جلد 20، شماره 4 - ( 4-1400 )                   جلد 20 شماره 4 صفحات 414-405 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehbozorgi T, Moghanibashi M, Mohamadynejad P. Association of rs6543115 Single Nucleotide Polymorphism in the IL1RL1 Gene Promoter with Increased Risk of Colon Cancer: A Descriptive Study. JRUMS 2021; 20 (4) :405-414
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-5714-fa.html
ده بزرگی طیبه، مغنی باشی مهدی، محمدی نژاد پریسا. ارتباط چندشکلی rs6543115 در پروموتر ژن IL1RL1 با افزایش خطر ابتلاء به سرطان کولون: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1400; 20 (4) :405-414

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-5714-fa.html


دانشکده پزشکی واحد کازرون
واژه‌های کلیدی: سرطان کولون، ژن IL1RL1، چندشکلی rs6543115
متن کامل [PDF 326 kb]   (346 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (879 مشاهده)
متن کامل:   (438 مشاهده)
مقاله پژوهشی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 20، تیر 1400، 405-414
 
 
ارتباط چندشکلی rs6543115 در پروموتر ژن IL1RL1 با افزایش خطر ابتلاء به سرطان کولون: یک مطالعه توصیفی
 
 
 
طیبه ده بزرگی[1]، مهدی مغنی باشی[2]، پریسا محمدی نژاد[3]
 
 
 
دریافت مقاله: 23/09/99 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 16/10/99  دریافت اصلاحیه از نویسنده: 25/02/1400   پذیرش مقاله: 26/02/1400
 
 
 

چکیده
زمینه و هدف: یکی از ژن­هایی که در سرطان کولورکتال نقش آن مشخص شده است، IL1RL1 (Interleukin 1 recptor like 1) می­باشد. این ژن کدکننده یک گیرنده برای اینترلوکین-33 می­باشد که همراه با لیگاند خود در سرطان کولورکتال نقش دارد. چندشکلی­های تک نوکلئوتیدی متعددی در تنظیم بیان این ژن نقش دارند که در این مطالعه ارتباط ژنوتیپ­های چندشکلی rs6543115 در پروموتر ژن IL1RL1 با سرطان کولون مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش­ها: در این پژوهش توصیفی، DNA ژنومی‌از نمونه خون 100 بیمار مبتلا به سرطان کولون و 100 فرد سالم استخراج گردید و ناحیه دربرگیرنده چندشکلی مورد نظر با استفاده از پرایمرهای مناسب و با تکنیک PCR، ابتدا تکثیر و سپس توالی­یابی شد و همه نمونه­ها تعیین ژنوتیپ شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون­های آماری مجذور کای و رگرسیون لجستیک ارتباط ژنوتیپ­های rs6543115 در ژن IL1RL1 با سرطان کولون بررسی شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که ژنوتیپ GC (273/0=OR، 827/0 - 090/0: فاصله اطمینان 95%، 022/0=P) و CC (086/0=OR، 232/0 - 032/0 :فاصله اطمینان 95%، 001/0>P) به عنوان یک فاکتور خطر در مقایسه با ژنوتیپ GG، استعداد ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنی­داری کاهش می­دهد. هم­چنین نتایج نشان داد که آلل C نیز در مقایسه با آلل G، استعداد ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنی­داری کاهش می­دهد (119/0=OR، 232/0 - 066/0 :فاصله اطمینان 95%، 001/0>P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد چند شکلی rs6543115 در ژن IL1RL1 با خطر ابتلاء به سرطان کولون ارتباط دارد.
واژه­های کلیدی: سرطان کولون، ژن IL1RL1، چندشکلی rs6543115
 
 
مقدمه
سرطان کولورکتال (روده بزرگ و رکتوم) بعد ازسرطان ریه و پستان، سومین سرطان شایع در دنیا می‌باشد که مرگ و میر آن در دنیا در سال 2018 حدود 880 هزار نفر بوده است و پیش بینی می‌شود در سال 2030 حدود دو میلیون و 200 هزار نفر به این سرطان مبتلا شوند [1]. در ایران نیز سرطان کولورکتال جزء سرطان‌های شایع می­باشد و در مردان سومین و در زنان چهارمین سرطان شایع می­باشد [3-2[.
اکنون به خوبی مشخص شده است که سرطان کولورکتال یک بیماری چند عاملی است که عوامل محیطی مثل رژیم غذایی [4] و عوامل ژنتیکی (جهش در ژن‌های مستعد کننده) در این سرطان نقش دارد [5]. مطالعه روند ژنتیکی از آدنومای اولیه به سرطان کولورکتال نشان داده است که سه دسته عمده ژن‌های درگیر در سرطانزایی کولورکتال شامل انکوژن‌ها، ژن‌های سرکوب کننده تومور و ژن‌های ترمیم کننده DNA (Deoxyribonucleic acid) می­باشد ]11-6[.
امروزه نقش التهاب در شروع، ادامه و پیشرفت انواع تومور، مورد توافق اکثر دانشمندان می‌باشد. شیوع سرطان کولورکتال نیز در بیماران مبتلا به التهاب روده (Intestinal Bowel Disease; IBD) 4 تا 20 برابر بیشتر از مردم عادی است و سرطان کولورکتال اغلب در نواحی از روده که در بیماری IBD درگیر بوده و آسیب دیده است، اتفاق می‌افتد [12]. اینترلوکین-33 (IL-33) و گیرنده آن، IL1RL1، در تنظیم پاسخ سلول به Th1 و Th2 (T helper) نقش مهمی‌ بازی میکند [13] و در بیماری­زایی بیماری­های التهابی انسان از جمله IBD نقش دارد [15-14]. شواهد زیادی نیز نشان میدهد در بیماری­های کولورکتال نظیر اپیتلیوم ملتهب و کولیت­های السراتیو (Ulcerative colitis)، IL33 و IL1RL1 فعال می‌شوند و با التهاب مزمن ارتباط دارند [17-15]. همچنین در مطالعات اخیر نشان داده شده است که بیان IL33 و گیرنده آن IL1RL1 در سرطان کولورکتال نسبت به بافت نرمال تغییر می­کند و بیان IL1RL1 با درجه و مرحله تومور ارتباط دارد [18].
ژن IL1RL1 (Interleukin 1 receptor like 1) بر روی کروموزوم 2q12 قرار دارد و قبلاً ST2 نامیده می­شده است. این ژن کدکننده گیرنده سیتوکاین پیش التهابی اینترلوکین-33 (متعلق به خانواده اینترلوکین 1) می­باشد. در ناحیه تنظیمی‌پروموتر ژن IL1RL1 و نواحی مجاور آن، چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی متعددی وجود دارد که تعدادی از آن­ها بر بیان این ژن تأثیر دارند و یکی از آن‌ها چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs6543115 می­باشد. مشخص شده است که این چندشکلی در ناحیه تنظیمی‌GRE (Glucocorticoid Response Element) قرار دارد و از این طریق نقش عملکردی در تنظیم بیان ژن IL1RL1 دارد [20-19]. علاوه بر این نشان داده شده است که این چندشکلی با بیماری آسم [22-21] و کولیت السراتیو [20] ارتباط دارد.
با توجه به این که در سرطان کولون مانند اکثر سرطان‌های دیگر پس از تشخیص بیماری، طول عمر بیمار، علی­رغم درمان کم می­باشد، ضروری است روش‌های غربالگری از جمله شناسایی چندشکلی­هایی که با خطر ابتلاء به سرطان ارتباط دارد، ارائه گردد تا با شناسایی افراد مستعد، پیش گیری‌های لازم از جمله تغییر سبک زندگی اعمال گردد. به این منظور در این مطالعه ارتباط چندشکلی rs6543115 در ژن IL1RL1 با خطر ابتلاء به سرطان کولون بررسی شده است.
مواد و روش­ها
در مطالعه توصیفی حاضر، نمونه خون کامل از 100 فرد مبتلا به سرطان کولون که بیماری آن­ها توسط پزشک متخصص گوارش و کولونوسکوپی تشخیص داده شده بود (از بیمارستان امید اصفهان بین سال­های 1395 تا 1397) و 100 فرد سالم به عنوان گروه شاهد (که از نظر جنس، سن و منطقه جغرافیایی زادگاه آن­ها با گروه بیمار جور شده بودند و سابقه ابتلاء به بیماری­های گوارشی از جمله IBD، زخم معده و غیره نداشتند) در لوله­های CBC حاوی EDTAK2 جمعآوری شد و هر دو گروه بیمار و شاهد موافقت خود را برای شرکت در این تحقیق با تکمیل فرم رضایت­نامه اعلام کردند. هم‌چنین این مطالعه دارای کد اخلاق از کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کازرون می‌باشد (IR.IAU.KAU.REC.1398.013).
از بیماران اطلاعاتی مثل سابقه سرطان در خانواده، سن بروز سرطان، سابقه ابتلاء به یبوست، درجه تومور و متاستاز از پرونده آن­ها ثبت گردید. نمونه­های خون افراد تا زمان استخراج DNA در دمای 20- نگه­داری شدند. استخراجDNA  با کیت شرکت GTP (ایران) که اساس آن Salting out است [23]، انجام شد.
با استفاده از نرمافزار Oligo و بر اساس توالی ژن IL1RL1 در سایت NCBI (National Center for Biotechnology Information) یک جفت پرایمر رفت (F: 5-ACATACCAAATTACTGCACAC-3) و برگشت (R:5-GTCTTAACTATATTTTGCCTTCTTC-3) برای تکثیر ناحیه در برگیرنده چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs6543115 (قطعه 372 جفت بازی) طراحی گردید و اختصاصیت آن­ها با استفاده از نرم­افزار BLAST بررسی شد.
حجم کلی واکنش PCR که 25 میکرولیتر می‌باشد، شامل 5/1 میکرولیتر DNA (با غلظت 100 نانوگرم بر میکرولیتر)، 16 میکرولیتر Master mix، 5/6 میکرولیتر آب، 5/0 میکرولیتر از هر پرایمر (با غلظت 20 پیکو مول بر میکرولیتر) بود. شرایط PCR به صورت 10 دقیقه در دمای 95 درجه سانتی­گراد (دناتوراسیون اولیه )، و 32 سیکل شامل 45 ثانیه دمای 94 درجه سانتی­گراد (دناتوراسیون)، 45 ثانیه دمای 2/56 درجه سانتی­گراد (اتصال پرایمر)، 45 ثانیه در دمای 72 درجه سانتی­گراد (تکثیر) و در نهایت 10 دقیقه در دمای 72 درجه سانتی­گراد (تکثیر نهایی) بود [24].
برای تعیین صحت انجام آزمایش، محصول PCR بر روی ژل آگارز 2 درصد الکتروفورز گردید و پس از اطمینان از تکثیر مناسب، به منظور شناسایی ژنوتیپ­های چندشکلی rs6543115 در جمعیت مورد مطالعه 20 میکرولیتر از محصول PCR جهت توالی­یابی با پرایمر برگشت به شرکت پیشگام تهران ارسال گردید. قابل ذکر است که توالی-یابی به روش سنگر و با دستگاه Hitachi ABI3500 انجام شد و در نهایت تمامی‌توالی­های به دست آمده با نرم­افزار Chromas مورد بررسی قرار گرفت و هم­چنین به صورت چشمی‌پیک­ها در جایگاه مورد نظر بررسی شد [24].
پس از مشخص شدن ژنوتیپ تمامی‌نمونه­ها، به منظور بررسی ارتباط چند شکلی rs6543115 ژن IL1RL1 با استعداد ابتلاء به سرطان کولون از نرم­افزار SPSS نسخه 23 و آزمون­های t مستقل و مجذور کای و آنالیز رگرسیون لجستیک در سطح معنیداری 05/0 استفاده شد.
نتایج
در این مطالعه تعداد 200 نفر شامل 100 نفر (40 زن و 60 مرد) با دامنه سنی 91-26 سال به عنوان گروه کنترل (با میانگین و انحراف معیار سنی 39/15 ± 36/60 سال) و 100 نفر (38 زن و 62 مرد) با دامنه سنی 86 -30 سال به عنوان افراد مبتلا به سرطان کولون (با میانگین و انحراف معیار سنی 66/11 ± 32/57 سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. اختلاف میانگین سنی گروه کنترل و گروه بیمار از نظر آماری معنی­دار نبود (059/0 =p). تفاوت توزیع جنسیتی در دو گروه بیمار و کنترل نیز از نظر آماری معنی­دار نبود (460/0 =p).
پس از استخراج DNA، نمون­هایی که نسبت جذب نوری آن­ها در طول موج 260 به 280 نانومتر بین 6/1 تا 2 بود (خلوص DNA استخراج شده مناسب بود)، برای انجام PCR مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام PCR و توالی یابی (شکل 1)، تمامی‌نمونه‌ها تعیین ژنوتیپ شدند.
فراوانی، توزیع ژنوتیپی و آللی چند شکلی rs6543115 در ژن IL1RL1 در دو گروه کنترل و بیمار و ارتباط آن با استعداد ابتلاء به سرطان کولون در جدول 1 آمده است. در گروه کنترل و بیمار GG بیشترین فراوانی ژنوتیپی با 54 درصد و 90 درصد داشت. کمترین فراوانی ژنوتیپی در گروه کنترل GC (11 درصد) و در گروه بیمار GC و CC (هر کدام با 5 درصد) بود. داده­های آماری نشان داد که فراوانی ژنوتیپی در این جایگاه در گروه کنترل در تعادل Hardy-Weinberg قرار دارد اما در گروه بیمار با تعادل هم­خوانی ندارد.
 

شکل 1- قسمتی از توالی ناحیه بالا دست ژن IL1RL1 که در برگیرنده rs6543115 می باشد. در شکل A ژنوتیپ CC، شکل B، ژنوتیپ GC و در شکل C ژنوتیپ GG نشان داده شده است.
 
 
با در نظر گرفتن ژنوتیپ GG به عنوان ژنوتیپ مرجع، نتایج نشان داد که ژنوتیپ GC (273/0=OR، 827/0 - 090/0 :فاصله اطمینان 95%، 022/0=P) و CC (086/0=OR، 232/0 - 032/0: فاصله اطمینان 95 درصد، 001/0>P) در مقایسه با ژنوتیپ GG، خطر ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنیداری کاهش می­دهد. همچنین نتایج نشان داد که آلل C در مقایسه با آلل G، خطر ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنی‌داری کاهش می­دهد (119/0=OR، 216/0 - 066/0: فاصله اطمینان 95%، 001/0>P).
علاوه بر این با در نظر گرفتن جنسیت، نتایج آماری نشان داد که در مردان ژنوتیپ GC و CC در مقایسه با ژنوتیپ GG، خطر ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنی­داری کاهش میدهد (جدول ­1)، اما در زنان این ارتباط دیده نشد (05/0p>).
 
 
جدول 1- فراوانی ژنوتیپی rs6543115 در ژن IL1RL1 و ارتباط آن با خطر ابتلاء به سرطان کولون در دو گروه مردان مبتلا به سرطان کولون و مردان سالم در دانشگاه کازرون در سال 1397
ژنوتیپ کنترل
(60=n)
بیمار
(62=n)
Odds ratio
(OR)
فاصله اطمینان 95% مقدار p
GG 21 نفر 52 نفر طبقه رفرنس - -
GC 9 نفر 5 نفر 224/0 844/0- 060/0 027/0
CC 30 نفر 5 نفر 059/0 187/019-0/0 001/0>
رگرسیون لجستیک، 05/0>p ارتباط معنی­دار
 
 
بحث
در حال حاضر سومین سرطان شایع در ایران سرطان کولورکتال است و مثل اکثر سرطان­ها عوامل محیطی و ژنتیکی در ایجاد آن نقش دارد [25]. مطالعات نشان داده است که در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال سیستم ایمنی دچار نقص می­گردد [27-26] ایمنی ضد توموری کاهش یافته در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال نتیجه مهار سیستم ایمنی و فرار تومور از سیستم ایمنی می­باشد [28]. با توجه به این که لنفوسیت­های T نقش مرکزی در پاسخ ایمنی اکتسابی به تومور دارند [29] بیان و عملکرد مولکول­های دخیل در تنظیم سلول­های T می­تواند استعداد به سرطان را تحت تأثیر قرار دهد. گیرنده IL-33 یعنی IL1RL1 عضوی از ابر خانواده گیرنده­های IL1 است و این گیرنده بیان بالایی بر سطح Mast cell دارد و یک نشانگر انتخابی برای سلول­های Th2 به شمار می­رود [30].
چندین مطالعه نشان داده­اند که مسیر IL-33/IL1RL1 در سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی مقابله با تومورها ارتباط دارد [14]. هم­چنین مطالعات نشان داده است که این مسیر در متاستاز سرطان­های پانکراس [31] سر و گردن [32] و کبد [33] نقش دارد. علاوه بر این، مطالعات اخیر شواهدی مبنی بر همبستگی مثبت بین سطح بیان IL1RL1/IL33 و پیشرفت سرطان کولون در انسان و متاستاز آن ارائه کردند [34 ،18]. در بالادست پروموتور ژن IL1RL1 چندین چندشکلی تک نوکلئوتیدی ژنتیکی وجود دارد که یکی از آن­ها rs6543115 می­باشد و مطالعات نشان داد که این چندشکلی نقش عملکردی دارد و با افزایش بیان ژن IL1RL1 همراه است [20].
بر اساس جستجو در سایت­های معتبر مثل Pubmed، Google scholar و Science direct مطالعه مشابه تحقیق حاضر انجام نگرفته است و در این مطالعه برای اولین بار به بررسی ارتباط چند شکلی تک نوکلئوتیدی rs6543115 در ژن IL1RL1 با خطر ابتلاء به سرطان کولون پرداخته شد و نتایج مطالعه ما نشان داد که ژنوتیپ GC و CC در این جایگاه، خطر ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنی­داری کاهش می­دهد. هم­چنین نتایج نشان داد که آلل C خطر ابتلاء به سرطان کولون را به طور معنی­داری کاهش می­دهد.
در راستای نتایج به دست آمده از این مطالعه، Shimizu و همکاران نشان دادند که چند شکلیrs6543115 با یک نوع بیماری پوستی ارتباط دارد [21]. هم­چنین Ali و همکاران نشان دادند که این چندشکلی با بیماری آسم ارتباط دارد [22]. علاوه بر این Díaz-Jiménez و همکاران نشان دادند که چند شکلی rs6543115 با کولیت السراتیو ارتباط دارد [20].
یکی از محدودیت­های این مطالعه تعداد بیماران و افراد کنترل است که با توجه به هزینه­های مالی تعداد بیشتری مورد آزمایش قرار نگرفتند که می­تواند قطعیت نتایج این مطالعه را کاهش دهد و پیشنهاد می­شود که این مطالعه در جمعیت­های دیگر با تعداد بیشتر انجام گیرد.
نتیجه­گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می­رسد ژنوتیپ GC، CC و آلل C در جایگاه rs6543115 ژن IL1RL1 خطر ابتلاء به سرطان کولون را کاهش می­دهد و در صورت تکرار این نتایج در مطالعات دیگر، می­تواند به عنوان یک مارکر مولکولی در غربالگری افراد مستعد به سرطان کولون استفاده شود و در پیش­گیری از ابتلاء به این سرطان کمک کننده باشد.
تشکر و قدردانی
نتایج این مطالعه برگرفته از پایان­نامه دانشجوی کارشناسی ارشد می­باشد که در آزمایشگاه ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد کازرون انجام شده است. نویسندگان بر خود لازم می­دانند که از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، تمام افرادی که در روند نمونه­گیری این مطالعه یاری رساندند و بیماران و افراد سالمی‌که در این مطالعه شرکت نموده، صمیمانه سپاسگزاری نمایند.
 
 
 
References
 
 
 
[1] Mattiuzzi C, Sanchis-Gomar F, Lippi G. Concise update on colorectal cancer epidemiology. Ann Transl Med 2019; 7(21): 609.
[2] Rafiemanesh H, Pakzad R, Abedi M, Kor Y, Moludi J, Towhidi F, et al. Colorectal cancer in Iran: Epidemiology and morphology trends. EXCLI J 2016; 15: 738-44.
[3] Maajani K, Khodadost M, Fattahi A, Shahrestanaki E, Pirouzi A, Khalili F, et al. Survival Rate of Colorectal Cancer in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev 2019; 20(1): 13-21.
[4] Thanikachalam K, Khan G. Colorectal Cancer and Nutrition. Nutrients 2019; 11(1): 164.
[5] Mohd Yunos RI, Ab Mutalib NS, Tieng FYF, Abu N, Jamal R. Actionable Potentials of Less Frequently Mutated Genes in Colorectal Cancer and Their Roles in Precision Medicine. Biomolecules 2020; 10(3): 476.
[6] Li SKH, Martin A. Mismatch repair and colon cancer: mechanisms and therapies explored. Trends Mol med 2016; 22(4): 274-89.
[7] Brosens LA, Offerhaus GJ, Giardiello FM. Hereditary Colorectal Cancer: Genetics and Screening. Surg Clin North Am 2015; 95(5): 1067-80.
[8] Hardiman KM. Update on Sporadic Colorectal Cancer Genetics. Clin Colon Rectal Surg 2018; 31(3): 147-52.
[9] Ciasca G, Papi M, Minelli E, Palmieri V, De Spirito M. Changes in cellular mechanical properties during onset or progression of colorectal cancer. World J Gastroenterol 2016; 22(32): 7203-14.
[10] Raab M, Sunhaji M, Matthes Y, Horlin A, Lorenz I, Dotsch C, et al. PLK1, has tumor-suppressive potential in APC-truncated colon cancer cells. Nat Commun 2018; 9(1): 1106.
[11] Hankey W, Frankel WL, Groden J. Functions of the APC tumor suppressor protein dependent and independent of canonical WNT signaling: implications for therapeutic targeting. Cancer Metastasis Rev 2018; 37(1): 159-72.
[12] Terzić J, Grivennikov S, Karin E, Karin M. Inflammation and colon cancer. Gastroenterology 2010; 138(6): 2101-14.e5.
[13] Liew FY. IL-33: a Janus cytokine. Ann Rheum Dis 2012; 71 Suppl 2: i101-i104.
[14] Milovanovic M, Volarevic V, Radosavljevic G, Jovanovic I, Pejnovic N, Arsenijevic N, et al. IL-33/ST2 axis in inflammation and immunopathology. Immunol Res 2012; 52: 89–99.
[15] Beltran CJ, Nunez LE, Diaz-Jimenez D, Farfan N, Candia E, Heine C, et al. Characterization of the novel ST2/IL-33 system in patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2010; 16: 1097–107.
[16] Kobori A, Yagi Y, Imaeda H, Ban H, Bamba S, Tsujikawa T, et al. Interleukin-33 expression is specifically enhanced in inflamed mucosa of ulcerative colitis. J Gastroenterol 2010; 45: 999–1007.
[17] Díaz-Jiménez D, Nunez LE, Beltran CJ, Candia E, Suazo C, Alvarez-Lobos M, et al. Soluble ST2: a new and promising activity marker in ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2011; 17: 2181–90.
[18] Cui G, Qi H, Gundersen MD, Yang H, Christiansen I, Sorbye S, et al. Dynamics of the IL-33/ST2 network in the progression of human colorectal adenoma to sporadic colorectal cancer. Cancer Immunol Immunother 2015; 64(2): 181-90.
[19] Larsen KM, Minaya MK, Vaish V, Pena MMO. The role of IL-33/ST2 pathway in tumorigenesis. Int J Mol Sci 2018; 19 (9): 2676.
[20] Díaz-Jiménez D, Núñez L, De la Fuente M, Dubois-Camacho K, Sepúlveda H, Montecino M, et al. A functional IL1RL1 variant regulates corticosteroid-induced sST2 expression in ulcerative colitis. Sci Rep 2017; 7(1): 10180.
[21] Shimizu M, Matsuda A, Yanagisawa K, Hirota T, Akahoshi M, Inomata N, et al. Functional SNPs in the distal promoter of the ST2 gene are associated with atopic dermatitis. Hum Mol Genet 2005; 14: 2919–27.
[22] Ali M, Zhang G, Thomas WR, McLean CJ, Bizzintino JA, Laing IA, et al. Investigations into the role of ST2 in acute asthma in children. Tissue Antigens 2009; 73(3): 206-12.
[23] Miller S, Dykes D, Polesky H. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988; 16: 12-5.
[24] Salimzadeh H, Bishehsari F, Sauvaget C, Amani M, Hamzehloo G, Nikfarjam A, et al. Feasibility of Colon Cancer Screening by Fecal Immunochemical Test in Iran. Arch Iran Med 2017; 20(12): 726-33.
[25] Gasser M, Grimm M, Nichiporuk E, Bueter M, Lutz J, Lebedeva T, et al. PD-1/PDL-1 expression in colorectal cancer and its implications for tumor immune evasion. J Clini Onco 2006; 24: 10046.
[26] Jass JR. Colorectal cancer: a multipathway disease. Crit Rev Oncog 2006; 12: 273–87.
[27] Mannie MD. Immunological self/nonself discrimination: integration of self vs nonself during cognate T cell interactions with antigen-presenting cells. Immunol Res 1999; 19: 65–87.
[28] Teramoto K, Ohshio Y, Fujita T, Hanaoka J, Kontani K. Simultaneous activation of T helper function can augment the potency of dendritic cell-based cancer immunotherapy. J Cancer Res Clin Oncol 2013; 139(5): 861–70.
[29] Xu D, Chan WL. Selective expression of a stable cell surface molecule on type z but not type 1 helper T cells. J Exp med 1998; 187(5): 787-94.
[30] Schmieder A, Multhoff G, Radons J. Interleukin-33 acts as a pro-inflammatory cytokine and modulates its receptor gene expression in highly metastatic human pancreatic carcinoma cells. Cytokine 2012; 60: 514–21.
[31] Chen SF, Nieh S, Jao SW, Wu MZ, Liu CL, Chang YC, et al. The paracrine effect of cancer-associated fibroblast induced interleukin-33 regulates the invasiveness of head and neck squamous cell carcinoma. J Pathol 2013; 231: 180–9.
[32] Zhang P, Liu XK, Chu Z, Ye JC, Li KL, Zhuang WL, et al. Detection of interleukin-33 in serum and carcinoma tissue from patients with hepatocellular carcinoma and its clinical implications. J Int Med Res 2012; 40: 1654–61.
[33] Liu X, Zhu L, Lu X, Bian H, Wu X, Yang W, et al. IL-33/ST2 pathway contributes to metastasis of human colorectal cancer. Biochem Biophys Res Commun 2014; 453(3): 486-92.


 
Association of rs6543115 Single Nucleotide Polymorphism in the IL1RL1 Gene Promoter with Increased Risk of Colon Cancer: A Descriptive Study[VG1] 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
T. Dehbozorgi[4], M. Moghanibashi[5], P. Mohamadynejad[6]
Received: 13/12/20      Sent for Revision:30/12/20      Received Revised Manuscript: 15/05/21     Accepted:16/05/21
 
 
Background and Objectives: One of the genes that has been proven to play a role in colorectal cancer is IL1RL1 (Interleukin 1 receptor like 1). This gene encodes a receptor for interleukin 33 that has been shown with its ligand, to be involved in colorectal cancer. Several single nucleotide polymorphisms are involved in regulating the expression of IL1RL1 gene, so that this study investigated the association between genotypes of rs6543115 polymorphism in the promoter of IL1RL1 gene and colon cancer.
Materials and Methods: In this descriptive study, genomic DNA was extracted from blood samples of 100 patients with colon cancer and 100 healthy individuals. The region containing the desired polymorphic site was amplified using appropriate primers and PCR technique, and then was sequenced, and all samples were genotyped. Finally, logistic regression analysis and chi-square test were used to assess the association between rs6543115 genotypes in IL1RL1 gene and colon cancer.
Results: The results showed that genotype GC (OR= 0.273, 95%CI: 0.090-0.827, p= 0.022) and CC (OR= 0.086, 95%CI: 0.032-0.232, p<0.001) as a risk factor in comparison to genotype GG, significantly decreased the susceptibility of colon cancer. Also, the results showed that the allele C, in comparison to allele G, significantly reduced the risk of colon cancer (OR= 0.119, 95%CI: 0.066-0.232, p< 0.001).
Conclusion: The rs6543115 polymorphism in the IL1RL1 gene appears to be associated with the risk of colon cancer.
Key words: Colon cancer, IL1RL1 gene, rs6543115 polymorphism
 
Funding: This study was funded by Islamic Azad University, Kazerun Branch.
Conflict of interest: None declared
Ethical approval: The Ethics Committee of the Islamic Azad University, Kazerun Branch, approved the study (IR.IAU.KAU.REC.1398.013).
 
How to cite this article: Dehbozorgi T, Moghanibashi M, Mohamadynejad P. Association of rs6543115 Single Nucleotide Polymorphism in the IL1RL1 Gene Promoter with Increased Risk of Colon Cancer: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2021; 20 (4): 405-14. [Farsi]


 
[1]- کارشناس ارشد گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
[2]- (نویسنده مسوول ) استادیار گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
تلفن: 37603357-031، دورنگار: 37603357-031، پست الکترونیکی: mehdimoghani@yahoo.com  
[3]- استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 
  1. - MA, Dept. of of Biology, Faculy of Basic Sciences, Islamic Azad University, Kazerun Branch, Kazerun, Iran, ORCID: 0000-0002-1343-9069
  1. - Assistant Prof., Dept. of Genetics, School of Medicine, Islamic Azad University, Kazerun Branch, Kazerun, Iran, ORCID: 0000-0001-5020-2039
(Corresponding Author) Tel: (031) 37603357, Fax: (031) 37603357, E-mail: mehdimoghani@yahoo.com  
  1. - Assistant Prof., Dept. of Biology, Faculy of Basic Sciences, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran, ORCID: 0000-0003-0023-9399

 [VG1]مرتبه علمی نویسندگان ذکر نشده است.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم آزمايشگاهي
دریافت: 1399/9/11 | پذیرش: 1400/2/26 | انتشار: 1400/4/28

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb