جلد 18، شماره 7 - ( 6-1398 )                   جلد 18 شماره 7 صفحات 674-657 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


علوم تحقیقات
چکیده:   (1868 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: بهزیستی روانشناختی به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی در ادبیات پژوهشی مطرح است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل چشم انداز زمان و امید به زندگی قرار دارد. این پژوهش با هدف پیشبینی بهزیستی روان‌شناختی دانش‌جویان بر اساس ابعاد چشم ‌انداز زمان از طریق نقش متغیر میانجی امید به زندگی صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری شامل کلیه دانش‌جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 384 نفر از این دانشجویان بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از مقیاسهای بهزیستی روان‌شناختی Ryff، چشم ‌انداز زمان Zimbardo و امیدواری Snyder استفاده شد. دادهها توسط روش آماری همبستگی Pearson تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از برازش مناسب مدل بوده و ضرایب مسیر غیر ‌مستقیم بین ابعاد چشم ‌انداز زمان گذشته منفی (002/0p=، 43/0- β=)، گذشته مثبت (004/0p=، 38/0 β=)، آینده (012/0p=، 22/0 β=)، حال لذتگرا (003/0p=،41/0 β=)، حال معتقد به سرنوشت (001/0p=، 29/0- β=) و آینده متعالی (042/0p=، 24/0 β=) و بهزیستی روان‌شناختی معنیدار است. نتایج نقش میانجی‌گری امید به زندگی را در رابطه بین ابعاد چشم ‌انداز زمان و بهزیستی روان‌شناختی دانش‌جویان نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بود که ابعاد چشم ‌انداز زمان هم به طور مستقیم و هم با واسطه امید به زندگی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه دارند. به نظر میرسد برای بهبود بهزیستی روان‌شناختی دانش‌جویان، تقویت چشم‌ انداز زمان و امید به زندگی می‌تواند دارای اهمیت باشد.
واژه‌‌های کلیدی: ابعاد چشم انداز زمان، امید به زندگی، بهزیستی روان‌شناختی، دانش‌جویان، اردبیل
متن کامل [PDF 400 kb]   (700 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1455 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: 1397/8/11 | پذیرش: 1398/2/8 | انتشار: 1398/6/28

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.