diseases 2009; 13 (2): 140-4.
[49] Farshad S, Anvarinejad M, Tavana AM, Japoni A, Hoseini M, Shahidi M. Molecular epidemiology of E. coli strains isolated from urinary tract infections in Children.jjums 2009; 7: 15-27.
[50] Klantar D,Mansouri Sh,Razavi M. Emergence of Imipenem Resistance and Presence of Metallo-_-Lactamases Enzymes in Multi Drug Resistant Gram Negative Bacilli Isolated from Clinical Samples in Kerman, 2007-2008. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2010; 17 (3): 208-214. [Farsi]
[51] Moulana Z,Asgharpour F,RamzaniT,abbaszadeh A. Antibiotic resistance and sensitivity of microorganisms isolated from urine culture. J BabolUni Med Sci 2006; 8 (4): 102-14.
[52] RafieeTabatabaee R, Pourbakhsh SA. Different typing methods for the detection and differentiation of E. coli strains isolated from urinary tract infections. J Basic sci Islamic Azad Univ 2007; 19 (74); 25-32. [Farsi]
[53] Yan RB, Yuan M, Wu Y, You X, Ye XS. Rational design and synthesis of potent aminoglycoside antibiotics against resistant bacterial strains.Bioorg. Med Chem 2011; 19: 30-40.
[54] Nafisi M .R. KarimiA.Drug resistance patterns of escher chia coli isolatedFrom urinary tract infection in shahrekord. Tenth National Congress of Microbiology Iran, 2006.
[55] sefaddiniA.evaluation of medicinal resistance of ecoli from 6 kind common antibiotics. Tenth National Congress of Microbiology Iran, 2006.
[56] Hossainzadegan H. retrospective study of Antibiogram urinary tract infections in patients admitted to hospital Social Security Khorram / Abad in 83. Seventh National Congress of Microbiology Iran,Semnan, 2004.
[57] Peyvandi S. The role of E. coli in urinary tract infection and drug resistance pattern. Fifth National Congress of Microbiology Iran, Ahvaz,2002.
[58] Alaei V, Salehzadeh F. The Clinical Manifestations and Antibiogram Results in Children with UTI. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8 (3): 274-80. [Farsi]
[59] Ghorashi Z, Ghorashi S, SoltaniAhari H, Nazemi N. Demographic features and antibiotic resistance among children hospitalized for urinary tract infection in northwest Iran. Infect Drug Resist 2011; 4: 25-8.
[60] Modanlo S. Drug resistance patterns of Escherichia coli isolated from urinary tract infection. The 5th Iranian Congress of Microbiology, Ahvaz, Iran; 2003.
[61] Amin M, Mehdinejad M, Pourdangchi Z. Study of bacteria isolated from urinary tract infections and determination of their susceptibility to antibiotics. Jundishapur J Microbiol 2011; 2 (3): 118-23.
[62] Akya A, Najafi F, Sohrabi N, Vaziri S, Mansouri F, Azizi M, et al. The systematic Review of Quinolones Resistance of Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections in Iran over the Last Ten Years (2001-2011). Annual Research & Review in Biology 2015; 081.
 
 

Resistance to Aminoglycoside Antibiotics in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Iran in 2000-2012: A Systematic Review
 
A. Akya[4], E. Salimi Ghale[5], N. Izadi[6]
 
Received: 31/10/2017  Sent for Revision: 23/05/2018    Received Revised Manuscript: 29/12/2018              Accepted: 06/01/2019
 
 
Background and Objectives: Resistance to aminoglycosides has become a major problem in the treatment of urinary tract infection due to the extensive use of this antibiotic group. Due to the increased resistance of Escherichia coli to aminoglycosides, this study systematically evaluated the resistance to aminoglycosides by Escherichia coli isolated from urinary tract infection (UTI) in Iran over the past 12 years.
Materials and Methods: In this systematic review, data on resistance to aminoglycosides in UTI isolates of E. coli in Iran from 2000 to 2012 were studied by evalution of 43 studies (14129 cases) including English and Persian articles, accredited domestic and international websites (magiran , PubMed, ScienceDirect), dissertations and microbiology conferences summaries.
Results: Resistance to amikacin, gentamicin and tobaramycin was evaluated in 5, 24, 37 studies, respectively. Totally,  24 studies were done on outpatients, 11 on inpatients and 8 on both outpatient and inpatients. In 39 studies disc diffusion, 2 sudies E test and 2 studes MIC (Minimum inhibitory concentration) were used. According to the statistical analysis, the resistance to amikacin, gentamicin and tobramycin was estimated  20.84, 12.30 and 43.66 precent, respectively.
Conclusion: According to different methods of resistance measurement and statistical indices, there is a heterogeneity and fluctuation in the level of resistance to aminoglycosides, including the increasing trend of resistance to gentamicin and tobramycin in Iran. The appropriate use of this antibiotic group with the evaluation of isolated resistance along with continuous monitoring on epidemiology of regional resistance is needed.
Key words: Aminoglycoside resistance, Escherichia coli, Urinary tract infection, Systematic review, Iran
 
How to cite this article: Akya A, Salimi Ghale E, Izadi N. Resistance to Aminoglycoside Antibiotics in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Iran in 2000-2012: A Systematic Review. J Rafsanjan Univ Med Sci 2019; 18 (3): 285-304. [Farsi]
 
 
 
[1]- دکتری میکروب‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات عفونت­های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه،
[2]- (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
تلفن:34262252-083، دورنگار:34262252-083 پست الکترونیک:elhamsalimi19@gmail.com
[3]- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
 
  1. - PhD in Medical Microbiology, Nosocomial Infection Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran,ORCID:0000000156517824
[5]- MSc in Microbiology, Faculty of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran,ORCID:0000000153878421
(Corresponding Author) Tel: (083) 34262252, Fax: (083) 34262252, E-mail: elhamsalimi19@gmail.com
[6]- MSc in Epidemiology, Faculty of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran,ORCID: 0000-0002-6373-1113
نوع مطالعه: مقاله مروري | موضوع مقاله: ميكروبيولوژي
دریافت: 1396/8/7 | پذیرش: 1397/10/16 | انتشار: 1398/3/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb