جلد 18، شماره 10 - ( 10-1398 )                   جلد 18 شماره 10 صفحات 1048-1035 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Harandi H, Majd A, Khanamani Falahati-Pour S, Mahmoodi M. Toxicity Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Pistachio Hull and Its Liposomal Form on Liver Cancer Cells (HepG2). JRUMS 2020; 18 (10) :1035-1048
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4813-fa.html
هرندی حمیدرضا، مجد احمد، خنامانی فلاحتی پور سوده، محمودی مهدی. اثر سمیت عصاره هیدرو الکلی پوست پسته و فرم لیپوزومی آن بر رده سلول‌های سرطانی کبد (HepG2). مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1398; 18 (10) :1035-1048

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4813-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
واژه‌های کلیدی: سمیت سلولی، پسته، لیپوزوم، سرطان کبد
متن کامل [PDF 410 kb]   (960 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (2348 مشاهده)
متن کامل:   (2291 مشاهده)
مقاله پژوهشی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 18، دی 1398، 1048-1035
 
اثر سمیت عصاره هیدرو الکلی پوست پسته و فرم لیپوزومی آن بر رده سلول‌های سرطانی کبد (HepG2)
 
 
حمیدرضا هرندی[1]، احمد مجد[2]، سوده خنامانی فلاحتی پور[3]، مهدی محمودی[4]و5
دریافت مقاله: 21/3/98   ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 11/4/98    دریافت اصلاحیه از نویسنده: 24/4/98         پذیرش مقاله: 25/4/98
 
 
 
چکیده
زمینه و هدف: پوست پسته غنی از ترکیبات فنلی و یک منبع ارزان قیمت حاوی آنتی اکسیدان‌ها میباشد که میتواند گزینه مناسبی جهت مبارزه با سلول‌های سرطانی باشد. این مطالعه با هدف تعیین پتانسیل عصاره هیدروالکلی پوست پسته (pistacia vera) و شکل لیپوزومی آن به عنوان یک عامل احتمالی سمیت سلولی در رده سلولی HepG2  که  مربوط به سرطان کبد در انسان میباشد، انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی اثرات مهاری عصاره پوست پسته و شکل لیپوزومی آن بر روی رده سلول‌های HepG2 و L929 با استفاده از روش دی متیل تیازول – ۲ و ۵ دی فنیل تترازولیوم برمید ) 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium] [(MTT در غلظت‌های 0 تا 4 میلی‌گرم بر میلی لیتر در زمان 24 و 48 ساعت سنجیده شد و در هر رده سلولی، با استفاده از آزمون تعقیبی Dunnett، میانگین درصد زندهمانی سلولها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که عصاره هیدروالکلی پوست پسته باعث کاهش زنده مانی سلول‌های HepG2 میشود و با افزایش زمان و افزایش غلظت میزان زنده مانی سلول‌ها کمتر میشود. نتایج فرم لیپوزومی عصاره نیز نشان داد که عصاره لیپوزومی باعث کاهش زنده مانی سلول‌های HepG2 می شود.
نتیجهگیری: مطالعه حاضر نشان دهنده کندتر آزاد شدن عصاره در شکل لیپوزومی نسبت به عصاره آزاد بود به عبارتی دیگر نشان دهنده آهسته رهش شدن عصاره در فرم لیپوزومی می باشد. همچنین  فرم لیپوزومی عصاره اثر سمیت کمتری بر روی سلول‌های سالم L929 به نسبت سلول‌های HepG2 دارد.
واژه‌های کلیدی: سمیت سلولی، پسته، لیپوزوم، سرطان کبد
 
 
 
مقدمه
گیاهان دارویی قرن‌های زیادی جهت درمان بیماری‌ها استفاده میشود [1]. پسته ( Pistacia Vera) متعلق به خانواده آناکاردیاسه (anacardiacea) است (درخت پسته در مرکز هرباریوم دانشگاه فردوسی با کد 012-1622-05 شناسایی شد). درخت پسته درخت کوچک با گسترده جغرافیایی از آسیا تا شرق مدیترانه است و تولید کنندگان عمده آن شامل ایران، آمریکا، ترکیه و سوریه میباشند [2]. قسمت‌های مختلف گیاه پسته شامل برگ، دانه و میوه خواص ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد سرطانی نشان دادهاند [3].
پسته به طور گسترده در زمان‌های قدیم جهت درمان کلیه، کبد، قلب و دستگاه تنفس استفاده گردیده است [4]. پوست پسته هنگام فرآوری از میوه پسته جدا میشود و سالیان زیادی است که به عنوان ضایعات پسته دور ریخته میشود و یک منبع ارزان حاوی ترکیبات فنلی است [5].
 پسته و پوست آن منبع غنی از ترکیبات فنلی، آنتیاکسیدانی و ضد التهابی مانند گالوتنین (Gallotannins)، اسید گالیک (Gallic acid)، مریستین (Myricetin) و کورستین (Quercetin) می‌باشد و اخیرا" در دسته ۵۰ منبع غنی از ترکیبات فنلی قرار گرفته است و این ترکیبات در پوست پسته نسبت به مغز پسته بیشتر است. گونه‌های مختلف پسته و همچنین اجزاء مختلف درخت و میوه پسته خواص آنتی اکسیدانی را نشان می‌دهند. از جمله برگ و میوه پسته خاصیت آنتی اکسیدانی را نشان داده است [6].
لیپوزوم­ها (Liposomes)، وزیکول­های کروی هستند که ترکیبات غشایی آن­ها فسفولیپیدها هستند و قطری از 20 نانومتر تا 10 میکرومتر دارند. دارای ویژگی‌هایی نظیر، سمیت ذاتی پایین، زیست تجزیه‌پذیری و فقدان ایمینوژنیسیته میباشند و از آن­ها به‌ عنوان ناقلین غیر ویروسی در انتقال ژن و حامل­های دارویی (داروهای محلول در آب و چربی) استفاده می­شود. از دیگر کاربردهای آن­ها می‌توان به استفاده از آن­ها در ایمنی درمانی به‌عنوان ایمنوادجوانت اشاره نمود [7]. لیپوزوم­ها می‌توانند به نحوی مؤثر داروها و مواد زیستی فعال را درون خود به دام اندازند و آن­ها را درون بدن در درازمدت آزاد نمایند [8]. زمانی که داروهای گیاهی درون لیپوزوم­ها بارگیری می­شوند میزان حلالیت، فعالیت فارماکولوژیکی و دوام آن­ها افزایش و از طرفی میزان سمیت آن­ها کاهش مییابد [9].
با توجه به اینکه سرطان کبد درکشورهای پیشرفته دنیا در حال افزایش است [10] و این سرطان در برخی موارد مقاومت دارویی نشان داده است [11]. بنابراین تلاش جهت پیداکردن داروهای جدید علیه این نوع سرطان اهمیت فوقالعادهای پیدا کرده است و همچنین درخت پسته گستردگی بالایی در جهان از جمله ایران دارد [12]  و با توجه به اینکه چنین مطالعهای قبلا انجام نگرفته است، این مطالعه با هدف تعیین تفاوت اثر سمیت سلولی عصاره پوست پسته با فرم لیپوزومی آن بر سلول‌های سرطانی HepG2 انجام شد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع مطالعه آزمایشگاهی است که از شهریور ماه 1397 تا اسفند ماه سال 1397 به طریق زیر انجام گرفت. پوست تازه پسته رقم فندقی در اواخر تابستان 1397 از باغات رفسنجان تهیه و پس از تأیید گیاه شناس دانشگاه ولی عصر رفسنجان، شسته و در سایه خشک شد سپس پوست پسته توسط آسیاب ( SW, Snijders Scientific, Holland) پودر شد. به 500 گرم از پودر بدست آمـده  مقدار 1000 میلی لیتر مخلوط  الکـل اتیلیـک 96 درصد (Sigma, Germany) و آب مقطر ( به نسبت الکل 75 و 25) اضافه شد، 24 ساعت در دمای آزمایشگاه در حال به هم زدن با دستگاه مگنت استریر (113, Ara medical, Iran) انکوبه شد، سـپس بـه مـدت 48 ساعت در تاریکی قرار داده شد و بعد از این مدت، محلول حاصل از کاغذ صافی عبور داده شد، محلول حاصله را در پتری دیش­های استریل آزمایشگاهی ریخته و درون دستگاه فریز درایر (VaCo5-D, zibrus technology, germany) قـرار گرفت تا به‌طور کامل خشک شد و پودر کریستالی ایجاد گردید. سـپس بـا اسـتفاده از کاردک­های استریل، پودری که به کف ظروف چسبیده بود، جدا گردید و مورد استفاده قـرار گرفت. برای نگهداری طولانی مدت، پودر مربوطه درون ظروف مناسب در فریزر 20- درجـه سـانتیگراد (fh, LG, Korea) نگهداری شد. برای حل کردن پودر عصاره از بافرفسفات سالین Phosphate-buffered saline] (PBS)[ با 4/7 pH: استفاده شد و غلظت‌های 0-4 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره با استفاده از این بافر ساخته شد [13].
جهت تهیه لیپوزوم‌ها، از روش آب گیری و آبدهی استفاده شد. به این منظور، لسیتین (Solarbio) و کلسترول (Samchun) به نسبت‌های وزنی مختلف ترکیب شدند. لسیتین و کلسترول با نسبت 6 به 4 در بالن ته گرد در حلال کلروفرم (Samchun) حل شد و سپس به کمک روتاری (Sorisole, LabTech S.r.l., Italy) و تبخیر حلال در 40 درجه سانتیگراد، لایه نازک چربی در بالن باقی ماند. سپس به مدت یک‌ شب بالن در پمپ خلأ قرارگرفته تا لایه لیپیدی به‌ صورت کامل خشک گردید و اگر حلال آلی اضافی وجود داشت، حذف گردید. در مرحله بعد هیدراتاسیون انجام گردید، به این صورت که یک میلیلیتر بافر PBS حاوی مقدار مشخص (ده میلیگرم) عصاره به کلسترول و لسیتین اضافه شده و مخلوط حاصل تحت التراسونیکیشن به مدت یک ساعت قرار گرفت تا لیپوزومهای مناسب حاصل شدند. سپس مخلوط حاصل جهت غلظت سازی با بافر PBS رقیق شده و غلظت‌های 500 تا 4000 میکروگرم بر میلیلیتر تهیه شد. لیپوزومهای خالی (بدون عصاره) نیز به روش ذکر شده تهیه شدند با این تفاوت که در مرحله آبدهی از بافر PBS بدون عصاره استفاده شد. جهت جدا کردن ذرات بزرگتر از کوچکتر و یکنواخت کردن لیپوزومها از صافی 45/0 میکرونی و سپس 2/0 میکرونی استفاده شد (Siringe, Biofile, Germany). در فیلتراسیون علاوه بر اینکه لیپوزوم‌ها بر اساس سایز جدا میگردند. ویروس‌ها و باکتری‌ها نیز به دام افتاده و احتمال بروز آلودگی کاهش می‌یابد [14].
در این مطالعه از رده‌های سلولی سرطانی کبد انسان (HepG2) استفاده شد و سلولهای فیبروبلاست موش (L929) به عنوان کنترل استفاده  شده است [15]. سلول‌های مورد نظر از انستیتو پاستور خریداری شدند. میکروتیوپ‌های حاوی رده سلولی پس از دو بار پاساژ و رسیدن تعداد سلول‌ها به حد لازم (پوشش بالای 70 درصد) با تریپسینه کردن محیط کشت جهت آنالیزهای بعدی استفاده شد. سلول­ها در محیط کشت RPMI1640 (Gibco) حاوی 10 درصد سرم جنین گوساله Fetal bovine serum (FBS)، آنتی بیوتیک­های پنی سیلین (100u/ml) و استرپتومایسین (100mgr/ml) کشت شده و در انکوباتور 37 درجه با 5 درصد CO2 انکوبه شد [16].
25 میلی گرم پودر MTT (Sigma, Germany) را به 5 میلی لیتر محیط کشت RPMI1640-phenol red (Sigma, Germany) اضافه کرده سپس در حجم یک میلی لیتر تهیه و در ظرف تیره در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. در این مرحله سلول‌های داخل فلاسک (T75, SPL, Korea) تریپسینه شد و با استفاده از محلول PBS شستشوی آنها انجام شد و سپس سانتریفیوژ شد. سپس محیط کشت اضافه شد و سلول‌ها روی 5000 سلول تنظیم شد و سپس 100 میکرولیتر از این سلول‌ها به هر چاهک در پلیت 96 خانه اضافه شد. واکنش رنگ سنجی مستقیم است و با استفاده از رنگ MTT (3-4 و 5- دی متیل تیازول-2 ایل 2 و 5-دی فنیل تترازولیوم بروماید زرد) (Sigma,Germany) انجام شد. به چاهک محتوی سلول‌ها که حاوی حداکثر 100 میکرولیتر از محیط کشت و 5000 سلول بود، 10 میکرولیتر از رنگ MTT (mg/ml 5) اضافه شد و پلیت به مدت 4 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار داده شد. پس از 4 ساعت 100 میکرولیتر از محلول دی متیل سولفوکساید (Dimethyl sulfoxide) به هر چاهک اضافه شد و سه دقیقه در دور  rpm1200 سانتریفوژ شد تا محلول شفاف و رنگی به دست آمد. پلیت را به مدت 10 دقیقه در دمای محیط قرار گرفت. پس از آن میزان جذب نوری در طول موج 570 نانومتر توسط Elisa reader  Biotech ELX808, USA)) خوانش شد.
 درصد زنده مانی سلول‌ها از فرمول :
× 100 (تعداد کل سلول‌ها / تعداد سلول‌های زنده) " توان زیستی سلول‌ها" محاسبه گردید
[17-18] .
روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن
سلول‌ها در پلیت‌های 96 چاهکی و پس از سه بار تکرار در سه چاهک کشت داده شدند. نتایج برگرفته از آزمایش‌ها در یک چک لیست ثبت و وارد رایانه شد. در مجموع 8 غلظت کمپلکس  بر سلول  سالم و سرطانی (3 بار تکرار و هر غلظت 3 نمونه) و تعداد 144 نمونه موجود بود [19]. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تأیید فرض نرمالیتی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، جهت مقایسه میانگین میزان زنده مانی سلولها در غلظتهای مختلف با گروه کنترل (غلظت 0) از آزمون تعقیبی Dunnett استفاده شد. دادهها به صورت انحراف معیار ± میانگین و در قالب نمودار گزارش شدند. سطح معنیداری در تمام آزمونها برابر با 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
برای هر کدام از رده‌های سلولی، با استفاده از آزمون تعقیبی Dunnett، درصد زنده مانی غلظت‌های مختلف با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تست MTT بعد از 24 و 48 ساعت انکوباسیون رده سلولی HepG2 و L929  با غلظت‌های مختلف عصاره پوست پسته و فرم لیپوزومی آن نشان می‌دهد که اثر عصاره پوست پسته در هر دو رده سلولی در زمان 24 ساعت از غلظت 1 میلیگرم بر میلی لیتر و بیشتر از آن و در زمان 48 ساعت از غلظت 5/0میلیگرم بر میلی لیتر و بیشتر از آن در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار شد (05/0P<). IC50 (half maximal inhibitory concentration) برای سلول‌های HepG2 در زمان 24 و 48 ساعت به ترتیب 5/1 و 1 میلی گرم بر میلیلیتر بدست آمد. در حالیکه IC50 سلول‌های سالم L929 در زمان 24 و 48 ساعت به ترتیب 2 و 5/1 میلی‌گرم بر میلی لیتر بهدست آمد (نمودار 1 و 2). همچنین نتایج حاصل از اثر فرم لیپوزومی عصاره نیز نشان داد در زمان 24 ساعت از غلظت 5/1 میلیگرم بر میلیلیتر و بیشتر از آن و در زمان 48 ساعت از غلظت 5/0میلی گرم بر میلیلیتر و بیشتر از آن در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار شد (05/0P<)  وIC50  مربوطه برای فرم لیپوزومی در سلول‌های HepG2 در زمان 24 و 48 ساعت به ترتیب 2 و 1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر گزارش شد (نمودار 3 و 4).
 

* آزمون Dunnett، معنی داری در سطح پنج درصد در مقایسه با گروه کنترل
نمودار1- میانگین درصد زنده مانی غلظت‌های مختلف عصاره پوست پسته  بر روی HepG2 و L929 بعد از 24 ساعت با روش MTT

* آزمون Dunnett، معنی داری در سطح پنج درصد در مقایسه با گروه کنترل
نمودار 2- میانگین درصد زنده مانی غلظت‌های مختلف عصاره پوست پسته  بر روی HepG2 و L929 بعد از48 ساعت با روش MTT
 

* آزمون Dunnett، معنی داری در سطح پنج درصد در مقایسه با گروه کنترل
نمودار3- میانگین درصد زنده مانی غلظت‌های مختلف عصاره لیپوزومی پوست پسته  بر روی HepG2 بعد از24 ساعت با روش MTT
 

* آزمون Dunnett، معنی داری در سطح پنج درصد در مقایسه با گروه کنترل
نمودار 4- میانگین درصد زنده مانی غلظت‌های مختلف عصاره لیپوزومی پوست پسته  بر روی HepG2 بعد از48 ساعت با روش MTT
 
 
بحث
در این مطالعه اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی پوست پسته و همچنین فرم لیپوزومی آن بر روی سلول‌های سرطانی HepG2 با استفاده از روش MTT انجام شد. در مقایسه با گروه کنترل بدون تیمار، اثر عصاره و  فرم لیپوزومی آن علاوه بر سلول‌های  HepG2 برسلول‌های L929 (به عنوان سلول سالم) نیز بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد که با افزایش غلظت عصاره و زمان تیمار، میزان زنده مانی سلول‌ها کاهش می‌یابد.
در واقع ترکیبات فنلی عصاره به‌دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی فراوان، مهار سلول‌های سرطانی را افزایش می‌دهند [20]. ترکیبات فنولی موجود درگیاهان دارویی در پیشگیری و درمان سرطان نقش مهمی دارند. ترکیبات فنلی شامل اسید فنولیک، فلاونوئیدها، تانن‌ها، کورکومینوئیدها، کومارین‌ها، لیگنان‌ها، کینون‌ها و غیره هستند و خواصی مانند  آنتی اکسیدانی، اثرات ضد انعقادی، ضد التهابی را از خود نشان می‌دهند [21]. این مشتقات جدا شده از گیاهان دارویی در رده سلول‌های سرطانی گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفتهاند از جمله توت فرنگی و تمشک که در رده سلولی سرطانی پستان، کولون و پروستات بررسی شده اند که نشان داده شده غلظت‌های مختلف این ترکیبات فنلی رشد سلولها را مهار می‌کند [23-22].
در تمامی مطالعات قبلی با توجه به اینکه عصاره پسته استفاده شده و نه عصاره پوست پسته و این تحقیق برای اولین بار انجام می‌شود، نمی‌توان به مقایسه داده‌ها پرداخت اما می‌توان نتایج را با نتایج کلی مغز پسته و همچنین با فرم لیپوزومی عصاره سایر گیاهان و سایر داروها مقایسه کرد. از جمله در مطالعه ای که بر روی تأثیر پسته وحشی بر رده سلولی سرطانی کولون به انجام رسیده نشان داده شده است که پسته وحشی حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات پلی فنولیک، فلاونوئیدها و آنتوسیانین است که به دلیل وجود ترکیبات زیست فعال، عصاره متانولی پسته وحشی اثرات سمیت سلولی قابل توجهی در برابر سلول‌های سرطان روده بزرگ HT29 انسان از خود نشان میدهد [24]. درمطالعه حاضر نیز به این نتیجه رسیدیم که این ترکیبات فنلی پتانسیل مهار کنندگی رشد سلول‌های سرطان کبد را دارند. در مطالعه‌ای دیگرکه توسط Rezaei  و همکاران بر روی تأثیر پوست بنه (پسته نوع وحشی) بر روی رده سلولی سرطانی پستانT47D  انجام گرفت، خواص ضد سرطانی بنه تأیید شده است [25]. در مطالعه حاضر نیز اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی پوست پسته بر روی رده سلولی HepG2 آشکار شد و نشان داده شد با افزایش غلظت و زمان،  زندهمانی سلول‌ها کاهش می‌یابد. در مطالعه‌ای دیگرکه توسط Balan و همکاران انجام شد مشخص گردید که ترکیبات مشتق از بنه، باعث القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطانی روده انسان می‌شوند [26] که نتایج مطالعه حاضر نیز این پتانسیل ضد سرطانی را تأیید می‌کند. همچنین در مطالعهای اثر عصاره هگزان، اتیل استات، متانول و آبی پسته بر روی سرطان کلون و سینه با روش MTT انجام شد که نشان دهنده کاهش زندهمانی سلولی این سرطان‌ها می‌شود [27].
در مقایسه با مطالعه Jourghanian و همکارانش در آمریکا که اثرات کورکومین (ماده مؤثره زردچوبه) بارگیری شده درون لیپوزوم و کورکومین به فرم آزاد را بر فاکتور NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) و ژن­های تحت کنترل آن از جمله اینترلوکین 8 (IL-8) و سیکلواکسیژناز 2 (COX-2) در 6 رده سلولی سرطانی پانکراس (BxPC-3, Capan-1, Capan-2, ASPC-1, HS766-T, MiaPaCa2) مورد مطالعه قراردادند و نتایج حاکی از آن بود که کورکومین لیپوزومی در مقایسه با کورکومین به فرم آزاد قدرت بیشتری در مهار فعالیت NF-κB،IL-8 و COX-2 دارد که درنتیجه مهار رشد سلول‌ها کاهش ‌یافته و آپوپتوز در آن‌ها القاء ­گردید [28]. نتیجه حاضر نشان می‌دهد که فرم لیپوزومی سنتز شده، قادر است عصاره مورد نظر را به آهستگی آزاد کند در واقع میزان سمیت عصاره کاهش یافت ولی در افزایش قدرت مهاری عصاره تأثیری نگذاشت و در نهایت قدرت مهار رشد سلولی عصاره لیپوزومی در غلظت IC50 برابر با قدرت عصاره تنها در غلظت IC50 بود. همچنین نتایجی مشابه با مطالعه Ochiو همکارانش در دانشگاه تهران به‌دست آمد که آنها نانولیپوزوم­های کروی با غشاء لیپیدی سنتز کردند و به‌ عنوان حامل­های دارویی برای بهبود رسانش عوامل درمانی مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق به‌ منظور بررسی هدفمندسازی نانو سامانه لیپوزومی حامل داروی گیاهی سیلیبینین برای رسانش به سلول­های سرطانی کبد ارائه گردید. نتایج حاکی از آن بود که انکپسوله شدن سیلیبینین در نانولیپوزوم، فعالیت بیولوژیکی آن را بهبود بخشیده و پایداری آن را در خون افزایش می­دهد؛ بنابراین این سامانه می‌تواند راهکاری مؤثر برای افزایش پایداری این ماده در بدن باشد [29]. در مقایسه این تحقیق با مطالعه حاضر میتوان گفت که نتایجی مشابه به‌دست آمد و نتایج IC50 در زمان 48 ساعت با نتایج عصاره به تنهایی مشابه شد که نشان دهنده این است که در واقع قدرت عصاره بیشتر نشده است اما اثرات کمتری بر روی سلول‌های سالم L929، نسبت به عصاره تنها می‌گذارد. همچنین نتایجی عکس با مطالعه Karimi در دانشگاه اردبیل که اثر سیتوتوکسی سیتی عصاره خیار وحشی (Ecballium elaterium) را به دو فرم عصاره خالص و نانو لیپوزوم حاوی عصاره بر سلول‌های آدنوکارسینومای معده انسان مورد بررسی قراردادند که نتایج آنها نشان داد که فرم نانو لیپوزومی عصاره دارای اثرات سیتوتوکسی سیتی بیشتری در مقایسه با فرم عصاره بدون لیپوزوم می­باشد [30].
نتایج مطالعه حاضر نیز احتمالاً می‌تواند به دلیل ترکیبات فنلی گوناگونی باشد که در پوست پسته به میزان زیادی وجود دارد و اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی خود را نشان می‌دهد و موجب کاهش معنیداری در زمان 24 ساعت در زنده مانی سلول‌های HepG2 شد و همچنین اثرات سمیت سلولی این عصاره بر روی رده سلول‌های فیبروبلاست موشیL929 نیز کاهش معنیدار را نشان داد ولی نه به اندازه سلول‌های HepG2. همین نتایج در مدت زمان 48 ساعت برای سلول‌های HepG2 و L929  نشان دهنده اثرات سمیت سلولی بیشتر این عصاره در زمان 48 ساعت است و همچنین در زمان 48 ساعت نیز اثرات سمیت سلولی عصاره بر سلول‌های HepG2 بیشتر از L929 است. در واقع روش معمول درمان سرطان این است که ماده مؤثره را وارد بدن می‌کنند و این ماده علاوه بر سلول‌های سرطانی ، سلول‌های سالم را نیز متأثر می‌کند از آنجایی که پوست پسته یک ماده طبیعی گیاهی است تأثیر مخرب کمتری بر روی سلول‌های سالم میگذارد و در نهایت سبب افزایش اثر درمانی می‌شود. مطالعه حاضر نشان داد که عصاره به شکل لیپوزومی موجب رهایی کندتر (آهسته رهش) عصاره می‌شود که احتمالا" به دلیل اینکه در فرم لیپوزومی، عصاره در یک غشاء فسفولیپیدی دیگر قرار گرفته است در نتیجه مدت زمان بیشتری نیاز است تا عصاره از این غشاء آزاد شود و همچنین اثرات سمیت سلولی کمتری بر روی سلول‌های سالم L929 می‌گذارد.
به هر حال علی رغم این تحقیق، جهت مشخص شدن اثرات پوست پسته مطالعات بیشتری نیاز است و پیشنهاد می‌شود در آینده مطالعاتی مشابه بر روی گونه‌های دیگر پسته و روش‌های دیگر عصاره گیری و همچنین رده‌های سلولی سایر سرطان‌ها و مشخص شدن ماده موثره و مکانیسم عمل ماده مؤثره صورت گیرد.
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه در مجموع نشان داد که  عصاره پوست پسته و همچنین فرم لیپوزومی آن خاصیت سمیت سلولی دارند با این تفاوت که در فرم لیپوزومی، عصاره به تدریج آزاد می‌شود و همچنین سلول‌های سالم L929 در فرم لیپوزومی نسبت به سلول‌های سرطانی HepG2 مقاومت بهتری نسبت به عصاره از خود نشان می‌دهند.

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و جناب آقای دکتر محمد‌هادی نعمت اللهی از دانشکده پزشکی افضلی پور کرمان جهت تهیه فرم لیپوزومی صمیمانه قدردانی می‌نمایند..  
 
 
 
 
References
 
 
[1] Zhuang S-R, Chiu H, Chen S, Tsai J, Lee M, Lee H, et al. Effects of a Chinese medical herbs complex on cellular immunity and toxicity-related conditions of breast cancer patients. Br J Nutr 2012; 107(5): 712-718.
[2] AL-Saghir MG, Porter DM. Taxonomic revision of the genus Pistacia L.(Anacardiaceae). AJPS 2012; 3:12.
[3] Martorana M, Arcoraci T, Rizza L, Cristani M, Bonina FP, Saija A, et al. In vitro antioxidant and in vivo photoprotective effect of pistachio (Pistacia vera L., variety Bronte) seed and skin extracts. Fitoterapia 2013;85:41-8.
[4] Iranmanesh F, Mousaei Amin A, Shamsizadeh A, Fatemi I, Malaki Rad A, Rahnama A. Effects of Pistacia Vera Hydro-Alcoholic Extract on Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Male Rats. IJPT 2016; 14: 35-0.
[5] Mahoney N, Molyneux RJ. Phytochemical inhibition of aflatoxigenicity in Aspergillus flavus by constituents of walnut (Juglans regia). J Agric Food Chem 2004; 52: 1882-9
[6] Barreca D, Laganà G, Leuzzi U, Smeriglio A, Trombetta D, Bellocco E. Evaluation of the nutraceutical, antioxidant and cytoprotective properties of ripe pistachio (Pistacia vera L., variety Bronte) hulls. Food Chem 2016; 196 :493-502..
[7] Raissi S, Shareghi B, Raissi S. An overview of application and types of liposomes. Genetics in the Third Millennium 2012; 9: 2583-88..
[8] Pattni BS, Chupin VV, Torchilin VP. New developments in liposomal drug delivery. Chem Rev 2015; 115: 10938-66.
[9] Plangsombat N, Rungsardthong K, Kongkaneramit L, Waranuch N, Sarisuta N. Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by various methods. EXP THER MED 2016; 12: 2790-6.
[10] Zhang H, Deng T, Liu R, Bai M, Zhou L, Wang X, et al. Exosome-delivered EGFR regulates liver microenvironment to promote gastric cancer liver metastasis. Nat. Commun 2017; 8: 150.
[11] Galun D, Srdic-Rajic T, Bogdanovic A, Loncar Z, Zuvela M. Targeted therapy and personalized medicine in hepatocellular carcinoma: drug resistance, mechanisms, and treatment strategies. J Hepatocell Carcinoma 2017; 4: 93.
[12] Rabadán A, Pardo JE, Gómez R, Alvarruiz A, Álvarez-Ortí M. Usefulness of physical parameters for pistachio cultivar differentiation. SCI HORTIC 2017; 222: 7-11.
[13] Mahmoodi M, Hosseini-Zijoud S-M, Arababadi MK, Khorramdelazad H, Moradi-Sardareh H, Moradi Y, et al. Effect of Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.) extract on glucokinase (GCK), glycogen phosphorylase and phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) genes expression in diabetic rats. Afr J Pharm Pharmaco 2013; 7: 389-96.
[14] Kang MJ, Eum JY, Park SH, Kang MH, Park KH, Choi SE, et al. Pep-1 peptide-conjugated elastic liposomal formulation of taxifolin glycoside for the treatment of atopic dermatitis in NC/Nga mice. Int J Pharm 2010; 402: 198-204.
[15] Elsayed EA, Sharaf-Eldin MA, Wadaan M. In vitro evaluation of cytotoxic activities of essential oil from Moringa oleifera seeds on HeLa, HepG2, MCF-7, CACO-2 and L929 cell lines. ASIAN PAC J CANCER P 2015; 16: 4671-5.
[16] Choi EJ, Bae SM, Ahn WS. Antiproliferative effects of quercetin through cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer MDA-MB-453 cells. Arch. Pharmacal Res 2008; 31: 1281.
[17] Mohammad-Sadeghipour M, Mahmoodi M, Falahati-pour SK, Khoshdel A, Fahmidehkar MA, Mirzaei MR, et al. Trigonella foenum-graecum seed extract modulates expression of lipid metabolism-related genes in HepG2 cells. Asian Pac. J Trop Biomed 2019; 9: 240.
[18] Hosseini FS, Falahati-pour SK, Hajizadeh MR, Khoshdel A, Mirzaei MR, Ahmadirad H, et al. Persian shallot, Allium hirtifolium Boiss, induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Cytotechnology 2017; 69: 551-63.
[19] Banitaba MH, Davarani SSH, Mehdinia A. Study of interactions between DNA and aflatoxin B1 using electrochemical and fluorescence methods. Anal Biochem 2011; 411: 218-22.
[20] Dai J, Mumper RJ. Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules 2010; 15: 7313-52.
[21] Huang W-Y, Cai Y-Z, Zhang Y. Natural phenolic compounds from medicinal herbs and dietary plants: potential use for cancer prevention. Nutr. Cancer 2009; 62: 1-20.
[22] Zhang Y, Seeram NP, Lee R, Feng L, Heber D. Isolation and identification of strawberry phenolics with antioxidant and human cancer cell antiproliferative properties. J. Agric. Food Chem 2008; 56: 670-5.
[23] Seeram NP, Adams LS, Zhang Y, Lee R, Sand D, Scheuller HS, et al. Blackberry, black raspberry, blueberry, cranberry, red raspberry, and strawberry extracts inhibit growth and stimulate apoptosis of human cancer cells in vitro. J Agric. Food Chem 2006; 54: 9329-39.
[24] Rezaei PF, Fouladdel S, Hassani S, Yousefbeyk F, Ghaffari SM, Amin G, et al. Induction of apoptosis and cell cycle arrest by pericarp polyphenol-rich extract of Baneh in human colon carcinoma HT29 cells. Food Chem Toxicol 2012; 50: 1054-9.
[25] Rezaei PF, Fouladdel S, Ghaffari SM, Amin G, Azizi E. Induction of G1 cell cycle arrest and cyclin D1 down-regulation in response to pericarp extract of Baneh in human breast cancer T47D cells. Daru 2012; 20: 101.
[26] Balan K, Prince J, Han Z, Dimas K, Cladaras M, Wyche J, et al. Antiproliferative activity and induction of apoptosis in human colon cancer cells treated in vitro with constituents of a product derived from Pistacia lentiscus L. var. chia. Phytomedicine 2007; 14: 263.
[27] Seifaddinipour M, Farghadani R, Namvar F, Mohamad J, Abdul Kadir H. Cytotoxic Effects and Anti-Angiogenesis Potential of Pistachio (Pistacia vera L.) Hulls against MCF-7 Human Breast Cancer Cells. Molecules 2018; 23(1): 110.
[28] Jourghanian P, Ghaffari S, Ardjmand M, Haghighat S, Mohammadnejad M. Sustained release curcumin loaded solid lipid nanoparticles. Adv Pharm Bull 2016; 6: 17
[29] Ochi Ardebili M, Amoabediny G, Rezayat S, Akbarzadeh A, Ebrahimi B. Design and preparation of encapsulated nano-liposome controlled release including silibinin anti-cancer herbal drug (nano phytosome). SSU Journals 2015; 23: 2000-12.
[30] Karimi N, Bohlooli S, Mazani M. Nanoliposomal formulation of Ecballium elaterium Extract: Cytotoxic Evaluation against Human Gastric Adenocarcinoma (AGS) Cell Line. Nanomed Res J 2016; 1 :9-14.


 
Toxicity Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Pistachio Hull and Its Liposomal [j1] Form on Liver Cancer Cells (HepG2)
 
H. Harandi[5], A. Majd[6], S. Khanamani Falahati-Pour[7], M. Mahmoodi[8],[9]
 
 
Received: 11/06/2019  Sent for Revision: 02/07/2019 Received Revised Manuscript: 15/07/2019 Accepted[j2] :  16/07/2019
 
Background and Objectives: Pistachio skin is rich in phenolic compounds and an inexpensive source of antioxidants, which can be a good option for combating cancer cells. The aim of this study was to determine the potential of pistacia vera hydroalcoholic extract and its liposomal form as a potential cytotoxic agent in HepG2 cell line, which is related to human liver cancer.
Materials and Methods: In this in vitro study, the inhibitory effects of pistachio hull extract and its liposomal form on HepG2 and L929 cells were determined by the method of 3- (4, 5-dimethylthiazol-2-yl) -2, 5-diphenyltetrazolium (MTT) at the concentrations of 0 to 4 mg / ml in 24 and 48 hrs, and for each cell line, the survival mean of the cells was analyzed using Dunnett’s test..
Results: The results of this study showed that the hydroalcoholic extract of pistachio skin reduced the survival of liver cancer cells (HepG2) and decreased the cell viability by increasing time and concentration. Also, the results of the liposomal form of the extract showed that the liposomal extract reduced the survival of liver cancer cells (HepG2).
Conclusion: The findings of this study indicated that the extract was more slowly released in the liposomal form than the free extract. Also in the liposomal form of the extract, the extract showed a lower toxicity to healthy L929 cells than liver cancer cells (HepG2).
Key words: Cytotoxicity, Pistachio, Liposomes, Liver cancer
 
Funding: This study did not have any funds.
Conflict of Interest: None declared.
Ethical approval: This article does not contain any studies with human participants or animals performed by any of the authors.
 
How to cite this article: Harandi H, Majd A, Khanamani Falahati-Pour  S, Mahmoodi M. Toxicity Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Pistachio Hull and Its Liposomal Form on Liver Cancer Cells (HepG2). J Rafsanjan Univ Med Sci 2020; 18 (10): 1035-48. [Farsi]
 
 
[1]- دانشجوی دکترای تخصصی بیوشیمی، دانشکده بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
[2]- استاد، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
[3]- استادیار، مرکز تحقیقات سلامت پسته، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
[4]- استاد، دانشکده بیوشیمی بالینی ، دانشکده پزشکی افضلی پور، کرمان، ایران
5- استاد، مرکز تحقیقات ملکولی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ایران
تلفن: 31315175-034، دورنگار: 31315003-034، پست الکترونیکی: mahmoodies@yahoo.com
 
[5]- PhD Candidate of Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran, ORCID: 0000-0002-5312-6227
[6]- Prof., Faculty of Biology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran, ORCID: 0000-0003-3707-7581
[7]- Assiatant Prof., Pistachio Safety Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran, ORCID: 0000-00023539-8982
[8]- Prof., Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
[9]- Prof., Faculty of Clinical Biochemistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran, ORCID: 0000-0002-8463-8364
 (Corresponding Author) Tel: )0341) 31315175, Fax: (034) 31315003, E-mail: mahmoodies@yahoo.com

 [j1]سربرگ اضافه گردد.
 [j2]لازم است ORCID تمام نویسندگان اضافه گردد.
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: 1398/3/21 | پذیرش: 1398/4/25 | انتشار: 1398/10/30

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb