جلد 21، شماره 10 - ( 10-1401 )                   جلد 21 شماره 10 صفحات 1092-1085 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.LMO.REC.1399.008


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sefidbakht S, Zarenezhad M, Ghasrifard M, Hosseininezhad H, Gholamzadeh S, Doroudchi A. Review of the Trend of Complaint Files Against Radiology Specialists and Involved Medical Staff Referred to the Forensic Medicine of Fars Province During the Years 2001 to 2020: A Short Report. JRUMS 2023; 21 (10) :1085-1092
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-6782-fa.html
سفید بخت سپیده، زارع نژاد محمد، قصری فرد میلاد، حسینی نژاد همایون، غلامزاده ُسعید، درودچی علیرضا. بررسی موارد شکایات از متخصصین رادیولوژی و کادر درمانی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال‌های 1380 تا 1399: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1401; 21 (10) :1085-1092

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-6782-fa.html


مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
متن کامل [PDF 238 kb]   (85 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (180 مشاهده)
متن کامل:   (184 مشاهده)
گزارش کوتاه
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 21، دی 1401، 1092-1085

بررسی موارد شکایات از متخصصین رادیولوژی و کادر درمانی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال­های 1380 تا 1399: یک گزارش کوتاه


سپیده سفیدبخت[1]، محمد زارع‌نژاد[2]، میلاد قصری فرد[3]، علیرضا درودچی[4]، همایون حسینی‌نژاد[5]، سعید غلامزاده[6]


دریافت مقاله: 09/09/1401 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 22/09/1401 دریافت اصلاحیه از نویسنده: 17/10/1401       پذیرش مقاله: 18/10/1401


چکیده
زمینه و هدف: قصور پزشکی به عنوان سهل­انگاری حرفه­ای ممکن است باعث صدمه یا مرگ بیمار شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین موارد شکایت از متخصصین رادیولوژی و کادر درمانی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی، به صورت گذشته­نگر کلیه پرونده­های شکایت از قصور پزشکی رشته تخصصی رادیولوژی از سال 1380 الی 1399 که در اداره کل پزشکی قانونی استان فارس مطرح گردیده­اند، مورد بررسی قرار گرفت. از آمار توصیفی جهت گزارش یافته­ها استفاده شد.
یافته­ها: در مطالعه حاضر تعداد 64 مورد شکایت صورت گرفت. بر اساس نتیجه کمیسیون نیز تعداد 38 پرونده (37/59 درصد) از موارد شکایت تبرئه و تعداد 22 مورد (37/34 درصد) نیز محکوم گردیدند. از نظر نوع قصور، تعداد 10 مورد (62/15 درصد) عدم رعایت نظامات دولتی بوده و در 9 مورد (06/14 درصد) نیز قصور مرکب رخ داده ­بود.
نتیجه­گیری: در مطالعه حاضر، فراوان­ترین نوع قصور، عدم رعایت نظامات دولتی و نیز قصور مرکب بود.
واژه­های کلیدی: قصور پزشکی، رادیولوژی، پزشکی قانونی، استان فارس
 
مقدمه
تصویربرداری پزشکی با مداخلات تشخیصی نه تنها برای تشخیص بیماری­های بیماران بلکه برای درمان آن­ها نیز مهم است [1]. بر اساس مطالعات بین­المللی، بروز عوارض جانبی در بیماران بستری بین 4 تا 17 درصد از کل بیماران متغیر است و 30 تا 75 درصد از این موارد قابل پیش­گیری است [2]. این عوارض جانبی می­تواند منجر به تشخیص نادرست یا تأخیری و هم­چنین درمان­های ناموفق یا آسیب جسمی به بیمار شود [3].
مسئولیت پزشکی به عنوان یک واقعیت زندگی در عمل مدرن پزشک تبدیل شده­ است. در این سناریو، نقش پزشکی قانونی برای جلوگیری از تفسیر­های نامناسب از شواهد علمی ضروری است و متخصص پزشکی قانونی همیشه باید در موارد ادعایی مربوط به مسئولیت­های پزشکی در مورد افراد بررسی‌های لازم را انجام دهد [4].
از سوی دیگر، مسأله نارضایتی، شکایت بیماران از پزشکان معالج به علت تخلفات و خطاهای تشخیصی و درمانی از مسائل مهم و مورد علاقه جامعه می­باشد. امروزه علی­رغم تلاش­های پزشکان و کادر درمانی و علی­رغم تقدس خاص این رشته و با وجود بهره­وری از امکانات در دسترس، میزان نارضایتی و شکایت رو به افزایش نهاده ­است [5]. پدیده قصور پزشکی در رادیولوژی در سراسر جهان متفاوت نمایش داده می­شود. تحقیقات اخیر ایالات متحده در زمینه قصور نشان داد که شایع­ترین علت شکایت از قصور پزشکی در برابر رادیولوژیست‌ها اشتباه در تشخیص است [6]. در جستجوهای انجام شده، مطالعه جامعی در ارتباط با گزارش موارد قصور پزشکی رادیولوژی یافت نشد. لذا، هدف از انجام این مطالعه تعیین موارد شکایات از متخصصین رادیولوژی و کادر درمانی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال­های 1380 تا 1399 می­باشد.
مواد و روش­ها
این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته­نگر می­باشد و در آن کل پرونده­های شکایت از قصور پزشکی رشته تخصصی رادیولوژی که طی سال­های ١٣80 تا ١٣٩9 در اداره کل پزشکی قانونی استان فارس مطرح گردیده­اند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با استفاده از فرم جمع­آوری داده­ها و استفاده از اطلاعات موجود در پرونده­های موجود در کمیسیون پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس داده­های مورد نیاز جمع­آوری گردید. فرم مذکور شامل سن بیمار، جنسیت بیمار، سطح تحصیلات بیمار، شغل بیمار، علل قصور، نوع مرکز درمانی، علت و انگیزه شکایت، نوع جراحی، نحوه کسب اطلاع از قصور، بیماری زمینه­ای، محل آسیب وارده و میزان دیه تعیین شده بوده ­است.
روش انجام این مطالعه به این صورت بود که کلیه پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس مربوط به قصور متخصصین رشته رادیولوژی طی سال­های ١٣80 تا ١٣٩9مورد بازنگری قرار گرفت و اطلاعات موجود در آن­ها بر اساس پرسش­نامه جمع‌آوری و ثبت شد. با توجه به رأی صادره، میزان قصور یا برائت و یا رضایت و مختومه ­شدن پرونده مشخص گردید. هم­چنین، مرگ یا علت نقص عضو و صدمات ناشی از قصور پزشک متخصص نیز بررسی شده­ است. از جهت رعایت اخلاق پزشکی و محرمانه­ بودن پرونده­ها، بررسی بر روی پرونده­ها در محل اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شده و از نام و نام خانوادگی شاکی و آدرس آن­ها استفاده نشده ­است. پژوهش حاضر با کد اخلاق IR.LMO.REC.1399.008 در شورای پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزارSPSS  نسخه 22 استفاده شد. نتایج برای متغیرهای کمی به صورت میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی به صورت فراوانی مطلق و نسبی گزارش شده­ است.
نتایج
در مطالعه حاضر، تعداد 64 مورد شکایت از رادیولوژیست­ها و کادر درمان دخیل صورت گرفت که افراد شاکی شامل 26 نفر (62/40 درصد) مذکر و 38 نفر (37/59) مؤنث بودند. در مطالعه حاضر، فراوانی گروه سنی افراد نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه حاضر، فراوان­ترین گروه سنی شاکیان مربوط به 30 الی 39 سال بود. از نظر سطح تحصیلات 17 نفر زیر دیپلم، 24 نفر دیپلم، 7 نفر کاردانی و کارشناسی و 16 نفر نیز کارشناسی ارشد و بالاتر بودند. در مطالعه حاضر، وضعیت جسمانی افراد شاکی شامل 18 مورد فوتی، 22 مورد نقص عضو، 7 نفر در حال بهبودی و 17 نفر بهبود یافته ­بودند (جدول 1). از نظر نوع کمیسیون برگزار شده، تعداد 38 مورد (38/59 درصد) از موارد بار اول استانی، تعداد 24 مورد (50/37 درصد) از موارد مجدد استانی و 2 مورد (12/3 درصد) نیز کمیسیون عالی ستادی بودند.
 
جدول1- مشخصات دموگرافیک و وضعیت جسمانی افراد شاکی در پرونده­های قصور پزشکی رادیولوژی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال­های 1380 تا 1399 (64=n)
متغیر (درصد) تعداد
وضعیت تأهل مجرد (43/23) 15
متأهل (56/76) 49
گروه سنی افراد شاکی (سال) 0-9 (68/4) 3
10-19 (68/4) 3
20-29 (31/20) 13
30-39 (37/34) 22
40-49 (75/18) 12
50-59 (68/4) 3
60-69 (68/4) 3
70-79 (81/7) 5
سطح تحصیلات زیر دیپلم (56/26) 17
دیپلم (50/37) 24
کاردانی و کارشناسی (93/10) 7
کارشناسی ارشد و بالاتر (00/25) 16
وضعیت جسمانی فوتی (12/28) 18
نقص عضو (37/34) 22
در حال بهبودی (93/10) 7
بهبود یافته (56/26) 17
 
از نظر تعداد اعضای شرکت کننده در کمیسیون­های تخصصی پزشکی قانونی، 38 مورد (37/59 درصد) از کمیسیون­ها 3 نفره، 24 مورد (50/37 درصد) از کمیسیون­ها 5 نفره و 2 مورد (12/3 درصد) از کمیسیون­ها نیز 7 نفره برگزار گردیدند. در مطالعه حاضر، شغل متشاکی نیز مورد بررسی قرار گرفت که شامل 47 مورد شکایت از پزشک (75 درصد)، 4 مورد (25/6 درصد) شکایت از تکنسین رادیولوژی، 6 مورد (37/9 درصد) شکایت از پزشک و تکنسین به­طور توأم و 3 مورد (68/4 درصد) نیز شکایت از پزشکی و کادر درمان بیمارستان انجام شده­ بود.
در مطالعه حاضر، تعداد 37 مورد (81/57 درصد) از پرونده‌های شکایت در نظام پزشکی استان نیز مطرح گردیده­ بودند. در مطالعه حاضر، سطح تحصیلات متشاکی نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس، تعداد 1 نفر (56/1 درصد) کاردانی و کارشناسی، 5 نفر (81/7 درصد) کارشناسی ارشد و بالاتر و 53 نفر (81/82 درصد) متخصص بودند. بر اساس نتیجه کمیسیون نیز تعداد 38 پرونده (37/59 درصد) از موارد شکایت تبرئه و تعداد 22 مورد (37/34 درصد) نیز محکوم گردیدند. در 2 پرونده (12/3 درصد) تصمیم نهایی مشخص نگردیده­ بود. هم­چنین، از نظر نوع مرکز درمانی، تعداد 16 مورد (25 درصد) از موارد در مطب خصوصی، تعداد 38 مورد (37/59 درصد) در بیمارستان دولتی و تعداد 10 مورد (60/15 درصد) از موارد نیز در بیمارستان خصوصی بود.
از نظر نوع مراجعه به مراکز درمانی نیز تعداد 28 مورد (75/43 درصد) به­صورت اورژانسی، 28 مورد (75/43 درصد) به­صورت سرپایی و تعداد 8 مورد (50/12 درصد) از موارد به­صورت انتخابی بوده است. در این مطالعه، از تعداد 18 مورد فوتی (12/28 درصد)، تعداد 16 مورد (88/88 درصد) محل فوت بیمارستان و تعداد 2 مورد (11/11 درصد) نیز در منزل فوت کرده بودند. در مطالعه حاضر، نوع قصور پزشکی نیز بررسی گردید. در این مطالعه تعداد 2 مورد (12/3 درصد) بی­مبالاتی، تعداد 1 مورد (56/1 درصد) بی­احتیاطی، تعداد 8 مورد (50/12 درصد) عدم مهارت، تعداد 1 مورد (56/1 درصد) عوارض جانبی درمان و تعداد 10 مورد (62/15 درصد) نیز عدم رعایت نظامات دولتی بوده­ است. در 8 مورد (50/12 درصد) نیز قصور مرکب رخ داده­ بود.
در مطالعه حاضر، رشته تخصصی متشاکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس تعداد 56 مورد (50/87 درصد) از شکایات از متخصص رادیولوژی، 14 مورد (87/21 درصد) از متخصص زنان، 1 مورد (56/1 درصد) از متخصص قلب، 1 مورد (56/1 درصد) از متخصص روماتولوژی و 6 مورد (71/10 درصد) از جراحی بود.
بحث
قصور پزشکی خطای خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه­ریزی یا اجرا تعریف می­شود که باعث یک نتیجه و عارضه ناخواسته می­شود. خطاهای پزشکی جزء مهم­ترین علل مرگ و میر هستند که بایستی در فهرست مهم­ترین علل مرگ و میر دنیا قرار بگیرند [7]. در سال­های اخیر نقش حرفه­ای رادیولوژیست به دلیل اهمیت روزافزون در تشخیص و مدیریت بالینی بیمار تکامل یافته است. بنابراین، رادیولوژیست­ها به طور فزاینده­ای با وظایف و تعهدات جدید مواجه شده­اند و آن­ها را در معرض خطرات بالاتری از ادعاهای قانونی علیه آن­ها قرار می­دهد [8].
در مطالعه حاضر، تعداد 64 مورد شکایت از رادیولوژیست­ها و کادر درمان دخیل مورد بررسی قرار گرفت که افراد شاکی شامل 62/40 درصد مذکر و 37/59 درصد مؤنث بودند. در یک مطالعه، 96 درصد از موارد قصور در بخش اورژانس اتفاق افتاده و 4 درصد از آن­ها در یک مرکز مراقبت فوری به وجود آمده­ بود. پزشکان بخش اورژانس در 29 درصد، پزشکان متخصص در 19 درصد، پزشکان هیئت مدیره 46 درصد، فارغ­التحصیلان آمریکایی در 70 درصد و پزشکان تمام وقت در 96 درصد موارد بودند. در 66 درصد موارد، پزشکان ادعای قبلی وجود داشت. در 65 درصد موارد بیش از 1 متهم درگیر بودند و شایع­ترین قصور، خطا در تشخیص (39 درصد) بود [9].
در مطالعه حاضر، از نظر وضعیت تأهل، 56/76 درصد متأهل و 43/23 درصد مجرد بودند. در یک مطالعه، رادیولوژی هشتمین تخصص محتمل‌ بود که در یک ادعای قصور پزشکی دخیل بود. ادعاهای رادیولوژی بیشتر با صدمات با شدت بالا و متوسط همراه بود، شرایط سرپایی و ادعاهای مربوط به تشخیص (یعنی عدم تشخیص یا تشخیص تأخیری) بود. نسبت بالایی از ادعاهای مربوط به تشخیص سرطان بود. در مجموع 3/62 درصد از دعاوی رادیولوژی بدون پرداخت غرامت بسته شد. [10].
خطاهای پزشکی در رادیولوژی از تکنیک ضعیف، نارسایی در درک، کمبود دانش و قضاوت نادرست ناشی می­شوند. هر رادیولوژیست باید منابع خطا در رادیولوژی تشخیصی و همچنین عناصر سهل­ انگاری را که اساس دعوای قصور را تشکیل می­دهد، درک کند [11]. در مطالعه حاضر، طبق نتیجه نهایی کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، غالب موارد شکایت تبرئه گردیدند. در این مطالعه، غالب پرونده­های مورد بررسی مربوط به بیمارستان­های دولتی بود که غالباً به­صورت اورژانسی به آن­جا مراجعت نموده بودند. هم­چنین، اغلب موارد فوتی در بیمارستان فوت کرده ­بودند. در کشور ما بیمارستان‌های دولتی به سبب جایگاه علمی و نیز هزینه­های تشخیص و درمان از اقبال عمومی بیشتری برخوردار هستند. به همین سبب فراوانی پرونده­ها و نیز به تبع آن قصور پزشکی در آن­ها بیشتر از سایر مراکز تشخیصی و درمانی می­باشد [12].
در یک مطالعه، 50/63 درصد از موارد مربوط به واخواهی جرایم بوده و بیش از نیمی از آن­ها مربوط به مداخلات غیر جراحی بوده ­است. پرسنل درمانی در این مطالعه در 10/46 درصد موارد دچار قصور گردیده ­بودند [13]. در مطالعه حاضر، فراوان­ترین نوع قصور پزشکی عدم رعایت نظامات دولتی و پس از آن عدم مهارت بود، به این صورت که فرد بدون داشتن صلاحیت­های لازم و دقت کافی اقدام به تشخیص و یا درمان کرده بود. نکته قابل توجه در این مطالعه فراوانی قصور مرکب از دو یا چند نوع خطا بود.
یکی از محدودیت­های مطالعه حاضر، دست­یابی به تمامی موارد شکایت از قصور پزشکی بود که با پی­گیری­های دقیق و رعایت پروتوکل دقیق جستجوی محتوایی در بین پرونده­های کمیسیون قصور پزشکی، موارد مربوط به قصور پزشکی در زمینه رادیولوژی یافت گردید. پیشنهاد می­گردد که بررسی عوامل تأثیرگذار بر بروز قصور پزشکی از دیدگاه پزشکان و کادر درمان طی یک مطالعه آینده­نگر و مبتنی بر پرسش­نامه استاندارد با در نظر گرفتن نقطه نظرات و دیدگاه شاکی و افراد متهم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
نتیجه­گیری
بر اساس یافته­های مطالعه حاضر، فراوان­ترین نوع قصور عدم رعایت نظامات دولتی و قصور مرکب بود که می­توان آن را ناشی از عدم اطلاع و دانش کافی از قوانین در این زمینه و پیامدهای حقیقی ناشی از قصور پزشکی دانست. با این حال، تمامی موارد شکایت مطرح شده منجر به محکومیت و تأیید قصور پزشکی نمی­گردد. طبق یافته­های حاصل از این مطالعه، قصور پزشکی در رشته تخصصی رادیولوژی ممکن است منجر به آسیب­های غیر قابل جبران برای بیمار و حتی مرگ وی شود. بنابراین، برگزاری دوره­های آموزشی پزشکی قانونی ویژه پزشکان و کادر درمان جهت آشنایی با حقوق بیمار و جوانب حقوقی قصور پزشکی و آگاه­سازی بیماران و همراهان بیمار از جوانب قانونی و حقوقی امور پزشکی و درمانی توصیه می­گردد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله حاضر از همکاری پرسنل و واحد کمیسیون اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در جهت جمع­آوری داده­های مورد نیاز کمال تشکر و قدردانی به عمل می­آورند.
 

References
 
[1] Shi G, Liu N, Yu X, Zhang H, Li S, Wu S, et al. Bibliometric analysis of medical malpractice literature in legal medicine from 1975 to 2018: Web of Science review. JFLM 2019; 66: 167-83.
[2] Haslett JJ, Genadry L, Zhang X, LaBelle LA, Bederson J, Mocco J, et al. Systematic review of malpractice litigation in the diagnosis and treatment of acute stroke. STR 2019; 50(10): 2858-64.
[3] Tarkiainen T, Turpeinen M, Haapea M, Liukkonen E, Niinimäki J. Investigating errors in medical imaging: medical malpractice cases in Finland. InImag 2021; 12(1): 1-10.
[4] Branach CS, Brown RK, Juip RA, Pignotti AD, Duszak R. The medical malpractice deposition: a review for radiologist-defendants. AJR 2021; 217(5): 1232-8.
[5] Elliott R, Camacho E, Campbell F, Jankovic D, St James MM, Kaltenthaler E, et al. Prevalence and economic burden of medication errors in the NHS in England. Rapid evidence synthesis and economic analysis of the prevalence and burden of medication error in the UK. EMD 2018; 13(10): 93-107.
[6] W Hulson O. Litigation claims in relation to radiology: what can we learn? ClRad 2018; 73(10): 893-901.
[7] Imanzadeh A, Pourjabbar S, Mezrich J. Medicolegal training in radiology; an overlooked component of the non-interpretive skills curriculum. ClImag 2020; 65: 138-42.
[8] Berlin L. Fear of being fired for malpractice and failing up. JACR 2021; 18(3): 491-2.
[9] Myers LC, Einbinder J, Camargo Jr CA, Aaronson EL. Characteristics of medical malpractice claims involving emergency medicine physicians. JHRM 2021; 41(1): 9-15.
[10] Medress ZA, Jin MC, Feng A, Varshneya K, Veeravagu A. Medical malpractice in spine surgery: a review. NeurFoc 2020; 49(5): E16.
[11] Villalobos A, Horný M, Hughes DR, Duszak Jr R. Associations over time between paid medical malpractice claims and imaging utilization in the United States. JACR 2021; 18(1): 34-41.
[12] Kalani N, Hatami N, Zarenezhad M, Doroudchi A, Foroughian M, Raeyat DE. A systematic review and meta-analysis of medical malpractice studies in Iran. 2021.
[13] Schaffer AC, YuMoe CW, Babayan A, Wachter RM, Einbinder JS. Rates and characteristics of medical malpractice claims against hospitalists. JHM 2021; 17(7): 390-6.


Review of the Trend of Complaint Files Against Radiology Specialists and Involved Medical Staff Referred to the Forensic Medicine of Fars Province During the Years 2001 to 2020: A Short Report

Sepideh Sefidbakht[7], Mohammad Zarenezhad[8], Milad Ghasrifard[9], Alireza Doroudchi[10], Homayoun Hosseininezhad[11], Saeid Gholamzadeh[12]


Received: 30/11/22      Sent for Revision: 13/12/22     Received Revised Manuscript: 07/01/23     Accepted: 08/01/23

Background and Objectives: Medical malpractice as professional negligence may cause injury or death of the patient. The purpose of this study was to investigate the cases of complaints against radiology specialists and medical staff referred to Fars Province General Administration of Forensic Medicine.
Materials and Methods: In this descriptive study, all cases of medical malpractice complaints in the specialized field of radiology from 2001 to 2020 referred to Fars Province General Administration of Forensic Medicine were investigated. Descriptive statistics were used to report the findings.
Results: In the present study, there were 64 complaints. According to the results of the commission, 38 cases (59.37%) were acquitted, and 22 cases (34.37%) were convicted. In terms of type of malpractice, 10 cases (15.62%) were non-observance of government rules followed by compound malpractice occurred in 9 cases (14.06%).
Conclusion: In the present study, the most frequent types of malpractice were failure to comply with government systems and compound malpractice.
Key words: Malpractice, Radiology, Forensic medicine, Fars province

Funding: This study did not have any funds.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Legal Medicine Organization approved the study (IR.LMO.REC.1399.008).

How to cite this article: Sefidbakht Sepideh, Zarenezhad Mohammad, Ghasrifard Milad, Doroudchi Alireza, Hosseininezhad Homayoun, Gholamzadeh Saeid. Review of the Trend of Complaint Files Against Radiology Specialists and Involved Medical Staff Referred to the Forensic Medicine of Fars Province During the Years 2001 to 2020: A Short Report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2023; 21 (10): 1085-92. [Farsi]
 
[1]- دانشیار گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
[2]- (نویسنده مسئول) پزشک قانونی، دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران
تلفن: 6324100-0713، دورنگار: 6324100-0713، پست الکترونیکی: zarenezhad70@gmail.com
[3]- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
[4]- مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران
[5]- مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران
[6]- مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران
[7]- Associate Prof., Medical Imaging Research Center, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
[8]- Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran, ORCID: 0000-0003-3407-8167
(Corresponding Author) Tel: (0713) 6324100, Fax: (0713) 6324100, E-mail: zarenezhad70@gmail.com
[9]- Medical Student, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
[10]- Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran
[11]- Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran
[12]- Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: راديولوژي
دریافت: 1401/9/7 | پذیرش: 1401/10/18 | انتشار: 1401/10/30

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb