جلد 17، شماره 12 - ( 12-1397 )                   جلد 17 شماره 12 صفحات 1118-1107 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Poorbaba S, Sayadi M H, Moatar F. Study of Noise Pollution in the Outdoors, Emergency Departments and Intensive Care Units in Educational Hospitals in the 1st District of Tehran in 2017: A Descriptive Study. JRUMS. 2019; 17 (12) :1107-1118
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4388-fa.html
پوربابا سهیلا، صیادی محمد حسین، معطر فرامرز. بررسی میزان آلودگی صوتی در محوطه بیرون، بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه در بیمارستان‌های آموزشی منطقه یک شهر تهران در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1397; 17 (12) :1118-1107

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4388-fa.html


دانشگاه بیرجند
متن کامل [PDF 294 kb]   (786 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (2528 مشاهده)
متن کامل:   (2879 مشاهده)
مقاله پژوهشی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 17، اسفند 1397، 1118-1107
 
 
بررسی میزان آلودگی صوتی در محوطه بیرون، بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه در بیمارستان‌های آموزشی منطقه یک شهر تهران در سال 1396: یک مطالعه توصیفی
 
سهیلا پور بابا[1]، محمد حسین صیادی[2]، فرامرز معطر[3]
 
دریافت مقاله: 26/6/97   ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 19/8/97    دریافت اصلاحیه از نویسنده: 26/8/97         پذیرش مقاله: 21/9/97
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده
زمینه و هدف: توجه به آرامش بیمار در زمان بستری در بیمارستان حائز اهمیت خاصی است. آلودگی صوتی می‌تواند بیماری فرد را تشدید و در صورتی‌که آلودگی صوتی از حد مجاز فراتر رود بر کارکنان و ارائه خدمات مناسب نیز تأثیر خواهد گذاشت. این مطالعه با هدف شناسایی منابع تولید صدا و مشخص کردن میزان آلودگی در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه و محوطه بیمارستان‌های آموزشی منطقه یک تهران در زمستان سال 1396 انجام گرفت.
مواد و روش­ها: در مطالعه توصیفی حاضر، اندازه­گیری میزان تراز فشار صوت بخش­های اورژانس و مراقبت­های ویژه و محوطه بیرون 4 بیمارستان­ در دو روز عادی و تعطیل و در سه نوبت صبح، ظهر و عصر با 3 تکرار، توسط دستگاه صداسنج انجام و داده­ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: با توجه به نتایج، میانگین و انحراف معیار تراز صدا در بخش­های مختلف در شیفت صبح روزهای شنبه و جمعه به ترتیب 32/7±79/62 و 43/6±98/57 و ظهر روزهای شنبه و جمعه به ترتیب 09/8±15/66 و 82/7±16/65 و در شیفت عصر روزهای شنبه و جمعه به ترتیب 69/6±26/64 و 42/5±19/63 دسی­بل بود. بین مقادیر تراز فشار صوت در روزهای (جمعه و شنبه)، زمان­های اندازه گیری (صبح، ظهر و عصر) و بخش­ها (اورژانس و مراقبت ویژه( اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0<P).
نتیجه­گیری: نتایج مطالعه نشان داد که میزان آلودگی صوتی در برخی بخش­های بیمارستان­های آموزشی نسبت به استانداردهای ملی و بین المللی بالاتر است. اقدامات لازم جهت کاهش صدا و عوامل مولد آن جهت ایجاد محیط آرام ­تری برای بیماران ضروری به‌نظر می‌رسد.
واژه­های کلیدی: آلودگی صوتی، تراز فشار صوت، مقادیر آستانه مجاز، بیمارستان، تهران
 
مقدمه
سر و صدا یک صدای ناخواسته است که اثرات مضر آن به طور گسترده­ای از لحاظ آسیب شنوایی و غیر شنوایی مشاهده شده است که میتواند باعث ناراحتی، اختلال خواب، بیمارهای‌های قلبی و عروقی و اختلال در عملکرد شناختی شود، بسته به قرار گرفتن در معرض صدا و درجه قابل تحمل شخص می­باشد [2-1].
از آن­جایی که بیشتر مطالعات قبلی بر آلودگی صوتی مشاغل متمرکز شده است، نیاز به بررسی اثرات آلودگی صوتی بر یک جامعه نسبتاً حساس مانند بیمارستان­ها ضروری به نظر می‌رسد [3]. بیمارستان‌ها یکی از مکانهای بحرانی در ارتباط با آلودگی‌های صوتی به شمار می‌روند [4]. توجه به آرامش و آسایش بیمار در زمان اقامت و بستری در بیمارستان حائز اهمیت خاصی است. بالاتر از حد مجاز بودن آلاینده صوتی می تواند بیماری فرد را تشدید نماید، علاوه بر این در صورتیکه عوامل زیان آور محیط کار از حد مجاز فراتر رود بر کارکنان نیز تأثیر خواهد گذاشت و در نتیجه اثر منفی در ارائه خدمات مناسب به بیماران خواهد گذاشت لذا مکان یابی صحیح بیمارستان و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش آلودگی صدا یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد [5]. از اثرات صدا در محیط­های بیمارستانی تأثیر روی اندام بینایی، اثر بر سیستم تعادلی، اثر بر خواب و روابط اجتماعی، اثرات عصبی، اثرات روانی (هیجان، تحریک پذیری و اختلالات روانی)، اثرات فیزیولوژیک عمومی مانند افزایش ضربان قلب، فشار خون، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس را دارد که این تغییرات بر عملکرد دستگاه‌های بدن اثر نامطلوب می‌گذارد. این عوارض برای کسانی که بیماری‌های قلبی و عروقی دارند و همچنین زنان باردار خطرناکتر است [6]. در مطالعهای سطح آلودگی صوتی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی لاهور در کشور پاکستان انجام شد. در این مطالعه، پارامترهای آلودگی صوتی از 20 بیمارستان عمومی و 10 بیمارستان خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج این تحقیق نشان داد که سطح آلودگی صوتی در بیمارستان‌های بخش دولتی نسبت به بیمارستان‌های بخش خصوصی داری آلودگی صوتی بیش‌تری است و همچنین آلودگی صوتی بالاتری از استانداردهای بین المللی (استاندارد سازمان بهداشت جهانی) است [2].  در مطالعه آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نشان داد که میزان صدا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و اورژانس بالاتر از حد استاندارد بود؛ به طور کلی تراز معادل صوت در بخش مراقبت­های ویژه بیمارستان امام علی (ع) و بخش مراقبت­های قلبی  بیمارستان امام رضا (ع) به ترتیب برابر 57 و 54 دسی بل بود. همچنین اختلاف معنیداری بین مقادیر اندازه‌گیری تراز فشار صوت و در روزها و زمان­های اندازه‌گیری و بخش‌ها نبود [7].
 از آنجایی‌که آلودگی صوتی می‌تواند بیماری افراد را تشدید و سرعت بهبودی آنها را کاهش دهد و هم‌چنین بر کارکنان و ارائه خدمات مناسب نیز تأثیر منفی بگذارد، با توجه به این‌که در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های آموزشی منطقه یک تهران در روزهای عادی و تعطیل آلودگی صوتی مورد بررسی قرار نگرفته است، این مطالعه با هدف شناسایی منابع صدا و مشخص کردن میزان آلودگی صوتی در محوطه بیرون و بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منطقه یک تهران انجام شد.
مواد و روش‌ها
این مطالعه از نوع توصیفی است که جامع مورد پژوهش، 4 بیمارستان آموزشی طالقانی، تجریش، اختر و مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی منطقه یک تهران می­باشد که اندازه‌گیری‌ها از سه بخش مراقبت‌های ویژه، اورژانس و محوطه بیرون بیمارستان‌ها در دو روز عادی و تعطیل و در سه نوبت صبح، ظهر و عصر در زمستان سال 1396 انجام گرفت. [j1] 
در این تحقیق جهت سنجش میزان صدا در بخش­های مختلف بیمارستان­ها و محوطه اطراف آن‌ها با استفاده از دستگاه صداسنج (مدل1358­C-TES، ساخت شرکت TES کشور تایوان) پارامتر محیطی صدا  اندازه­گیری شد. در این سنجش از کالیبراتور اسکوستیکی، جهت کالیبره کردن دستگاه صداسنج استفاده شد. دستگاه روی پایه‌ای به ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین  و در فاصله 1 متری از دیوار­ها نصب و برای حذف اثر جریان هوا و باد، از حفاظ اسفنجی روی سطح میکروفن استفاده شد ]8[
پارامترها در نوبت صبح از ساعت 8 تا 10،  ظهر 14 تا 16 و در نوبت عصر 16 تا 18، در روز‌های جمعه و شنبه با 3 تکرار ]9[ و اندازه‌گیری شد.
به طور کلی تعداد کل نمونه‌های جمع‌آوری شده 216 در 36 ایستگاه بود. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری آلودگی صوتی پس از جمع‌آوری اطلاعات به کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار تراز معادل صوت محاسبه و برای نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد(05/0<P). سپس مقایسه میانگین­ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
ترازهای صوتی سنجیده شده در چهار بیمارستان طالقانی، شهدای تجریش، اختر و شهید مسیح دانشوری به تفکیک روز و بازه زمانی در محوطه بیمارستان، بخش اورژانس و بخش مراقبت‌های ویژه در جدول 1 آورده شده است.
نتایج مطالعه نشان داد که میزان تراز معادل صوت در محوطه بیمارستان طالقانی در روز عادی (شنبه) در زمان‌های صبح، ظهر و عصر به ترتیب برابر 13/72، 36/77 و 08/77 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 32/69، 42/84 و 46/79 دسی­بل اندازه­گیری شد. هم‌چنین میزان تراز معادل صوت در بخش­های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی در روز عادی (شنبه) در زمان‌های صبح، ظهر و عصر به ترتیب در بخش اورژانس برابر 11/72، 36/77 و 42/75 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 59/61، 31/60 و 11/72 دسی­بل اندازه­گیری شد. بخش مراقبت‌های ویژه در روز عادی (شنبه) به ترتیب 63/57، 9/52 و 81/56 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 61/49، 2/58 و 63/57 دسی­بل اندازه­گیری شد.
میزان تراز معادل صوت در محوطه بیرون در بیمارستان شهدای تجریش در روز عادی (شنبه) در زمان­های صبح، ظهر و عصر به ترتیب برابر 15/70، 37/76 و 52/73 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 13/68، 08/83 و 67/80 دسی‌بل اندازه‌گیری شد. هم‌چنین میزان تراز معادل صوت در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای تجریش در روز عادی (شنبه) در زمان‌های صبح، ظهر و عصر به ترتیب در بخش اورژانس برابر 76/60، 71/66 و 42/64 دسی‌بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 22/51، 14/57 و 09/57 دسی‌بل اندازه‌گیری شد و هم‌چنین در بخش مراقبت‌های ویژه در روز عادی (شنبه) به ترتیب 73/52، 25/59 و 72/55 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 43/49، 67/56 و 42/54 دسی‌بل اندازه‌گیری شد.
میزان تراز معادل صوت در محوطه بیرون در بیمارستان اختر در روز عای (شنبه) در زمان­های صبح، ظهر و عصر به ترتیب برابر 26/69، 18/73 و 24/71 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 35/67، 22/79 و 41/78 دسی­بل اندازه­گیری شد. هم‌چنین میزان تراز معادل صوت در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان اختر در روز عادی (شنبه) در زمان‌های صبح، ظهر و عصر به ترتیب در بخش اورژانس برابر 31/54، 76/57 و 38/55 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 71/43، 38/52 و 07/51 دسی‌بل اندازه‌گیری شد. میزان تراز معادل صوت در بخش مراقبت‌های ویژه در روز عادی (شنبه) به ترتیب 18/45، 29/47 و 17/44 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 60/42، 12/47 و 72/46 دسی­بل بود.
میزان تراز معادل صوت در محوطه بیرون در بیمارستان مسیح دانشوری در روز عادی (شنبه) در زمان­های صبح،
ظهر و عصر به ترتیب برابر 34/68، 61/70 و 06/67 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 07/63، 43/70 و 37/69 دسی­بل اندازه­گیری شد. هم‌چنین میزان تراز معادل صوت در بخش­های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در روز عادی (شنبه) در زمان‌های صبح، ظهر و عصر به ترتیب در بخش اورژانس برابر 42/51، 97/54 و 16/52 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 81/46، 33/50 و 01/49 دسی­بل اندازه­گیری شد. هم‌چنین در بخش مراقبت‌های ویژه در روز عادی (شنبه) به ترتیب 76/45، 80/52 و 38/50 دسی­بل و در روز تعطیل (جمعه) به ترتیب 15/42، 67/49 و 25/47 دسی­بل اندازه­گیری شد.

جداول 2 و 3 نتایج آنالیز آماری تراز آلودگی صدا را در بخش‌های مختلف و بیمارستان‌های مورد مطالعه در بازه‌های زمانی متفاوت را نشان می­دهد. نتایج نشان می‌دهد که در بخش­های بررسی شده به تفکیک زمان­ در ظهر در بخش مراقبت‌های ویژه تفاوت معنی­دار داشت (05/0>p)، به گونه‌ای که بیش‌ترین میانگین میزان صدا (43/57 دسی­بل) در بخش مراقبت‌های ویژه بهدست آمد (جدول2). هم‌چنین، میزان تراز معادل صدا در بیمارستان‌های مختلف در هر سه زمان مورد نظر تفاوت معنی­دار آماری داشت (0001/0=p). به گونه­ای که در صبح، ظهر و عصر بیش‌ترین میانگین تراز معادل صدا در بیمارستان طالقانی و کم‌ترین آن  در بیمارستان شهید مسیح دانشوری دیده شد (جدول 3).
 
 
 

جدول 1- انحراف معیار± میانگین تراز آلودگی صوتی (دسی بل) در بخش‌های بیمارستان‌های مورد مطالعه در زمان‌های مختلف در سال 1396
روز زمان بیمارستان طالقانی بیمارستان شهدای تجریش بیمارستان اختر بیمارستان مسیح دانشوری
    محوطه اورژانس مراقب‌های ویژه محوطه اورژانس مراقب‌های ویژه محوطه اورژانس مراقب‌های ویژه محوطه اورژانس مراقب­های ویژه
جمعه صبح 32/69
02/3±
73/54
05/3±
61/49
21/5±
13/68
29/4±
22/51
06/5±
73/49
16/3±
35/67
59/3±
71/43
02/4±
6/42
27/4±
07/63
33/4±
81/46
27/3±
15/42
11/3±
ظهر 42/84
78/7±
59/61
76/6±
2/58
21/5±
08/83
17/8±
14/59
04/6±
67/56
09/6±
22/79
06/7±
38/52
98/5±
12/47
43/5±
43/70
46/7±
33/50
24/6±
67/49
25/5±
عصر 46/79
24/6±
31/60
18/5±
63/57
21/5±
67/80
38/7±
09/57
04/6±
42/54
13/5±
41/78
43/6±
07/51
74/4±
72/46
09/5±
37/69
29/5±
01/49
52/5±
25/47
06/4±
شنبه صبح 13/72
21/5±
11/72
06/4±
9/52
21/5±
15/70
24/5±
76/60
24/5±
73/52
72/4±
26/69
19/4±
31/54
69/3±
18/45
41/3±
34/68
71/4±
42/51
09/4±
76/45
78/3±
ظهر 36/77
40/7±
36/77
88/6±
81/56
21/5±
37/76
82/7±
71/66
39/6±
25/59
43/6±
18/73
17/6±
76/57
16/5±
29/47
12/6±
61/70
49/6±
97/54
43/6±
8/52
63/5±
عصر 08/75
48/6±
42/75
12/5±
26/54
21/5±
52/73
96/6±
40/64
53/5±
72/55
18/4±
24/71
93/5±
38/55
85/4±
17/44
48/4±
06/67
72/5±
16/52
88/4±
38/50
21/4±
 
 
جدول 2- انحراف معیار± میانگین و سطح معنی‌داری تراز معادل صدا (دسی بل) در بخش­های مختلف بیمارستان­های مورد بررسی به تفکیک زمان در سال 1396
 
 
 
بخش
صبح (8 لغایت 10) ظهر (14 لغایت 16) عصر (16 لغایت 18)
انحراف معیار± میانگین مقدار P انحراف معیار± میانگین مقدار P انحراف معیار± میانگین مقدار P
 
تراز معادل صدا
محوطه بیرون 50/5 ± 59/71 112/0 21/6 ± 92/76 475/0 39/5 ± 60/74 641/0
بخش اورژانس 43/6 ± 43/56 055/0 95/5 ± 63/62 814/0 38/6 ± 90/60 206/0
بخش مراقبت‌های ویژه 67/5 ± 85/49 091/0 62/4 ± 43/57 023/0 41/5 ± 67/55 698/0
آنالیز واریانس یک‌طرفه، حجم نمونه برای هر بخش 24 نمونه است.
 
 
جدول 3- انحراف معیار± میانگین و سطح معنیداری تراز معادل صدا (دسی بل) در بیمارستان­های مورد بررسی به تفکیک زمان در سال 1396
   
بیمارستان
صبح (8 لغایت 10) ظهر (14 لغایت 16) عصر (16 لغایت 18)
انحراف معیار± میانگین مقدار P انحراف معیار± میانگین مقدار P انحراف معیار± میانگین مقدار P
تراز معادل صدا طالقانی 50/6 ± 74/64 0001/0 99/8 ± 81/70 0001/0 82/7 ± 66/68 0001/0
شهدای تجریش 54/9 ± 99/65 43/9 ± 51/70 59/8 ± 32/68
اختر 51/13 ± 75/58 36/13 ± 71/63 34/13 ± 81/61
 مسیح دانشوری 50/8 ± 33/54 67/6 ± 34/60 11/7 ± 29/58
آنالیز واریانس یک‌طرفه، حجم نمونه برای هر بیمارستان 18 نمونه است.
 
 
نتایج حاصل از میانگین کل تراز فشار صدا در بیمارستان­ها در بازه­های زمانی مختلف نشان داد که بیش‌ترین میزان تراز فشار صوت در روزهای عادی در ظهر روز شنبه است که مربوط به ساعت ملاقات می­باشد (جدول 4). حداکثر میانگین تراز معادل صدا در شنبه و جمعه 15/66 تا 34/65 دسی­بل بود که مربوط به ظهر می­باشد.
جدول 4- مقایسه میانگین کل تراز معدل صدا (دسی بل) در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها به تفکیک روز و بازه­های زمانی در سال 1396
جمعه (روز تعطیل) شنبه (روز عادی ) بازه زمانی
47/58 96/64 صبح
34/65 15/66 ظهر
11/63 63/64 عصر
بحث
سازمان بهداشت جهانی نیز طی دستورالعملی بیان نمود که سطح آلودگی­های صوتی در مکانی که بیماران نگهداری می­شوند، نباید از 35 دسی­بل فراتر رود [10]. با توجه به حدود مجاز استاندارد صدای کشور در فضای آزاد اطراف و داخل بیمارستان­ها در طول روز، از ساعت 7 الی 22 که به ترتیب برابر با 55 و 45دسی­بل است، تراز صدا در بیمارستان­های آموزشی و درمانی منطقه یک تهران بالاتر از حد مجاز می­باشد. بیمارستان طالقانی و شهدای تجریش به خاطر موقعیت قرارگیری در خیابان­های اصلی و ترافیک شهری، به دلیل مراجعات زیادتر نسبت به دو بیمارستان اختر و شهید مسیح دانشوری دارای میانگین تراز معادل صوت بالاتری می­باشند.
در مطالعه Sobotova و همکاران نیز میزان آلودگی صدا در فضای اطراف بیمارستان­های کشور اسلواکی 3/71 دسی‌بل بود که ناشی از صدای ترافیک گزارش گردیده است. آلودگی صدا در داخل فضای بیمارستان­ها نیز در حدود 7/58 دسی­بل بود که علت عمده آن حضور همراهان بیماران در بخش­های بیمارستانی گزارش شده بود [11]، که با نتایج مطالعه حاضر از لحاظ بالا بودن تراز آلودگی صدا در بیمارستان­های آموزشی و درمانی منطقه یک تهران مطابقت دارد. در تحقیق Jafari و همکاران نیز که آلودگی صوتی را در بخش­های بیمارستان فیض اصفهان و محوطه اطراف آن مورد بررسی قرار دادند، در شیفت­های مختلف، نتایج به دست آمده بیش‌تر از حدّ استاندارد مجاز بوده است. در این مطالعه، مقادیر صدا در شیفت بعد از ظهر به طور معنی­داری بیش‌تر بود [12]. مطالعه Cabrera  و Lee در ایالات متحده نشان داد که افزایش آلودگی صوتی در اتاق­های بیمارستانی، موجب افزایش درد و ناراحتی بیماران می­شود [13]. با توجه به اثرات فیزیولوژیک و روحی-روانی صدا در پرسنل و حتی بیماران بستری و با در نظر گرفتن این‌که وجود محیط آرام، یکی از مسائل مهم و اصلی در هنگام بستری بودن بیماران در بیمارستان است، این نکته حائز اهمیت و قابل توجه می‌باشد.
منابع داخلی ایجاد آلودگی صدا در بیمارستان­های آموزشی و درمانی منطقه یک تهران، تجهیزات درمانی، دستگاه­های تهویه مطبوع، آسانسورها، فعالیت کارکنان و حضور افراد و مراجعین در بخش­های مختلف تعیین شد. هم‌چنین مهم­ترین منبع خارجی صدا نیز که میزان تراز صدا در محوطه بیرونی بیمارستان­ها تحت تأثیر آن قرار داشت، صدای ناشی از ترافیک شهری تعیین گردید. منابع صدا در بیمارستان­ها گسترده بوده و همان­طور که در این مطالعه به برخی آنها اشاره شده است، می­تواند ناشی از اصوات بیرونی، سیستم­های تهویه، تلفن، رادیو، تلویزیون، مکالمات پرستاران، بیماران، ملاقات کنندگان و غیره باشد [12]. در مطالعه­ای که در بیمارستان­های لیون فرانسه نیز انجام شد، منابع عمده صدا ناشی از مکالمه کارکنان، صدای زنگ تلفن، آلارام­های تجهیزات پزشکی و صدای ناشی از انواع مراقبت‌های پرستاری بود [14]، که این یافته­ها با نتایج مطالعه حاضر هم‌خوانی داشت.
در بخش اورژانس به علت نوع فعالیت­هایی که غالباً در این بخش اتفاق می­افتد (ورود افراد مجروع و بیماران بد حال همراه با گریه و شیون اطرافیان در بخش اورژانس و نیز سر و صدای بلند و ازدحام افراد در ساعات ملاقات با بیماران ) باعث ایجاد صدای بیش‌تر و در نتیجه بالا رفتن میزان صدا توسط پرستاران این بخش می­شود. در مطالعه حاضر تفاوت معنی‌داری در میانگین تراز فشار صوت به دست آمده در بخش­های اورژانس و مراقبت­های ویژه حاصل نشد. اما نکته قابل توجه آن است که در مقایسه با حد مجاز تراز فشار صوت در بیمارستان­ها در هنگام روز، این میزان در بخش­ اورژانس بالاتر از حد مجاز بوده است. نتایج مطالعه نشان داد در بخش اورژانس در روزهای تعطیل و عادی در بازه زمانی ظهر، میزان ترازهای صوت در هر چهار بیمارستان بالا بود که عواملی نظیر ساعت ملاقات، ازدحام همراهان بیمار، کودکان، تلویزیون و تلفن همراه می­تواند از جمله عوامل ایجاد کننده آلودگی صوتی در محیط بیمارستان­های آموزشی و درمانی منطقه یک تهران به‌خصوص بیمارستان‌های طالقانی و شهدای تجریش باشد.
از عوامل مهم تولید صدا در بخش مراقبت­های ویژه می‌توان به گفتگو و سر و صدایی که افراد و پرسنل در حین کار در محیط بخش مراقبت­های ویژه انجام می­دهند، اشاره کرد. به­طوری که حداکثر صدا در صداسنجی بیش‌تر مربوط به این عامل بوده و تجهیزات به کار رفته در بخش مراقبت­های ویژه بیش‌تر صدای پایه­ای را ایجاد می­نمایند ]15[. در بررسی­های انجام شده صدای معادل در محیط بخش مراقبت­های ویژه نسبت به استانداردهای جهانی و نیز استاندارد ایران بیش‌تر می­باشد (جدول 5).
جدول 5- استاندارد صدا در بخش مراقبت­های ویژه بر حسب دسی‌بل در کشورهای مختلف (آژانس حفاظت محیط زیست)
ردیف کشور در طی روز در طی شب
1 آمریکا 55 52
2 آلمان 45 35
3 ژاپن 45 35
4 ایران 35 30
 
اعداد بهدست آمده در هر چهار بخش مراقبت­های ویژه بیمارستان­های طالقانی، شهدای تجریش، اختر و شهید مسیح دانشوری، از استانداردهای بیان شده بیش‌تر است. بین ساعات مختلف، بیش‌ترین مقدار صدا در ساعات بین 14-16 بوده است که از ساعات شلوغ ساعت­های انجام ملاقات بیماران با آشنایان و نیز تعویض شیفت کارکنان می‌باشد. منابع اصلی آلودگی صوتی در بخش مراقبت­های ویژه، هشدار دستگاه­ها، تجهیزات و سیستم مانیتورینگ، اقدامات و مراقبت­های پرستاری، مکالمات کارکنان، جابجایی تجهیزات فلزی، باز و بسته نمودن قفسه­ها و صدای زنگ تلفن می‌باشد. در مطالعه Heydari و همکاران در بیمارستان­های قم نیز صدای ونتیلاتورها و صدای کارکنان از اجزای مهم صدا در بخش مراقبت­های ویژه بود [16]. میانگین میزان صدا در بیمارستان‌های مختلف در هر سه زمان تفاوت معنی­داری داشت و در ظهر روزهای تعطیل و عادی بیش‌تر از صبح و عصر بود که می­تواند مربوط به ملاقات بیماران با آشنایان و تعویض شیفت و رفت و آمد بیش‌تر افراد باشد. در مطالعه Abbasi و همکاران بین تراز فشار صوت در بخش­های مراقبت­های ویژه بیمارستان­ها تفاوت معنی­دار وجود نداشت. در حالی که بین ساعت­های مختلف تفاوت معنی­دار دیده می­شود و بیش‌ترین مقدار صدا بین ساعت 9 صبح تا 14 هم‌سو با اوج ساعت کاری بود [17]. در ساعات صبح، ظهر و عصر بیش‌ترین میزان صدا در بیمارستان­های  طالقانی، شهدای تجریش و اختر و کم‌ترین آن در بیمارستان­ شهید مسیح دانشوری بود که می­تواند به‌دلیل تعداد زیاد بیماران و بدحال بودن آنها، نیاز به استفاده از تجهیزات بیش‌تر و پیشرفته­تر و حضور کارکنان بیش‌تر (پزشک و پرستار) و صدای ناشی از گفتگوی آنان در بیمارستان­های طالقانی، شهدای تجریش و اختر باشد. به طور کلی یافته­ها نشان داد که میزان صدا در همه بخش­های مراقبت ویژه بالاتر از میزان استاندارد بود که می­تواند تأییدی بر آلودگی صوتی باشد.
در یک بررسی در بیمارستانی در ایتالیا مشخص شد که میزان صدای اندازه­گیری شده در بخش مراقبت­های ویژه در 24 ساعت بین 68-61 دسی­بل است [18]. تحقیق دیگری که در بیمارستان امام رضا و قائم انجام شد، نشان داد که در بخش مراقبت­های ویژه این بیمارستان­ها، متوسط صدا به ترتیب 58 و 7/59 دسی­بل و بیش‌تر از حد مجاز است [19] که با تحقیق حاضر هم‌خوانی داشت.
مطالعات قبلی، صدا را به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد ناراحتی و اختلال خواب در بخش مراقبت­های ویژه می­شناسند. از دیگر اثرات منفی صدا می­توان به ایجاد پاسخ یا اختلال در سیستم قلبی و عروقی، افزایش بروز بستری شدن دوباره، افزایش مدت بستری در بیمارستان، افزایش نیاز به دوز­های بالاتر ضد دردها برای کنترل درد، تأثیرات روانی مثل کارایی مغز، کاهش حافظه کوتاه مدت، افزایش استرس و اضطراب، اختلالات روان‌پزشکی مثل دلیریوم اشاره کرد [20] با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که میزان آلودگی صوتی در برخی بخش­های بیمارستان­های آموزشی مورد مطالعه نسبت به استانداردهای ملی و بین المللی بالاتر است.
نتیجه‌گیری
براساس نتایج بدست آمده، میزان تراز معادل صوت در محوطه بیرون و بخش­های اورژانس و مراقبت­های ویژه چهار بیمارستان­ آموزشی و درمانی (طالقانی، شهدای تجریش، اختر و مسیح دانشوری) منطقه یک تهران بالاتر از حد استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی می­باشند. هم‌چنین نتایج مطالعه نشان داد منابع داخلی ایجاد آلودگی صدا در بیمارستان­های آموزش و درمانی منطقه یک تهران عبارت از تجهیزات درمانی، حضور افراد و مراجعین ، بیماران و فعالیت کارکنان، حمل و نقل در داخل بیمارستان­ها، دستگاه­های تهویه مطبوع، صدای بلندگو و سیستم صوتی بیمارستان­ها و منابع خارج از بیمارستان­ها عبارت از تردد خودروها در خیابان­های اطراف بیمارستان­ها، سر و صدای ناشی از ورود و خروج بیماران، آمبولانس و بوق ماشین­ها است. اقدامات لازم جهت کاهش صدا و عوامل مولد آن جهت ایجاد محیط آرام ­تری برای بیماران پیشنهاد می­گردد. که در نتیجه سبب بهبودی  سریع­تر بیماران و از سویی سبب آرامش و ارائه خدمات مطلوب­تر از سوی کارکنان مراکز درمانی می شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در
سال 1397می باشد که با حمایت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران اجرا شده است. نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئولین محترم دانشکده محیط زیست و انرژی خصوصا جناب آقای دکتر منصوری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، مسئولین محترم بیمارستان‌های مورد مطالعه و تمامی کسانی که در انجام این تحقیق همکاری نموده‌اند، اعلام می دارند
.
 
 
 
 
 
 
 
References[j2] 
                                                                      
 
[1] Sayadi MH, Movafagh A, Kargar R, Movafagh KH. Evaluation of Noise pollution in the schools of Birjand city and its administrative solutions, in 2011. JOHE 2012; 15(3): 132-8.
[2] Baqar M, Arslan M, Abbasi S.A, Ashraf U, Khalid A, Zahid H. 2017.  Noise Pollution in the Hospital Environment of a Developing Country: A Case Study of Lahore (Pakistan). Arch Environ Occup Health DOI: 10.1080/19338244.2017. 1371106
[3] Rahimi Moghadam S, Laiegh Tizabi MN, Khanjani N, Emkani M, Taghavi Manesh V, Mohammadi AA, Delkhosh MB, Najafi H. Noise pollution and sleep disturbance among Neyshabur Hospital staff, Iran. JOHE 2018; 15(7): 53-64.
[4] Loupa G, Katikaridis A, Karali D, Rapsomanikis S. Mapping the noise in a Greek general hospital. Sci Total Environ 2019; 1(646): 923-29.
[5] Golmohammadi R, Aliabadi M. Noise pollution and its irritating effects in hospitals of Hamadan, Iran. Health Sys Res 2012; 7(6): 958-64. [Farsi]
 [6] Sayadi MH, Movafagh A. Environmental Noise Pollution Level at Birjand City Using Statistical and GIS Techniques. Environ Stud 2014; 22(3): 693-710. [Farsi]
[7] Hokmabadi R FH, Takhsha N. Evaluation of noise pollution in intensive care units and emergency in hospitals of North Khorasan university of medical sciences. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 5(2): 331-7.[Farsi]
[8] Golmohammadi R. 2010. Sound and vibration engineering.  Daneshjoo publications, 4th edition, Hamedan, 536.
[9] Fathi S, Nasiri P, Ismail Pour M, Moradi MR, Razaghi R. Evaluation of noise pollution in the 5th district of Tehran. J Environ Sci Technol 2015; 17(2): 1-8.
[10] Omidvari M. Noise pollution from traffic in the city of Kermanshah in the first quarter of 2001. J Kermanshah Univ Med Sci 2002; 6(3): 45-50. [Farsi]
[11] Sobotova L, Jurkovicova J, Stefanikova Z, Sevcikova L, Aghova L. Noise Levels in the Hospital Environment and Health Risks. Epidemiology 2007; 18(5): 69-73.
[12] Jafari N, Bina B, Mortezaie S, Ebrahimi A, Abdolahnejad A. Assessment of Environmental Noise Pollution in Feiz Hospital Wards and its Adjacent Area. J Health Sys Res 2012; 8(3): 377-84. [Farsi]
[13]Cabrera IN, Lee MH. Reducing noise pollution in the hospital setting by establishing a department of sound: a survey of recent research on the effects of noise and music in health care. Prev Med 2000; 30(4): 339-45.
[14]Allaouchiche B, Duflo F, Debon A, Bergeret A, Chassard D. Noise in the postanaesthesia care unit. Br J Anaesth 2002; 88 (3): 369 – 73.
 [15] Behnam Shafi H, Nasimi F, Boskabadi H, Ketabi D. Noise Pollution in Neonatal Intensive Care Units in Qhaem Hospital. J Mazandaran Univ Med Sci  2014; 24 (118) :235-36. [Farsi]
[16] Heydari H R, Mohebi S, Paidari N, Ramouz P, Nayebi T, Omrani D et al . Noise Exposure Assessment among Nurses in Qom Educational Hospitals in 2012, Iran. J Qom Univ Med Sci 2014; 7(6): 46-53. [Farsi]
[17] Abbasi S, Talakoob R, Soltani F, Yousefi H. Evaluating the Noise level and Sources in Isfahan University Hospital's Intensive Care Units. J Isfahan Univ Med Sci 2011; 28(118): 1267- 74.[Farsi].
[18]Benini F, Magnavita V, Lago P, Arslan E, Pisan P. Evaluation of noise in the neonatal intensive care unit. Am J Perinatol 1996; 13(1): 37-41.
[19] Pour Sadegh M, Rezaee M, Hashemi E. Survey of Noise Pollution in Emam Reza and Ghaem Hospitals. J Mashhad Univ Med Sci
2001; 44(71): 8-18. [Farsi]

 [20]Persson Waye K, Ryherd E, Lindahl B, Berqbom I. Relating the hospital sound environment to occupant psychological and physiological response. J Acoust Soc Am 2008; 123(5): 31-39.
 

Study of Noise Pollution in the Outdoors, Emergency Departments and Intensive Care Units in Educational Hospitals in the 1st District of Tehran in 2017: A Descriptive Study
 
S. Poorbaba[j3] [4],[14]  M. H. Sayadi[5], F. Moatar[6]
 
 
Received: 17/09/2018  Sent for Revision: 10/11/2018    Received Revised Manuscript: 17/11/2018              Accepted: 12/12/2018
 
Background and Objectives: Paying attention to the comfort of the patient during hospitalization is very important. Noise pollution can exacerbate a person's illness. Additionally, if the noise pollution exceeds the threshold limit, it will have negative effects on the staff and appropriate services. The aim of this study was to identify the sources and the level of noise pollution in the emergency and emergency care units and outside areas of educational hospitals at the 1st district of Tehran, in the winter of 2017.
Materials and Methods: In this descriptive study, measurement of noise pressure level in emergency department, emergency care units and outdoors in four hospitals in working days and holidays was carried out at three times in the morning, noon and evening by the TES-1358 sound analyzer device. Data was analyzed using one-way ANOVA.
Results: According to the results, the average and standard deviation of noise level in different sections of the hospitals on Saturday and Friday were respectively 62.79±7.32 and 57.98±6.43 dB during the morning shift, 66.15±8.09 and 65.16±7.82 dB during afternoon shift, 64.26±6.69 and 63.19±5.42 dB during the evening shift. There was no significant difference between the sound pressure levels on Friday and Saturday, among the rounds of measurements (morning, afternoon and evening) and among sections (the emergency department and the emergency care unit)(p>0.05).
Conclusion: The results of the study showed that the rate of noise pollution in some parts of educational hospitals is higher than national and international standards. The necessary actions are recommended to be taken in order to decrease the noise and its causative factors for creating a more quiet environment for patients.
Key words: Noise Pollution, Sound Pressure Level, Threshold Limit Values, Hospital, Tehran
 
Funding: This research was funded by Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of  Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
How to cite this article: Poorbaba S, Sayadi MH, Moatar F. Study of Noise Pollution in the Outdoors, Emergency Departments and Intensive Care Units in Educational Hospitals in the 1st District of Tehran in 2017: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2019; 17 (12): 1107-18. [Farsi]
 
 
  1. - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
  1. - دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
  2. -056، دورنگار: 32254066-056، پست الکترونیکی:  Mh_sayadi@birjand.ac.ir
  1. - استاد گروه مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 
[4]- MSc Student, Environmental Engineering Dept., Faculty of Environment and Energy, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, ORCID: 0000-0002-8127-223X
[5]- Associate Prof., Environment Dept., School of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
ORCID:0000-0002-7128-9919
(Corresponding Author) Tel: (056) 32254068, Fax: (056) 32254066, E-mail: mh_sayadi@birjand.ac.ir
  1. - Prof., Environmental Engineering Dept., Faculty of Environment and Energy, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, ORCID: 0000-0002-1077-3192

  1.  [j1]توضیحات مربوط به کد اخلاق در این بخش اضافه گردد.
  1.  [j2]رفرنس های 16 و 17 از درون کادر خارج شوند.
  1.  [j3]ORCID نویسندگان اضافه گردد.
  1.  [14]اسامی نویسندگان و وابستگی انها با قسمت فارسی همخوانی ندارد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: 1397/5/1 | انتشار: 1397/12/24

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb